Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Afscheid van 'Super Mario'                                      vrijdag 25 oktober 2019
 
Afgelopen week

Afgelopen week liepen wereldwijd de koersen op de aandelenbeurzen weer wat verder op. De wereldindex MSCI World steeg ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag met 1,1%. Het cijferseizoen is in volle gang. Tot nu toe zijn de resultaten en vooruitzichten redelijk binnen de verwachtingen en worden ook licht lagere winsten en omzetten geaccepteerd. De beurzen lijken zich ook niet echt zorgen te maken over de perikelen rond de impeachment van president Trump. Gisteren gaf president van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi zijn laatste persconferentie als president. Deze week aandacht voor het afscheid van 'Super Mario' en één van de bizarre gevolgen van het onder zijn leiding gevoerde beleid. 

 
Bron: ft.com

Gisteren vond de laatste beleidsvergadering en perconferentie met Mario Draghi plaats. Edin Mujagic schreef hierover een interessant artikel op IEXProfs. Zo gaat Draghi de geschiedenis in als de eerste ECB-president die de officiële rente nooit heeft verhoogd. Onder zijn leiding werd de rente wel acht keer verlaagd. Daarnaast zijn in de afgelopen acht jaren tal van monetair verruimende maatregelen genomen. Het bestuur van de ECB besloot deze week om het monetair beleid niet te wijzigen en dat was conform de algemene verwachting.

Tijdens de vorige beleidsvergadering werd besloten om met ingang van 1 november maandelijks voor €20 miljard obligaties op te kopen. Vorig jaar werd dit opkoopbeleid, waarmee de koersen van obligaties kunstmatig hoog en de rente kunstmatig laag wordt gehouden, geleidelijk afgebouwd. We hebben in deze nieuwsbrief al vaker betoogd dat de ECB geen andere keuze heeft dan monetair te blijven verruimen en er alles aan te doen om de rente laag te houden. Zelfs als dat zou betekenen dat zelf ingestelde regels wat moeten worden opgerekt. Indien de ECB de rente vrij door de markt zou laten bepalen, was de kans behoorlijk groot dat landen als Italië een fors hogere rente zouden moeten gaan betalen op hun staatsobligaties. Dit kan het land niet betalen en daarmee zou Italië in gebreke blijven op de obligaties. Daarmee zou Frankrijk in de problemen komen, want dat land heeft het grootste deel van de Italiaanse staatsschuld in handen. Als Frankrijk in de problemen komt, komt de euro in gevaar en dat mag nooit gebeuren.
 
Bron: Trading Economics

Dit leidt echter tot bizarre situaties op de obligatiemarkt.  Zo betaalt Griekenland op zijn staatschuld een lagere rente dan de Verenigde Staten en begin deze maand plaatste het zelfs een 3 maands-lening tegen negatieve rente. De 10-jaars rente op treasuries is 1,78% (zie de grafiek hieronder) terwijl de 10 jaars rente voor Griekse obligaties 1,23% is (zie grafiek hierboven). Dit ondanks het feit dat Griekenland een creditrating van S&P heeft van B+, wat betekent 'zwak/speculatief'. De Verenigde Staten daarentegen hebben een creditrating van Aaa, wat wil zeggen 'uitzonderlijke kwaliteit'. Griekenland is volgens Forbes, terug gekeken vanaf 1826, vijf keer zijn verplichtingen op obligaties niet nagekomen. De Verenigde Staten zijn tot nu toe altijd hun obligatieverplichtingen nagekomen. Het is de wereld op zijn kop dus in obligatieland. 

 
Bron: Marketwatch

Draghi wordt door velen geroemd voor het feit dat hij in 2012 de euro heeft gered door aan te geven dat de ECB zou doen 'whatever it takes'. Die woorden heeft hij meer dan waar gemaakt, want wat volgde was een periode van renteverlagingen en grote monetaire verruiming. Dat mag de euro hebben gered, maar heeft wel de nodige bijeffecten gehad. Mujagic wijst er dan ook terecht op dat het verbazingwekkend is dat Draghi zei dat als er al zeepbellen op de markten zijn, die niets te maken hebben met het door de ECB gevoerde beleid. Dus het feit dat de ECB al jaren lang de rente op 0 procent houdt, de rente daar waarschijnlijk nog jarenlang op zal houden en voor 2.600 miljard euro aan staats- en bedrijfsobligaties heeft opgekocht zou de markten niet verstoord hebben. De extreem lage rente heeft niets te maken met de extreme stijging van de huizenprijzen. Het lijkt sterk dat Draghi dit zelf gelooft. 

Zijn opvolger, Christine Lagarde, zal het huidige beleid waarschijnlijk voortzetten, simpelweg omdat er feitelijk geen andere keus is. Zoals al eerder geschreven in deze nieuwsbrief betekent een lage rente dat beleggers die nog enig rendement willen maken op hun vermogen eigenlijk geen andere keus meer resteert dan te beleggen. Dit, gecombineerd met de grote geldcreatie die plaatsvindt door de ECB, kan een stuwende kracht vormen voor de aandelenbeurzen in de komende tijd.

 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is iets opgelopen in de Greed zone, maar geeft nog steeds geen duidelijk signaal. Door de stijging deze week is de sentimentsindicator voor de korte termijn in de overbought zone beland. Dit geeft aan dat de koersen in het begin van de week iets terug kunnen. Het plaatje voor de langere termijn ziet er echter nog steeds goed uit. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp