Copy
Bekijk deze email in uw browser
Ochtendbericht Maandag 28 januari 2019

Even geen shutdown!

Vandaag

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de, langst lopende, shutdown van de VS is beëindigd en zo'n 800.000 ambtenaren hun betaalde werk kunnen hervatten. Dat het allemaal niet van harte is gegaan blijkt wel uit het feit dat Trump geen toezegging heeft gekregen om zijn benodigde geld voor de financiering van de muur met Mexico heeft gekregen. De kans is dan ook aanwezig dat de shutdown voorlopig van de baan is en er over enkele weken een nieuwe zal worden afgekondigd wanneer er opnieuw geen overeenstemming is over de begroting van de VS.
Wall Street sloot vrijdag wel hoger maar de reacties waren lauw op het nieuws over de shutdwon. De Dow steeg 0,75%, de S&P500 kreeg er 0,85% bij en de Nasdaq steeg toch weer 1,3%. Azië laat kleine verliezen zien met China dat 0,25% lager staat en Hong Kong noteert een verlies van 0,1%. In Japan is de Nikkei 0,6% lager gesloten en daar wordt het verlies vooral toegeschreven aan de dure Yen. De Crude Oil Future noteert USD 53,03 bij een EUR/USD op 1,14078.

De agenda is slecht gevuld met om 10.00 uur de ontwikkeling van de geldgroei binnen de Eurozone over december en vanmiddag uit de VS de Chicago Fed-index over december. Bij de bedrijfscijfers gaat de aandacht uit naar Caterpillar.

De standen van de futures duiden op een licht lagere opening van de AEX!

Dinsdag is De AEX-index verhoogd in trendrichting voor de korte termijn naar Positief.

 

De vorige Neutrale trend voor de korte termijn was geldig sinds 21-01-2019. Vrijdag bedroeg de slotkoers EUR 515.1 ( 1.0%). De koers steeg 1.1% over de afgelopen 5 dagen.   Een overtuigende doorbraak van de koerstop op EUR 509.7 die momenteel wordt getest, wordt verwacht. Dit zou direct een sterke bevestiging zijn van de opwaartse trend. Positieve signalen: -De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 99. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.

-Een 20 daags hoogtepunt is bereikt.

-Een opwaartse koerskloof.

De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van vrijdag 25 januari 2019.

 

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 503 (ISIN: DE000CP24M31).

 

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 520,59 (ISIN: DE000CP23LT8).

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp