Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Tweet van Trump                                                   Vrijdag 10 mei 2019
 
Afgelopen week

De toon voor deze week werd al in het weekend gezet door een tweet van president Trump, waarin hij aangaf de tarieven op Chinese goederen met ingang van vandaag te willen verhogen van 10% naar 25%. Het duurt hem allemaal te lang en bovendien probeert de Chinese delegatie over gemaakte afspraken opnieuw te onderhandelen. De hoop dat een akkoord dichtbij was werd hiermee in één keer te niet gedaan en de angst voor een handelsoorlog laaide weer op. Het miste zijn effect op de aandelenbeurzen niet. Ten opzichte van het slot op vorige week vrijdag staat de wereldindex MSCI World ongeveer 3% lager.
Bron: CNN


Vandaag hebben de V.S., na nog wat dramatische last minute onderhandelingen, de tarieven op meer dan $200 miljard aan Chines importgoederen verhoogd van 10% naar 25%. Dit wordt gezien als de meest dramatische stap van president Trump  om handelsconcessies van China af te dwingen. Hoewel het Witte Huis in een verklaring aangaf dat de onderhandelingen op vrijdag worden hervat, is er volgens waarnemers weinig hoop op een doorbraak. Met name omdat de Chinese vice premier Liu He geen volmacht heeft om belangrijke toezeggingen te doen en een telefoongesprek tussen president Trump en president Xi geen positief resultaat heeft opgeleverd.

Daarnaast is volgens Bloomberg onduidelijk of in China nu de interne discussies zijn opgelost die ertoe leidden dat vorige week eerder gemaakte afspraken omtrent het vastleggen van hervormingen in de Chinese wet herroepen werden. China heeft overigens ontkend dat de terugval in de onderhandelingen hun schuld is, zoals door het Witte Huis wordt beweerd.
 
Bron: Mercury NewsVoordat hij op donderdag naar de V.S. vertrok zei Liu tegen de Chinese media dat een verhoging van tarieven door de V.S. geen oplossing was en pijnlijk zou zijn voor zowel China als de V.S.. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe China zou kunnen terugslaan. China kan de tarieven niet op eenzelfde wijze verhogen als de V.S. omdat ze niet genoeg Amerikaanse goederen kopen. Grofweg is over de laatste jaren de goederenimport vanuit de V.S. naar China ongeveer één vierde van de goederen export vanuit China naar de V.S.. Volgens analisten heeft China onder meer de volgende opties:
  • de nog niet belaste goederen vanuit de V.S. belasten of de huige tarieven verder verhogen (25% is geen plafond).
  • de Yuan devalueren, geleidelijk of in één keer, zoals China in augustus 2015 deed.
  • wat wel de nucleaire optie genoemd wordt is het door China dumpen van hun Amerikaanse beleggingen. Dit raakt echter zowel de Chinese economie als de koersen in de V.S..
  • China kan ook andere handelsbarrieres opwerpen door met bureaucratische processen de handel en investeringen moeilijker te maken

 

Bron: CNN
 

Om het nog erger te maken zei Trump voorafgaand aan de onderhandelingen op donderdag, dat de V.S. zouden doorgaan met voorbereidingen om 25% tarieven op te leggen op nog eens $325 miljard import aan Chinese goederen. Dit zou erop neerkomen dat alle Chinese import van goederen, vorig jaar ongeveer $540 miljard, onder de 25% heffing zou vallen.

Vreemd genoeg zei Trump op ongeveer het zelfde moment, waarschijnlijk om de financiële markten wat gerust te stellen, dat het nog steeds mogelijk was dat deze week een deal bereikt wordt. Overigens duurt het nog een paar weken voordat de heffingen daadwerkelijk Chinese goederen raken. Ze zullen alleen worden geheven over goederen die na vannacht worden verscheept naar de V.S., alle andere goederen die al onderweg zijn, zullen hiervan zijn vrijgesteld. Beide partijen hebben dus nog een paar weken om tot een compromis te komen.  


Trump greep de recente sterke economische cijfers aan als bewijs dat zijn strategie werkt en zelfs de groei een oppepper kan geven. De handelsdata die op donderdag gepubliceerd werd, toonde inderdaad aan dat het handelstekort met China is teruggelopen tot het laagste niveau in de afgelopen drie jaar door afgenomen import en toegenomen export. Sterke cijfers over het bruto nationaal product en werkloosheid en maar meer nog een nieuw record in de Amerikaanse S&P 500 index geven Trump nog extra wind in de rug.

Zoals al eerder geschreven in deze nieuwsbrief speelt president Trump het spel hard, zoals we dat inmiddels van hem gewend zijn. De wederzijdse belangen zijn echter zo groot dat beide landen er wel uit moeten komen. Tot er daadwerkelijk een akkoord is, zal de spanning van beide kanten waarschijnlijk nog wat verder worden opgevoerd.
 

Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is deze week behoorlijk teruggevallen tot in de fear zone. Er is nog geen sprake van een extreme waarde en deze indicator geeft daarmee nog geen signaal. Ondanks de terugval deze week geeft sentimentsindicator nog geen signaal voor bodemvorming. De MSCI World lijkt echter wel bodem te hebben gevonden op een belangrijk steunniveau. Mocht er geen negatief nieuws komen dan is de kans op een herstel in de komende week behoorlijk groot.


 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp