Copy
Bekijk deze email in uw browser
Slotbericht Woensdag 30 januari 2019

Meeliften op Wall Street!

Vandaag

Met nog één dag te gaan kunnen beleggers terugzien op een onverwacht sterk herstel van de financiële markten waarvan de onrust nog niet is verdwenen maar vandaag vrolijk werd meegelift op sterke cijfers uit de VS.

De AEX opende licht hoger op 515,67 punten waarbij beleggers het eerste uur op zoek waren naar houvast over de ontstane situatie rondom de Brexit. Veel beleggers vragen zich af wat May nog te zoeken heeft in Brussel omdat de contouren van een deal weinig ruimte laten voor aanpassingen. Voorbeurs werd bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland voor februari licht is gestegen van 10,5 naar 10,8 en dat de economische groei in Frankrijk over KW4 iets sterker was dan voorzien (+0,3% versus +0,1%). Cijfers van de Eurozone toonden aan dat het consumentenvertrouwen in januari licht is verbeterd (van -8,3 naar -7,9) en dat het economisch sentiment in januari iets is gedaald (van 107,4 naar 106,2). Terwijl, vooral uit de VS, veel goede kwartaalcijfers op de schermen verschenen kroop de AEX steeds verder omhoog en kreeg vervolgens een extra impuls na de bekendmaking van het ADP-banenrapport waarvan de stijging met 213.000 banen opnieuw veel sterker was dan voorzien. Bij de bedrijfscijfers vielen AMD (+16%), Boeing (+7%), Alibaba (+4,5%) en ook Apple (+5,3%) positief op terwijl de cijfers van Novartis en McDonald's als "gewoon" werden beschouwd. Richting een hogere opening van Wall Street snuffelde de AEX even aan de 520-zone maar met een slot op 518,48 punten resteerde opnieuw een mooie winst van bijna 0,7%. Toch ging niet overal de vlag uit want de DAX verloor 0,3% met vooral verliezen bij de autofabrikanten die onder druk staan vanwege de nieuwe gesprekken tussen China en de VS. De Euro STOXX50 steeg nog wel 0,26%. Ondanks een stijging van de wekelijkse olievoorraden steeg de prijs van Crude Oil naar USD 54,76 bij een EUR/USD 1,14196. De stijging van de AEX was vooral breed met weinig echte uitschieters.

Altice was met 2,8% de grootste stijger en werd gevolgd door ArcelorMittal en Akzo Nobel die ieder ruim 1,5% in waarde stegen. Bij de AMX steeg Eurocommercial 2,4%, IMCD bijna 2% en Fugro 1,9%.

Grootste daler binnen de AEX was het aandeel Galapagos dat 2,7% verloor. Signify verloor 0,46% en Ahold Delhaize 0,3%. Bij de AMX verloor Sligro 1,6%, Adyen 1,3% en Boskalis bijna 1%.

Vanavond komt de Fed nog om 20.00 uur met haar rentebesluit en zijn er nabeurs nog de kwartaalcijfers van Facebook, Microsoft en Tesla.  Morgen komen Royal Dutch Shell en Unilever met hun kwartaalcijfers en zijn er verschillende economische groeicijfers.

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp