Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

The place to be?                                                                                         Vrijdag 27 september 2019
 
Afgelopen week

De eerste helft van de week begon in mineur, waarbij de wereldindex MSCI World op woensdag 1,8% lager stond ten opzichte van het slot op vrijdag. China kwam niet verder dan deelafspraken, terwijl Trump liet weten dat alleen over een totale deal te praten valt. Op dinsdag werd het consumentenvertrouwen in de V.S. bekend gemaakt en bleek dat dit cijfer gedaald was en verder was er op woensdag het nieuws dat een officiële afzettingsprocedure is opgestart tegen president Trump. Overigens is de kans dat Trump daadwerkelijk wordt afgezet heel klein. De beurs was er niet echt van onder de indruk. Daarnaast was er positief nieuws over een deal met Japan en werd een aanstaande deal met China als 'dichterbij dan verwacht' omschreven. Het sentiment op de beurs keerde en per saldo sloot de MSCI World vandaag 0,3% lager dan het vorige weekslot. 

Deze week aandacht voor een interessant artikel dat eerder deze maand verscheen over de economie en de aandelenmarkten van de V.S.. Volgens de auteur heeft de economie van de V.S. een aantal unieke kenmerken die het land voordelen geeft in perioden van politieke en economische onzekerheid. Zijn de V.S. 'the place to be' voor beleggers?

 
Bron: Washington Post

Deze maand verscheen een artikel van Julian Howard, hoofd Multi Asset Solutions bij GAM Investments, over de robuustheid van de economie in de V.S.. Volgens Howard heeft dat te maken met enkele structurele factoren en de unieke manier waarop economische instituten en grote bedrijven worden geleid. In het artikel wordt ingegaan op de manier waarop deze voordelen de V.S. door perioden van politieke en economische onzekerheid heen helpen. De economie in de V.S., de dollar en de aandelenbeurs hebben unieke karakteristieken. 

De economie in de V.S. is volgens Howard in staat om zich redelijk robuust te isoleren van externe krachten. Bij een inwoneraantal van 372 miljoen, is ongeveer 80% van de economie gebaseerd op consumptie. De cijfers over het tweede kwartaal tonen hoe belangrijk dit is. Te midden van een oplaaiende handelsoorlog en teruglopende investeringen door het bedrijfsleven, 5,5% minder dan vorig jaar, groeide het bruto nationaal product nog steeds met 2,1% dankzij sterke consumentenbestedingen. Deze groei overtrof zelfs de verwachtingen van analisten. Het consumentenvertrouwen is zo sterk dat nieuwe hypotheekaanvragen voor de aankoop van huizen, dus geen herfinancieringen, gestaag oplopen. Nu consumptie en diensten een steeds groter deel van de economie in de V.S. uitmaken, is een terugval in de productie en industrie een steeds onwaarschijnlijkere bron voor een toekomstige recessie. In de hedendaagse wereld, is dat een aantrekkelijke eigenschap die weinig andere economieën hebben. 

Voor internationale beleggers is de stabiliteit van de dollar van vitaal belang om de waarde van hun beleggingen in locale valuta te behouden. De V.S. hebben ook hier een unieke positie. De dollar is sterk en stabiel dankzij  de status als reservevaluta van de wereld, waar op afzienbare termijn nog geen verandering in lijkt te komen. De wereldwijde handel wordt grotendeels gevoerd in dollars en daarnaast heeft de Amerikaanse centrale bank laten zien bereid te zijn te fungeren als lender in last resort. Tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008 hield de FED lijnen open met 14 andere centrale banken om de liquiditeit van de dollar te garanderen. 

 
Bron: GAM Investments


Ook de aandelenmarkt in de V.S. is bijzonder. De winstgevendheid van de bedrijven blijft robuust. De gemiddelde mediane winstgroeiverwachting voor het tweede kwartaal ligt op 4% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast blijken veel bedrijven flexibel in het wijzigen van hun aanvoerlijnen uit China, vanwege de onzekere politieke toekomst. In de praktijk betekent dit het verplaatsen van fabrieken naar productiebases in Mexico, Thailand, Indonesië en andere landen. Daarnaast komt er steun vanuit de Amerikaanse centrale bank die steeds meer open staat voor lagere rentetarieven, naarmate donkere wolken zich boven de wereldeconomie samenpakken.

Wat de aandelenmarkt in de V.S. echter meer nog dan de andere factoren bijzonder maakt, is de consistent hogere Return on Equity (rendement op eigen vermogen). Volgens Howard is dit te danken aan een hogere kwaliteit van het management. In een onderzoek uit 2010 van Nicholas Bloom en John van Reenen, blijkt dat bedrijven uit de V.S. de hoogste score haalden qua management. De score was gebaseerd op zaken als de invoering van moderne productie technieken, beloningsstructuren en management van talent. 


 
Bron: GAM Investment
 


Volgens Howard hebben de economie, de valuta en de aandelenmarkten in de V.S. een veerkracht die deels voortkomt uit erfenissen uit het verleden, maar ook veel te danken heeft aan de consistente hoge kwaliteit in leiderschap binnen instituten en boardrooms. Deze unieke voordelen geven de V.S. een goede uitgangspositie voor een periode van wereldwijde politieke en economische onzekerheid. Het goede nieuws is dat, hoewel de V.S. zich volgens sommigen aan het isoleren is, de aandelenmarkten van de V.S. eenvoudig toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers. 

Tot nu toe lijken de aandelenbeurzen in de V.S. zich weinig aan te trekken van de wereldwijde politieke en economische onrust. Howard lijkt dus een punt te hebben. Of  de economie en de beurzen in de V.S. zich zo blijven houden mocht de spanning verder oplopen zullen we moeten afwachten.
 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is iets afgekoeld ten opzichte van vorige week en staat terug in de neutrale zone. De sentimentsindicatoren op de korte termijn geven op dit moment geen signalen, maar de recente opleving heeft wel het koersbeeld verbeterd. Een verdere stijging in de komende week ligt in de verwachting. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp