Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Het is niet alleen goud wat er blinkt                   Vrijdag 22 februari 2019
 
Afgelopen week

Het was een redelijk rustige week op de beurzen. In de eerste helft van de week zakte de koers van de wereldindex MSCI World iets weg, om in de tweede helft het verlies weer meer dan goed te maken en ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag 0,5% hoger te sluiten. In deze nieuwsbrief besteden we relatief veel aandacht aan de aandelenmarkten, omdat een groot deel van de beleggingen voor de klanten van Blauwtulp in aandelen wordt gedaan. Naast aandelen en obligaties worden in de aandelenstrategieën sinds vorig jaar ook posities in twee edelmetalen aangehouden: goud en palladium. Daar gaan we deze week wat dieper op in.
Bron: Market Watch


Afgelopen week bereikte de goudprijs, die in dollars wordt gemeten, een nieuwe top en bereikte daarmee de hoogste stand in 10 maanden. Goud wordt vaak gezien als een veilige haven in tijden van onzekerheid op de financiële marken. In het verleden is het vaker voorgekomen dat de goudprijs temidden van grote turbulentie op de aandelenmarkt een stijging liet zien. Bijvoorbeeld in de jaren 2001 en 2002.

Deze 'negatieve correlatie' ten opzichte van de aandelenmarkt is echter niet constant. Een dalende aandelenmarkt betekent niet per definitie dat de goudprijs stijgt. Een mooi voorbeeld hiervan was de koersvorming van goud vorig jaar, zoals in de onderstaande grafiek te zien is.

 
Bron: ZeroHedge


In de eerste helft van het jaar was sprake van een negatieve correlatie. Te zien is dat vanaf maart de Amerikaanse aandelenbeurs een gestage stijging laat zien, terwijl de goudprijs in diezelfde periode steeds verder weg zakt. Vanaf eind vorig jaar is te zien dat de correlatie met de beurs ineens 180 graden gedraaid is: in plaats van een negatieve correlatie is nu sprake van een positieve correlatie met de beurs. Zowel goud als de S&P 500 index laten vanaf midden december 2018 een stijging zien.

Waarom de correlatie plotseling positief geworden is, is moeilijk te zeggen. Er wordt wel beweerd dat de opwaartse trend ervoor gezorgd heeft dat automatische handelsalgoritmen koopsignalen zijn gaan geven, maar het blijft gissen. De goudkoers gaat zijn eigen weg en soms gaat deze in de richting van de aandelenmarkt en soms niet. Dat maakt het een interessante beleggingscategorie die een mooie aanvulling kan vormen in de portefeuille.
 
Bron: Livemint

Het is niet alleen goud wat er blinkt. Palladium heeft, met name de laatste maanden een nog sterkere stijging doorgemaakt dan goud. Vanaf augustus vorig jaar is de koers in dollars met meer dan 50% gestegen en bereikte recent een nieuwe all time high.

De belangrijkste afnemer van palladium is de auto industrie. Palladium wordt gebruikt in katalisatoren die schadelijke gassen omzetten in minder giftige.Sinds 2012 is er een wereldwijd tekort aan aanbod van het metaal en experts verwachten dat dit tekort in de nabije toekomst zal blijven bestaan. In de onderstaande grafiek is het tekort in de palladium markt weergegeven.
 
Bron: Investinghaven.com


Het totale tekort over de periode vanaf 2012 lag op ongeveer 3 miljoen ounce. Ondanks het tekort, is de prijsontwikkeling niet extreem geweest. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote uitstroom van particuliere beleggers uit indexfondsen voor fysiek palladium. In de grafiek hieronder is het aantal ounces weergegeven dat de fysieke indexfondsen in de afgelopen jaren hebben aangehouden.
Bron: Investinghaven.com

Uit de grafiek blijkt dat er een uitstroom uit de fondsen is geweest van ongeveer 2,4 miljoen ounces. Zouden deze voorraden wellicht gebruikt zijn om het industriële tekort van 3 miljoen ounces aan te vullen? Hiernaar is geen onderzoek gedaan, maar interessant is wel dat als de tekorten blijven aanhouden, de voorraden in de fysieke indexfondsen een stuk kleiner zijn dan een paar jaar geleden. Er is straks geen grote voorraad meer die gemakkelijk kan worden aangesproken en bij een gelijkblijvende of toenemende vraag zou dit kunnen leiden tot een verdere stijging van de palladium koers.
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  staat vrijwel hetzelfde als vorige week. Met een waarde van 69 begint er langzaam wat hebzucht in het sentiment te komen, maar er is nog geen spake van een signaal. De sentimentsindicatoren voor de wereldindex MSCI World staan hoog, maar geven nog geen waarschuwing. Gezien het feit dat de index afgelopen week een weerstandsniveau heeft doorbroken, is de kans op een verdere stijging komende week redelijk groot.

 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp