Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Corona Correctie & BREXIT                                               Zaterdag 1 februari 2020
 
Afgelopen week

Het aanhoudende slechte nieuws omtrent het Corona virus begint beleggers nu echt angst aan te jagen. De aandelenmarkten gingen deze week stevig onderuit. Hiermee lijkt een Corona Correctie van start te zijn gegaan. Naast het Corona nieuws was er ook nog de BREXIT. Vrijdagnacht is deze een feit geworden, maar het echte onderhandelen begint nu pas.
Bron: NOS.nl

Tot vorige week bleef de reactie op de uitbraak van het Corono virus nog behoorlijk gematigd. Echter deze week zien we de onrust toenemen. Het indammen van het virus lijkt nog steeds niet te lukken. De quarantaine maatregelen blijken steeds achter de feiten aan te lopen. Het langdurig stilleggen van delen van de Chinese economie heeft allereerst een nadelig effect op de economie van China zelf. De Chinese Centrale bank (PBOC) heeft vandaag een flink pakket aan maatregelen aangekondigd om blijvende schade aan de economie in te dammen. Er wordt krap EUR 40 miljard aan steun beschikbaar gesteld aan banken om bedrijven in de afgesloten gebieden leningen en liquiditeit te kunnen verschaffen. Verder mogen leningen aan bedrijven niet worden ingetrokken en geeft de PBOC banken het advies om de rente aan getroffen bedrijven te verlagen. Als laatste mogen getroffen bedrijven later hun 2019 en Q1 2020 cijfers publiceren.

Wereldwijd verloren aandelenmarkten 1% tot 6% van hun waarde. Het zijn met name de Aziatische markten en de Europese die het moeten ontgelden. De Amerikaanse beurzen deden het deze week relatief goed. Of we echt een serieuze Corona Correctie zullen krijgen zal afhangen hoe lang gebieden in China afgesloten blijven. Dit hangt weer af van de verspreiding en hoe hoog de mortaliteit is. Tot op heden lijkt het erop dat verspreiding moeilijk in te dammen is maar dat het toch wat lastiger is om over te dragen als we eerder dachten. Het aantal zieken blijft toch nog steeds beperkt als we de enorme bevolkingsdichtheid in de regio in China waar de uitbraak is begonnen in aanmerking nemen. Het aantal doden (circa 275) neemt ook geen extreme vormen aan, waarbij met name mensen met aandoeningen en ouderen gevaar lopen.

Door het afsluiten van een regio in het economische hart van de regio begint dit ook impact te hebben op internationaal ingestelde bedrijven. Met name de bedrijven die hun productiefaciliteiten hebben in China, denk hierbij aan Apple wat vrijdag zomaar 4% inleverde, Maar ook bedrijven die activiteiten hebben in China, zo moest Starbucks melden dat de helft van hun restaurants in China zijn gesloten. 
Bron: BBC.com

Door al het China nieuws zouden we haast de BREXIT vergeten. Maar sinds afgelopen nacht is deze een feit. Het echte onderhandelen moet nu gaan gebeuren. Tot op heden werd enkel het afscheid vormgegeven en hier deden we drie jaar over. Maar het afsluiten van een handelsakkoord moet nu in hoog tempo worden gerealiseerd. De regering van het UK lijkt hierbij in te zetten op harde grenzen. Verder wil Johnson ook de Britse vissers voor zich winnen door ook op zee harde grenzen voor Europese vissers in te willen stellen. Vooralsnog lijkt de zekerheid van de BREXIT gunstig voor het Britse Pond die sinds de herverkiezing van Johnson gestaag aan kracht wint. Iets wat overigens voor het UK niet geheel gunstig is omdat het de export positie verzwakt. Maar het geeft wel aan dat internationaal beleggers meer vertrouwen krijgen in de economische ontwikkeling van het UK.
Komende week 
In de Fear & Greed indicator van CNN Money zien we de Corona angst langzaamaan erin sluipen. Het enorm positieve sentiment (Extreme Greed) waarmee we het jaar begonnen is al flink afgezwakt. Inmiddels zijn we in de Angst/Fear zone uitgekomen. Let op, deze indicator geeft het Amerikaanse sentiment weer. In Europa is het sentiment een stuk minder goed. Met een stand van 44 zitten we nog dicht tegen neutraal aan en is de boodschap voor een belegger vanuit deze indicator weinig zeggend.

Maandag moet blijken hoe de steunmaatregelen van de PBOC worden ontvangen door beleggers. Uiteindelijk zagen we steeds dat voor de aandelenmarkten slecht nieuws uiteindelijk goed nieuws is omdat dit de Centrale Banken prikkelt om markten te gaan steunen. We zien dit nu al in China, groot kans dat later de FED en de ECB ook voor de zekerheid het beleid weer wat zullen verruimen. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2020 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp