Copy
Bekijk deze email in uw browser
Handelsoorlog voorlopig afgewend                        Vrijdag 27 juli 2018
Afgelopen week

Opluchting deze week nadat voorzitter van de Europese Commissie Juncker bij president Trump langs ging en tegen de algemene verwachting in een handelsoorlog met de V.S. voorlopig lijkt te hebben afgewend. De beurzen reageerden positief en met name de Duitse autoaandelen lieten een herstel zien na eerdere dalingen als gevolg van de voorgenomen heffingen. Ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag staat de wereldwijde aandelenindex MSCI World ongeveer 1,5% hoger.
Bron: Reuters

Het belangrijkste economische nieuws deze week was de ontmoeting afgelopen woensdag tussen president Trump en voorzitter Juncker. De twee leiders gaven aan dat gedurende de onderhandelingen die nu volgen, geen nieuwe heffingen zullen worden geïntroduceerd. Van te voren had Trump gewaarschuwd dat als de meeting niet naar tevredenheid zou verlopen, hij importheffingen van 25% op Europese auto's zou gaan instellen. Hierop was vanuit de EU vervolgens weer gereageerd dat dit zou leiden tot tegenmaatregelen. Na drie uur praten kwamen de twee naar buiten voor een ongeplande verklaring, waarin Trump ondermeer verklaarde: 'We had a big day, very big'. De sfeer was in ieder geval goed en Trump sprak over een nieuwe fase in de handelsrelaties. Waar hij Europa eerder nog als vijand bestempelde, kan dit alleen maar positief zijn. Verder gaf Trump aan dat ze zouden proberen tot een oplossing te komen voor de tarieven op staal en aluminium die hij eerder oplegde en de daarop volgende tarieven van de EU. Ook gaan ze werken aan de hervorming van de Wereld Handels Organisatie (WTO) en het aanpakken van oneerlijke handelspraktijken. Is de kou nu helemaal uit de lucht? Dat zal de komende maanden moeten blijken, maar het begin van de onderhandelingen lijkt in ieder geval positief.
Bron: Daily Express

Het kreeg in de media niet veel aandacht, maar op donderdag kwam de ECB met het rentebesluit. Voorlopig verandert er niets in het beleid, terwijl daar strict gesproken wel aanleiding voor is. Edin Mujagic schreef een interessant artikel op IEX Profs, waarin hij erop wijst dat de jaarlijkse inflatie in juni is uitgekomen op 2 procent. Daarmee ligt de inflatie boven de doelstelling van de ECB. De doelstelling luidt: 'onder, maar dicht bij de 2 procent'. Zoals we eerder betoogd hebben in deze nieuwsbrief zal de ECB er alles aan doen om het huidige beleid zo lang mogelijk vol te houden. Officieel omdat de maatregelen nodig zijn om de inflatie op pijl te houden, officieus omdat de ECB in feite niet anders kan. Een renteverhoging op korte termijn is een bedreiging voor de eurozone. Een hogere rente zou een land als Italië voor grote problemen stellen en het wellicht onmogelijk maken om aan de verplichtingen te voldoen. Bij zo'n 'default' zou direct ook Frankrijk, de grootste houder van Italiaanse staatsobligaties, in de problemen komen en daarmee de hele eurozone. De ECB zal er alles aan doen om dat te voorkomen en daarmee zal het huidige beleid waarschijnlijk nog lange tijd ongewijzigd blijven en de rente laag.
 
Komende week 

De Fear & Greed index van CNN Money is de afgelopen week wat verder opgelopen richting in de 'Greed zone'. Er is echter nog geen sprake van extreme hebzucht, dus we hebben nog geen signaal, maar het zegt wel iets over het vertrouwen in de markt dat de afgelopen week toegenomen is. Ook vanuit de sentimentsindicatoren voor de korte termijn komt op dit moment geen signaal. Het koersbeeld is door de recente stijging verbeterd en wijst in de richting van een verdere stijging komende week.
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2018 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp