Copy
Newsletter Nadácie Intenda
Nezobrazuje sa vám e-mail správne?
Otvorte ho v internetovom prehliadači.

Podporujeme mladé talenty 


Mladý hudobník Simon Puchý dosiahol v silnej konkurencii na renomovanej medzinárodnej gitarovej súťaži v Zruči nad Sázavou skvelý výsledok. Zúčastniť sa na podujatí mohol aj vďaka podpore Nadácie Intenda, ktorá hradila časť nákladov  na cestovné, ubytovanie, stravu a účastnícke poplatky prostredníctvom individuálnej schémy Podporujeme talenty.
 

Dávame príležitosť absolventom 


Nadácia Intenda ponúkla trom mladým ľuďom stojacim na začiatku svojej profesijnej cesty príležitosť získať a rozšíriť si kvalifikáciu a skúsenosti pri práci v neziskovom sektore, ktoré im pomôžu pri hľadaní budúceho zamestnania. O ich motivácii prečo sa rozhodli ponuku absolventskej praxe využiť i dojmoch z nového pôsobiska sa dočítate v tomto článku
 

Budujeme archív podporených projektov 


Vďaka pomoci našich mladých kolegov na absolventskej praxi, o ktorých Vás informujeme v predošlom príspevku, môžeme postupne zverejňovať na našej webovej stránke články o projektoch podporených Nadáciou Intenda v už ukončených grantových výzvach. Momentálne pracujeme na profiloch projektov podporených v roku 2013, nájdete ich v sekcii Projekty 2013 na podstránkach jednotlivých grantových programov - Podporujeme súčasné umenie, Rozvíjame občiansku identitu, Oživujeme verejný priestor. Ďalšie príspevky budú pribúdať :)
 

Dôležité adresy

www.intenda.sk  www.budovaymca.sk  www.juniorpiatrova.sk  www.juniorjasna.sk  www.hotelyms.sk

Sociálne siete

Facebook NI
Vimeo NI
Flickr NI
Budova YMCA
Hotel Junior Jasná
Hotel Junior Piatrová
Copyright © 2014 Nadácia Intenda,Všetky práva vyhradené.