Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Beurzen veren op!                                               Vrijdag 15 maart 2019
 
Afgelopen week

Na de daling van vorige week veerden de aandelenbeurzen deze week op. Ten opzichte van het slot op vorige week vrijdag steeg de wereldwijde aandelenindex MSCI World met 2,6%. Niet alle aandelen hadden een goede week. Zo had het aandeel van vliegtuigbouwer Boeing door het neerstorten van een 737 Max in Ethiopie en het daaropvolgende vliegverbod voor dit toestel een bijzonder negatieve week met een daling van zo'n 13%.  Naar verwachting zal het vliegverbod zeker nog tot en met april gelden.

Deze week aandacht voor een interessante paper gepubliceerd door Pimco over de correlatie tussen aandelen en obligaties.

 
Bron: CNBC

Bij beleggen is het altijd goed om het vermogen gespreid te beleggen. Dat kan door het vermogen te spreiden over verschillende aandelen, maar ook over verschillende beleggingscategorieën, zoals grondstoffen, vastgoed en obligaties. Door te spreiden over verschillende categorieën kan in principe het neerwaarts risico van de portefeuille worden beperkt. Wanneer bijvoorbeeld de aandelenmarkten dalen, kan het zijn dat één van de andere beleggingscategorieën het wel goed doet. Als in een bepaalde periode de ene beleggingscategorie stijgt terwijl de andere daalt, wordt gesproken van een 'negatieve correlatie'. Jamil Baz, Steve Sapra en German Ramirez van Pimco hebben deze week de paper 'Stocks, Bonds and Causality' gepubliceerd, waarin ze hebben gekeken naar de relatie tussen aandelen- en obligatierendementen in de V.S. in de afgelopen 60 jaar.
Bron:Pimco

Amerikaanse staatsobligaties worden algemeen beschouwd als een veilige haven in tijden van onzekerheid en een bescherming van een aandelenportefeuille. Volgens de onderzoekers is deze reputatie verdiend, omdat staatsobligaties in bijna alle recessies van de afgelopen 60 jaar een goed rendement hebben laten zien. Daarnaast is sinds het einde van de jaren negentig sprake van een statistisch negatieve correlatie met aandelen. Dat wil zeggen dat staatsobligaties vanaf die tijd gemiddeld genomen een positief rendement gaven in perioden dat de beurs een daling liet zien. 

In de bovenstaande grafiek is één en ander weergegeven. De blauwe lijn laat de 5 jaars correlatie zien tussen het rendement op aandelen en staatsobligaties. Een waarde onder nul wil zeggen dat deze correlatie negatief is. Hoewel de meeste beleggers uitgaan van deze negatieve correlatie, is dat niet correct als gekeken wordt naar de lange termijn. Sinds 2000 is de correlatie -0,27 (negatief), maar gemeten over de volledige historie ligt de gemiddelde correlatie op 0,11 (positieve correlatie). Volgens de onderzoekers is er geen relatie tussen perioden van een recessie en correlatie. De grijze vlakken geven aan in welke perioden sprake was van een recessie in de V.S..
 
Bron: Pimco

De correlatie tussen aandelen en staatsobligaties is structureel gewijzigd van positief naar negatief aan het einde van de jaren negentig. Volgens de onderzoekers lijkt er een relatie te bestaan tussen correlatie en de beweeglijkheid, ook wel volatiliteit genoemd, van aandelen en obligaties. In tijden van spanningen op de beurs bewegen de koersen snel en is er sprake van een grote volatiliteit.

In de bovenstaande grafiek geeft de blauwe lijn de correlatie tussen aandelen en obligaties weer. De groene lijn geeft het verschil tussen de volatiliteit van aandelen en obligaties weer. Let op: de rechter as loopt van hoog naar laag. Als de groene lijn daalt wil dat zeggen dat de volatiliteit van aandelen stijgt ten opzichte van die van obligaties. Dit is bijvoorbeeld te zien in de jaren na 2007. In de grafiek is zichtbaar dat een daling van de groene lijn, dus een stijging van de volatiliteit in de aandelenmarkt, uiteindelijk vaak wordt gevolgd door een daling in de correlatie (de blauwe lijn). Een stijging van de groene lijn, een daling van de beweeglijkheid van aandelen ten opzichte van obligaties, wordt vaak gevolgd door een stijging in de correlatie.

Dat correlaties tussen verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties, niet statisch zijn is een gegeven. Waarom de correlaties wijzigen is lastig te bepalen, maar interessant aan deze studie is dat we nu een extra indicator hebben die een waarschuwing geeft voor een mogelijke verandering.

 
Komende week 

Ten opzichte van vorige week is de Fear & Greed index wat verder opgelopen in de Greed-zone. Van een extreme uitslag is nog geen sprake en de indicator geeft dan ook nog geen signaal. Ook vanuit de sentimentsindicatoren komen, ondanks de stijging deze week, nog geen signalen voor een adempauze op de beurs. Het koersbeeld op de korte termijn wijst in de richting van een verdere stijging vor komende week.
 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp