Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Goed eerste kwartaal                                              Vrijdag 5 april 2019
 
Afgelopen week

Afgelopen week was een positieve week voor de aandelen. Vanuit China kwamen meevallende economische cijfers over de groei en met name de positieve signalen over de voortgang van de gesprekken tussen China en de V.S. werden goed ontvangen. Er werd gemeld dat 90% van de problemen over het handelsconflict opgelost zouden zijn. Ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag staat de wereld aandelen index MSCI World 2,4% hoger.

Het eerste kwartaal van 2019 zit er al weer op en het is een heel positief kwartaal geweest. Deze week een terugblik op het eerste kwartaal en verwachting voor het tweede kwartaal. 
Bron: USA Today

Na het slechtste kwartaal sinds 2011, is de Amerikaanse S&P 500 index in het eerste kwartaal van 2019 opgeveerd met 13,1%. Dit is de grootste kwartaal winst in tien jaar. De stijging is onder meer toegeschreven aan de overdreven paniek in december, die zoals we verderop zullen zien, de kans op een opvering redelijk groot maakte. Daarnaast speelde mee dat gedurende het kwartaal de verwachtingen op een positieve uitkomst van de handelsbesprekingen tussen de V.S. en China toenamen.

Het belangrijkst is waarschijnlijk geweest de draai die de centrale bank in de V.S. gemaakt heeft. Was eerst nog de planning om dit jaar de rente verder te laten stijgen, nu is de verwachting dat de rente mogelijk verlaagd gaat worden. Waar president Trump eerder de FED fors bekritiseerde omdat ze de rente verder wilden verhogen en daarmee economische opleving in gevaar brachten, lijkt hij nu toch zijn zin te hebben gekregen. De 'draai' van de FED blijft opmerkelijk, maar wordt gemotiveerd vanwege de angst voor een mogelijke recessie. Dat is de reden dat vooralsnog een ruim monetair beleid met lage rente zal worden blijven gevoerd.
 
Bron: Bespoke

Researchbureau Bespoke heeft een interessante analyse gemaakt van de S&P 500 index. In deze index zijn de 500 grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven opgenomen. Begin januari presenteerden ze de bovenstaande tabel, die aangeeft wat er in de afgelopen decennia gebeurde nadat de S&P 500 in een kwartaal 10% of meer gedaald was. De tabel laat zien dat in het erop volgende kwartaal meestal sprake is van een forse opleving. Met een stijging van ongeveer 13% heeft de index ook dit jaar een bovengemiddelde stijging laten zien. Uit de tabel blijkt overigens ook dat dit niet altijd het geval is. In bijvoorbeeld 2002 en 2008 volgde na een kwartaal waarin de index met meer dan 10% daalde, opnieuw een kwartaal met negatieve rendementen. In de meeste gevallen echter, 16 van de 20 keer, is sprake van een stijging.
 
Bron: Bespoke

Nu we weten dat de S&P 500 in het eerste kwartaal een winst heeft laten zien, zijn we natuurlijk benieuwd wat het tweede kwartaal gaat brengen. Daar heeft Bespoke ook onderzoek naar gedaan. Er is gekeken naar alle gevallen waarin een kwartaal waarin de index 10% of meer daalde, gevolgd werd door een kwartaal waarin de index 5% of meer steeg. In de bovenstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. In totaal is dit 10 keer voorgekomen en in 8 van de 10 gevallen liet de index een stijging zien van gemiddeld 9,68%.


 
Bron: Provoking Posts


Onderzoeken zoals het bovenstaande zijn altijd interessant om te lezen. Met name om grote beursbewegingen in perspectief te zien zijn ze heel nuttig. Als de media tijdens een daling op de beurzen moord en brand schreeuwen, is het goed om als beleggers het grote plaatje in het oog te houden. Beurzen stijgen en dalen en dat zal altijd zo blijven. Of het komende kwartaal net zo goed wordt als het vorige, moeten we afwachten. Ondanks dat de statistiek positief is, geldt ook hier: rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst...
 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is afgelopen week verder opgelopen in de Greed zone. Van een extreme waarde is echter nog geen sprake. Door de sterke stijging van de afgelopen week geven de sentimentsindicatoren wel een waarschuwing. Wellicht dat de beurs komende week even wat adempauze neemt, maar het koersbeeld voor de wat langere termijn is nog steeds positief.

 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp