Copy
Newsletter Nadácie Intenda
Nezobrazuje sa vám e-mail správne?
Otvorte ho v internetovom prehliadači.

Rozvíjame občiansku identitu – výzva v 6. grantovom kole


Vyhlasujeme šieste grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom je prispieť k rozvoju angažovanej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v roku 2014 vyčlenená suma 30 000 eur. 
 

Spúšťame individuálnu schému na podporu talentov


Schéma je určená pre úspešnú prezentáciu na podujatiach v zahraničí. Touto formou chceme prispieť k realizácii kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania mladých ľudí a umožniť im dosahovanie individuálnych cieľov. Oprávnenými žiadateľmi sú mladí ľudia vo veku 6 až 21 rokov,  účelom je pokrytie cestovných nákladov, ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov a ďalších výdavkov, ktoré bezprostredne súvisia s možnosťou účasti na podujatiach.
 

Darujte mladým ľuďom 2% zo svojich daní


Nadácia Intenda ponúka niekoľko možností, ako prostredníctvom nej cielene investovať a stať sa súčasťou sveta mladých ľudí, preukázať im svoj záujem a sympatie. Podporiť aktivity nadácie v prospech mladých ľudí môžete aj prostredníctvom asignácie Vašich 2% dane z príjmu. Poslanie napĺňame aj vďaka Vám – z darov a príspevkov od jednotlivcov a zodpovedných firiem. Ďakujeme!

Dôležité adresy

www.intenda.sk  www.budovaymca.sk  www.juniorpiatrova.sk  www.juniorjasna.sk  www.hotelyms.sk

Sociálne siete

Facebook NI
Vimeo NI
Flickr NI
Budova YMCA
Hotel Junior Jasná
Hotel Junior Piatrová
Copyright © 2014 Nadácia Intenda,Všetky práva vyhradené.