Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Mexican standoff                                                   Zaterdag 1 juni 2019
 
Afgelopen week


Eind deze week hield president Trump de aandelenbeurzen opnieuw in zijn greep. In een tweet kondigde hij aan tarieven te willen gaan doorvoeren voor alle geïmporteerde goederen uit Mexico, omdat dat land zijn ogen veel te weinig doet om de illegale immigratie naar de V.S. te stoppen. De tarieven zullen ingaan op 10 juni en starten met 5%. Indien Mexico geen, of te weinig, actie onderneemt, zullen de tarieven op 1 juli stijgen naar 10% en daarna komt er elke maand 5% bij tot een maximum van 25%. Beide landen zijn economisch behoorlijk verweven geraakt en Mexico is het tweede exportland van de V.S.. In de media wordt al gesproken van een Mexican Standoff: een situatie of conflict waarbij de kans klein is dat één van de betrokkenen aan het langste eind trekt.

De aankondiging had ook zijn effect op de aandelen beurzen. Ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag sloot de wereldindex MSCI World 1,4% lager. Deze week gaan we dieper in op de handelsrelatie tussen de V.S.en Mexico en de mogelijke gevolgen van de importtarieven.

 
Bron: christaylor.com

President Trump kondigde nieuwe tarieven aan op alle goederen die worden geïmporteerd vanuit Mexico en zei dat deze van kracht blijven totdat het probleem met de illegale immigratie is opgelost. De heffingen gaan in op 10 juni en starten met een tarief van 5%. Deze tarieven zullen worden verhoogd naar 10% op 1 juli als de crisis nog steeds voortduurt en daarna komt er elke maand 5% bij tot een maximum van 25% in oktober. Op dat niveau zullen ze blijven tenzij en totdat Mexico de instroom van illegale vreemdelingen substantieel terugdringt. aldus Trump. Een precieze maatstaf waarmee kan worden bepaald of Mexico aan de voorwaarden voldoet werd niet gegeven. De Chief of Staff van het Witte Huis gaf aan dat ze zullen kijken naar het aantal mensen dat de grens over steekt en dat aantal dient signficant te verminderen.

De president van Mexico, López Obrador, reageerde in een tweet dat hij geen confrontatie zoekt en dat sociale problemen niet kunnen worden opgelost door belastingen of dwangmaatregelen. Hij kondigde ook aan dat zijn minister van buitenlandse zaken volgende week vrijdag naar Washington gaat om de zaak verder te bespreken. Verder schreef hij dat Mexico zijn deel doet om de migratie door het land zoveel mogelijk te vermijden, zonder de mensenrechten te schenden.

Ondersecretaris Jesus Seade zei dat de actie van Trump heel serieus is en als de tarieven daadwerkelijk worden ingevoerd, Mexico krachtig zal moeten reageren.
 
Bron: Marketwatch
 

De economische gevolgen kunnen voor beide landen groot zijn. Mexico is de op twee na grootste handelspartner en vorig jaar werd vanuit het land voor $346,5 miljard aan goederen geïmporteerd. De tarieven zijn in feite boetes op import voor bedrijven in de V.S., die waarschijnlijk hun prijzen voor consumenten zullen verhogen.

De aankondiging van Trump zou ook het US-Mexico-Canada Agreement, de opvolger van het North American Free Trade Agreement (NAFTA), kunnen doen ontsporen. Vanuit de Senaat kwam felle kritiek op Trump, zelfs vanuit de Republikeinen. Senator Grassley uit Iowa, voorzitter van het Finance Committee noemde de maatregel van Trump misbruik van presidentiële bevoegdheden met betrekking tot tarieven.

De economieën van de V.S. en Mexico zijn onlosmakelijk met elkaar verweven geraakt sinds de ondertekening van het NAFTA handelsverdrag in 1994. De twee landen hadden vorig jaar een gezamenlijke omzet van $612 miljard. Mexico is de grootste handelspartner na Canada en China. De V.S. importeert enorme hoeveelheden auto's en onderdelen, computer apparatuur, olie en gas, huishoudelijke apparaten, plastic en rubber producten en fruit en groenten. Volgens een analist zou de auto industrie serieus verstoord kunnen raken, omdat één derde van alle geimporteerde auto onderdelen uit Mexico komt.

Indien de tarieven worden doorberekend aan consumenten in de V.S., zouden ze over een heel jaar $17 miljard kwijt zijn bij een tarief van 5%. Bij een tarief van 25% zou dat $87 miljard zijn.
 

Bron: Marketwatch
 

Mexico is de op één na grootste export markt voor producten uit de V.S.. Vorig jaar exporteerde de V.S. een record aantal goederen ter waarde van $265 naar Mexico, vooral computers, semicondurctoren, olie, chemicaliën, papier, vlees en koren.

Het moge duidelijk zijn dat, indien deze crisis niet wordt opgelost, Mexico ook de V.S. hard kan raken. Nu hebben we al vaker bij Trump gezien dat hij hard inzet en vervolgens een terugtrekkende beweging maakt. Wellicht dat dat deze keer ook gebeurd en als de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken volgende week in Washington is ze tot een (begin van een) vergelijk kunnen komen.

Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is ten opzichte van vorige week verder teruggezakt in de Fear zone, als is er nog steeds geen sprake van een extreme waarde. Ondanks de terugval in het laatste deel van de week, geven de sentimentsindicatoren geen signalen. Het koersbeeld op de korte termijn is positief en wijst op een herstel aan het begin van de volgende week.

 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp