Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Grondstoffen batterijen fors goedkoper geworden.                                                  
Vrijdag 3 mei 2019
 
Afgelopen week

Wereldwijd deden de beurzen het op weekbasis rustig aan. Zelfs het FED besluit om de rente ongemoeid te laten bracht de markten niet in beweging. Op het niveau van individuele aandelen was er wel veel beweging, zo ging gisteren AMG flink onderuit met een dag verlies van meer dan 10%. Eerder moest in België Umicore het ook al ontgelden. De vraag wat er met deze metaalbedrijven aan de hand is bracht ons in de wondere wereld van batterijen.
Bron: www.tradingeconomics.com

Gemeten vanaf de top van begin 2018 is het metaal Lithium ongeveer 30% in waarde gedaald. Andere zeldzame metalen, zoals kobalt, die gebruikt worden voor batterijen laten eveneens grote dalingen zien. Bedrijven die deze metalen winnen behoren tot de grootste verliezers van dit jaar. Aandelen als AMG en Umicore die in de jaren hiervoor juist tot de grote winnaars behoorden.

De koers van deze metalen was opgelopen door een toenemende vraag maar ook een nog grotere verwachting ten aanzien van de vraag naar batterijen. Deze vraag is aanzienlijk afgenomen omdat de regering van China de subsidies op elektrische auto's fors heeft teruggeschroefd. Hierdoor loopt de vraag naar batterijen en dus ook naar de grondstoffen hiervan flink terug. Een tekort, mede door hamsterende Chinese bedrijven, en achterblijvende mijnbouwcapaciteit hadden in de voorgaande jaren de prijzen enorm opgestuwd.

AMG
Bron: Finanzen

Het koersverloop van het aandeel AMG ontwikkelde zich enorm krachtig tot begin 2018. Net na de top van de Lithiumprijs. Het bedrijf AMG is specialist in bijzondere metalen en metaallegeringen. Hun lithium mijn is een van de grootste ter wereld. Hiermee leek het bedrijf op rozen te zitten met een wereldwijde stromachtige groei van elektrische auto's. De huidige prijsontwikkeling van de bijzondere metalen is een forse tegenvaller voor beleggers in het aandeel. Om het aandeel op te pikken moet je lef hebben. Wachten op een draai in de prijsontwikkeling van bijzondere metalen en mineralen is aan te raden. Het aandeel geeft zeer krachtige technische verkoopsignalen.

TESLA
Bron: Finanzen

Het aandeel Tesla bevindt zich ook in het oog van de storm. Als bouwer van batterijen en elektrische auto's heeft het groot voordeel van de lagere grondstoffenprijzen. Echter het heeft ook te maken met de verlaging van subsidies in diverse landen op hun producten. Noorwegen, Nederland en nu dus ook China hebben de voordelen bij de aanschaf van een Tesla sterk versobert. In Nederland heeft deze aanpassing inmiddels de Tesla Taks. De afzet van elektrische voertuigen blijkt nog steeds sterk af te hangen van de hoogte van de subsidies erop.

Verder speelt het aandeel ook de bedrijfsvoering parten. Het enorme verlies in het eerste kwartaal wordt nu gevold met een emissie van aandelen en obligaties die het bedrijf weer van USD 2 miljard aan cash moeten helpen. Hiermee kunnen ze de productielijnen weer uitbreiden in de USA en in China. Deze ronde om kapitaal op te halen werd al langer door velen als noodzakelijk gezien. De koersdruk zal voorlopig nog wel aanhouden.

VARTA
Bron: Finanzen

Het derde aandeel waar we uw aandacht voor vragen is Varta AG. Deze producent van batterijen vaart wel bij de recente ontwikkelingen. De stijgende vraag naar batterijen in allerlei soorten van producten stuwt hun omzet flink op. De dalende prijzen van grondstoffen zullen ook bedrijfseconomisch grote voordelen geven. We denken dat dit effect nog onvoldoende is verwerkt in de prijs van het aandeel Varta. Blijven de prijzen van de bijzondere metalen in 2019 op dit niveau of dalen ze nog verder kan het aandeel Varta een heuse winstexplosie laten zien. De kosten voor de grondstoffen zijn ongeveer 80 van hun omzet. Een 30% daling van de grondstofprijzen zal het bedrijf dan ook geen windeieren leggen.
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money is ten opzichte van vorige week afgekoeld en bijna neutraal. Hiermee heeft de indicator in combinatie met de sterke opwaartse trend weer een goed koopsignaal. Na de afgelopen week het weer wat rustiger aan te hebben gedaan verwachten weer een verdere opmars richting de zone van extreme hebzucht. We verwachten dan ook een positieve beursontwikkeling voor de komende weken.
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp