Copy
Newsletter Nadácie Intenda
Nezobrazuje sa vám e-mail správne?
Otvorte ho v internetovom prehliadači.

Máme nový web!


Nová web stránka nadácie funguje aj naďalej na báze otvoreného systému pre správu obsahu (Drupal) a ponúka vylepšený dizajn, viac štruktúrovaných informácii o nadácii a hlavne prehľadnosť pre naše cieľové skupiny. Veríme, že sa Vám bude páčiť!   www.intenda.sk
 

Otvárame 6. ročník programu Podporujeme súčasné umenie


Hlavným zámerom programu je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov mladej generácie slovenského súčasného umenia. Celková výška podpory, ktorú nadácia rozdelí medzi úspešných žiadateľov je 20 000 Eur. 
 

Rozvíjame občiansku identitu 6.GK – zoznam žiadateľov 


Do termínu uzávierky stanovenej na 14. marca 2014 prišlo do nadácie spolu 67 projektov občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií, reagujúcich na ciele výzvy. Organizácie žiadajú dovedna 182 823,00 €. Výsledky hodnotenia budú známe začiatkom mája 2014. Zoznam TU.
 

Darujte mladým ľuďom 2% zo svojich daní


Podporiť aktivity nadácie v prospech mladých ľudí môžete aj prostredníctvom asignácie Vašich 2% dane z príjmu. Poslanie napĺňame aj vďaka Vám – z darov a príspevkov od jednotlivcov a zodpovedných firiem. Viac informácií...

Dôležité adresy

www.intenda.sk  www.budovaymca.sk  www.juniorpiatrova.sk  www.juniorjasna.sk  www.hotelyms.sk

Sociálne siete

Facebook NI
Vimeo NI
Flickr NI
Budova YMCA
Hotel Junior Jasná
Hotel Junior Piatrová
Copyright © 2014 Nadácia Intenda,Všetky práva vyhradené.