Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

G 20                                                                     Zaterdag 6 juli 2019
 
Afgelopen week
Europese regeringsleiders hadden een drukke week. In het weekend de G20 top in Japan en daarna startte de stoelendans om de posities in de EU en de ECB. De uitkomsten waren blijkbaar een geruststelling voor de markten. Wereldwijd was het sentiment op de aandelenmarkten goed. De rentemarkten waren stabiel met een enkele uitzondering.
Op de G20 leek met name de rede terug te keren in de gesprekken tussen China en de USA. Het dreigen met nieuwe sancties lijkt voorlopig van de tafel en de onderhandelingen te worden hervat. Dit zal goed gaan tot Trump zijn ongeduld niet langer kan bedwingen en weer een Tweet de wereld instuurt. 

In Europa was er de stoelendans voor de belangrijkste posities. De uitkomsten waren wel enigszins verrassend. Geen van de zelfbenoemde Spitzenkandidaten kon de rol van Voorzitter van de Europese Raas opeisen. Buitenstaander Ursula Von der Leyen was uiteindelijk de persoon die deze functie kreeg. Timmermans blijft nu tweede man in deze raad. Mogelijk van groter belang voor de markten (mogelijk voor iedereen) was de benoeming van President van de Europese Centrale Bank. Hier werd eveneens voor een vrouw gekozen, Chrisine Lagarde, de huidige voorzitter van het IMF. Een opvallende keuzen aangezien ze officieel niet voldoet aan de criteria die gesteld worden voor deze functie. Namelijk een diepgaande ervaring in bankieren. Echter haar andere ervaringen zijn dermate dat weinigen de discussie over haar kwalificaties aan zullen durven te gaan. Vanuit het IMF heeft ze ook al diepgaande kennis en ervaring met de schuldenproblematiek in Zuid Europa. Eerder heeft ze ook de Noordelijke Europese landen al een waarschuwing gegeven. Hun grote overschotten zullen besteed moeten worden. Dit is in het belang van die landen om de groei naar een hoger plan te krijgen waarvan ook Zuid Europa kan profiteren. Zeker gegeven het klimaat met negatieve rentes is deze aanpak in onze ogen zeer verstandig.
Een steeds groter deel van alle schulden heeft een negatieve rente. Met andere woorden om aan iemand te mogen lenen moet je rente betalen en omgekeerd als je toestaat dat iemand jou een lening verstrekt moet die hiervoor een rente betalen. De wereld op zijn kop dus. 

In de bovenstaande plaatjes zien we de groei van negatieve rentestanden goed weergegeven. Inmiddels is wereldwijd meer dan 12 Triljon US Dollar aan schulden met een negatieve rente. We kunnen wel stellen dat dit Duurzame schulden zijn. De rentebetaling zal in ieder geval niet het probleem zijn. Het zijn niet enkel overheden (Nederland, Denemarken, Duitsland, Fankrijk, Zweden, Zwitserland en Japan hebben allen een 10 jarige rente die negatief is) maar ook bedrijven. In Europa hebben al meer dan 200 miljard aan bedrijfsobligaties een negatieve rente. Het is wachten op de eerste hypotheken met een negatieve rente. Dat laatste zou overheden wel de mogelijkheid gaan geven om de rente aftrek te gaan afschaffen.

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat alle harde bezittingen en bezittingen die rendement genereren sterk in waarde aan het stijgen zijn. We zien Goud, Crypto Currencies in waarde stijgen. Deze stijgingen komen niet uit angst voor de wereldeconomie maar het zijn eigenlijk 0% obligaties geworden met een eeuwigdurende looptijd. Oftewel een rentedaling zorgt voor een koersstijging. In een nog sterkere mate dit de casus voor aandelen en vastgoed. Deze zijn vanuit renteperspectief extreem goedkoop. Met name hoog dividend aandelen zijn in dit klimaat extreem aantrekkelijk aan het worden. De aandelenbeurzen in Griekenland en Italië kunnen ook profiteren van de rentedaling. De rente op 10 jarige Griekse staatobligaties is nu 2,15%  en in Italië is die gedaald naar 1,7%. De beurs van Griekenland is hierop opgelopen met 45% en in Italië zien we dit jaar een koersstijging van 20%.

Een vooraanstaand research bureau publiceerde afgelopen week een rapport over Italiaanse staatsobligaties. Conclusie is dat het land op alle factoren slecht presteert. In de basis is het geen beleggingscase. Echter omdat de Italiaanse schulden meer dan 24% van alle EU schulden zijn is het land too big to fail. De ECB en andere Europese landen hebben geen andere keus dan Italië te steunen tot het bittere einde. Om die reden gaf het bureau het cynische advies om deze obligaties toch maar te kopen.

Sparen gaat steeds duurder worden. Negatieve rentes op spaarrekeningen zijn iets wat onvermijdbaar is. Hierdoor zullen de jaarlijkse gegarandeerde verliezen die je maakt op je spaarrekening verder gaan oplopen. 
BLAUWTULP PENSIOENREKENING
https://lijfrente.blauwtulp.com

In samenwerking met DeGiro kunnen we sinds kort voor u de mogelijkheden van een Lijfrenterekening of Pensioenrekening aanbieden. Hiermee kunt u profiteren van de belastingvoordelen van beleggen in Box I. 
 

Uw lijfrenterekening laten beheren door Blauwtulp gaat heel eenvoudig en volledig online. Eerst vragen we u enkele persoonlijke gegevens in te vullen en het door u gewenste profiel te kiezen. Vervolgens stelt Blauwtulp online vast of het door u gekozen profiel voor u passend is en indien gewenst kunt u gemakkelijk het profiel wijzigen.

Blauwtulp werkt voor het beheer van uw lijfrenterekening samen met DeGiro. Nadat u uw gegevens digitaal heeft bevestigd aan Blauwtulp, wordt u doorgeleid naar de website van DeGiro, waar u uw nieuwe rekening online kunt openen.

Komende week 
De Fear & Greed Index van CNN Money blijft geleidelijk aan verder oplopen. Inmiddels zijn we in de Greed zone terechtgekomen. Hebzucht is het aan het winnen van Angst. Aangezien de meter nog maar net de Greedy Zone is ingegaan heeft het huidige positieve sentiment nog wel ruimte om de beurzen verder te laten stijgen. Om deze reden behouden we onze positieve visie op de markten. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp