Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Rente blijft laag                                                    Vrijdag 22 maart 2019
 
Afgelopen week

Per saldo een lichte daling op de aandelenbeurzen deze week. In het midden van de week zakten de koersen weg door onzekerheid over de handelsbesprekingen tussen de V.S. en China. President Trump zei dat de importtarieven op Chinese producten voorlopig van kracht blijven. Later in de week veerden de beurzen wat op nadat de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de FED, bekend maakte de rente niet meer te verhogen. Ten opzichte van het slot op vorige week vrijdag sloot de wereldwijde aandelenindex MSCI World 0,61% lager.

Deze week aandacht voor het besluit van de FED en de toespraak van  FED-voorzitter Jerome Powell.
Bron: Marketwatch

Tijdens de toespraak van FED voorzitter Jerome Powell werd duidelijk dat hij en zijn collega's als missie hebben om koste wat kost het Japanse deflatie scenario te vermijden. Deflatie is, in tegenstelling tot inflatie, het economisch fenomeen dat de prijzen dalen. Voor u als consument prettig, maar het wordt anders als mensen massaal bestedingen gaan uitstellen in de verwachting dat de prijzen verder zullen dalen. Dit verlaagt de omzet van bedrijven en kan ertoe leiden dat ze inderdaad gedwongen worden prijzen verder te verlagen, om in ieder geval wat omzet te behouden en kosten te kunnen dekken. Consumenten zien hun geduld beloond en worden gestimuleerd om bestedingen nog verder uit te stellen, waardoor de economie in een neerwaartse spiraal kan komen. Uiteindelijk zal dit leiden tot bedrijfssluitingen en werkloosheid met alle negatieve gevolgen voor de economie. 

Tijdens de Grote Depressie in de jaren 30 was sprake van een dergelijke deflatie en vandaar dat centrale banken er alles aan doen een dergelijk scenario te vermijden. De Amerikaanse en Europese centrale banken hanteren een inflatiedoel van 2% per jaar. Het behalen van deze inflatie is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. In Japan wordt al decennialang met allerlei maatregelen getracht de inflatie op te stuwen, maar zonder veel succes.
Bron: History.com


Onverwacht schrapte Powell deze week de eerder geplande rentestijgingen voor dit jaar.  Powell zei tijdens zijn toespraak dat de te lage inflatie een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd is. Hiermee liet hij bewust de mogelijkheid open dat de volgende rentestap wel eens een verlaging zou kunnen zijn, na de vier verhogingen van vorig jaar. Als de inflatieverwachting beneden de 2% is heeft dit een drukkend effect op de inflatie en kunnen consumenten en bedrijven het vertrouwen in de FED om de inflatiedoelen te halen verliezen volgens Powell. Hij wees er op dat dit de situatie is waar Japan in terecht kwam twee decennia terug en waar Europa tegen aan zit. Dit is een pad dat volgens hem kan leiden tot een deflatoire spiraal waarbij huishoudens en bedrijven leningen en uitgaven uitstellen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat prijzen verder zullen dalen, ongeacht de renteverlagingen van de centrale bank.

Volgens experts is van oververhitting van de economie geen sprake en ook een recessie is nog niet in zicht. Bij de huidige lage inflatie zullen de centrale banken het ruime monetaire beleid met lage rentes voorlopig aanhouden. Mits de bedrijfsresultaten op peil blijven en er geen krimp in de economie komt, zijn dit gunstige omstandigheden voor aandelen en kon de positieve trend op de beurs voorlopig nog wel eens aanhouden.
 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is iets teruggelopen in de neutrale zone en geeft geen signalen. Ook vanuit de sentimentsindicatoren komen geen indicaties. Het koersbeeld is ondanks de lichte daling deze week nog steeds positief en wijst in de richting van een opvering begin komende week.

 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp