Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

G20                                                                 Vrijdag 30 november 2018
 
Afgelopen week

Afgelopen week vond wereldwijd een sterk herstel plaats op de aandelenbeurzen. De wereldindex MSCI world sloot ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag 2,7% hoger. In de V.S. sprak woensdag de voorzitter van de centrale bank, Jerome Powell, in gematigde bewoordingen over het toekomstige rentebeleid en dit werd door de beurs positief ontvangen. Hij gaf aan dat de rente in de buurt van het 'neutrale niveau' zit, wat wil zeggen dat de rente de groei niet versnelt of vertraagd. Dat is opvallend omdat hij in oktober nog aangaf dat de rente een flink eind verwijderd was van het neutrale niveau. Op dinsdag kreeg hij, in een interview dat president Trump in The Washington Post gaf, nog de wind van voren. Trump gaf aan 'zelfs niet een klein beetje blij' te zijn met zijn keuze van Powell als voorzitter...

Goed nieuws deze week ook uit Italië waar de Italiaanse regering toch bereid lijkt om de EU tegemoet te komen in het conflict over het oplopende begrotingstekort. De Italiaanse rente daalde en de aandelenkoersen veerden op.

Waar iedereen naar uitkijkt is de bijeenkomst dit weekend van de 20 grootste industriële landen, de G20 in Argentinië. Hier zullen president Trump en president Xi elkaar spreken en de vraag is hoe deze ontmoeting zal verlopen. Hoe groot is de kans dat er een akkoord komt?

 
Bron: Yahoo!

De bijeenkomst van de G20 landen in Argentinië dit weekend wordt gezien als de belangrijkste bijeenskomst van de afgelopen jaren. Met name omdat dit weekend president Trump en president Xi Jinping, de leiders van de twee grootste economieën ter wereld, elkaar zullen spreken. Eerder deze maand hadden ze telefonisch contact en uitten daarin optimisme dat ze de handelsoorlog zouden kunnen beëindigen voor hun bijeenkomst morgen. Sindsdien zijn er echter weinig significante vorderingen gemaakt.

Tot nu toe heeft Trump tarieven ingevoerd op Chinese importen ter waarde van $250 miljard, waarop China gereageerd heeft met importheffingen op goederen uit de V.S., met name die afkomstig uit landbouw staten waar een groot deel van de achterban  van Trump zit. Trump heeft gedreigd met nieuwe importheffingen op nog eens $267 miljard aan Chinese producten, waaronder mobiele telefoons, computers, kleding en schoenen. Daarnaast zullen importheffingen op $200 miljard aan Chinese goederen  met ingang van 1 januari 2019 verhoogd worden van 10% tot 25% indien er voor die tijd geen overeenkomst wordt bereikt.

De V.S. willen dat China zijn economie open stelt voor buitenlandse concurrentie, betere bescherming voor intellectueel eigendom uit de V.S., een eind aan de verplichte joint venture structuren waarbij technologische kennis wordt overgedragen en een eind aan subsidie aan staatsbedrijven. De V.S. wil in het bijzonder de export naar China van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie en robotica voorkomen en heeft daartoe strengere regelgeving ingevoerd voor buitenlandse investeringen in 27 gevoelige sectoren, om deals met China te stoppen.

 
Bron: Marketwatch

Het Justice Department van de V.S. heeft het Chinese staatsbedrijf Fujian Jinhua Integrated Circuit Co recent beschuldigd van samenzwering om geheime informatie te stelen. Verwacht wordt dat er meerdere van dit soort zaken zullen volgen om de stroom van intellectueel eigendom naar China te stoppen.

De kans dat er dit weekend een akkoord wordt gesloten tussen de V.S. en China, wordt door experts klein ingeschat. Met name het punt dat buitenlandse investeerders niet langer gedwongen een jointventure met een staatsbedrijf aan hoeven aangaan ligt gevoelig. Het raakt het fundament in het Chinese systeem dat gebaseerd is op grote controle door de staat.

Binnen het Witte Huis heerst verdeeldheid hoe om te gaan met China. De hardliners willen een gehele herziening van de relatie met China. De meer gematigden zijn bezorgd over de gevolgen van een oplopend conflict voor de economie van de V.S. en de markten. Trump lijkt een voorkeur te hebben voor de hardliners, maar is zich ook bewust van de positieve effecten die een verbetering in de relatie met China heeft op de beurzen in de V.S. en zijn scores in de opiniepeilingen. Met name nu hij in eigen land op andere fronten onder vuur ligt kan hij hier wellicht gevoeliger voor zijn.
 
Komende week 

De Fear & Greed index van CNN Money is wat opgelopen richting de neutrale zone, maar staat nog steeds in het Extreme Fear gebied. Normaal gesproken is dat een teken van bodemvorming en oplopende koersen en dat hebben we afgelopen week ook gezien. Ondanks de snelle stijging van de afgelopen week, staat de sentimentsindicator nog in de neutrale zone. Ook het koersbeeld voor de korte termijn is positief. Indien er dit weekend geen negatieve berichten vanuit de G20 top komen, is de kans groot dat de koersen in het begin van de week verder oplopen.
 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2018 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp