Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Correctie op de aandelenbeurzen, kans of gevaar?

Vrijdag 7 september 2018
 
Afgelopen week

Eind juli zagen we de AEX toppen op 575 punten, een jaarwinst van meer dan 6%. Niets leek de AEX te kunnen weerhouden van een mooi jaarresultaat.  Echter de top was (voorlopig) gezet. Hierna nam de bewegelijkheid toe en zagen we het sentiment minder positief worden. In de afgelopen week ging het hard, de AEX moest zijn gehele jaarwinst inleveren en dook zelfs de min in. We zullen gaan zien of de AEX hiermee een uitzondering was en wat de achterliggende oorzaken zijn van deze beweging. Verder willen we ook kijken of dit een mooi instapmoment is of juist een signaal om af te gaan bouwen.

 
Bron: ft.com

De AEX behoort in Europa nog steeds tot de beter presterende beurzen. Duitsland, België en Spanje noteren inmiddels verliezen van meer dan 7%. De aandelenbeurzen in de Verenigde Staten laten juist mooie plussen zien, de Dow bijna +5%, de S&P500 ruim 6% en de NASDAQ ongeveer 15%. In Azië is het beeld minder mooi, de NIKKEI in Japan verliest dit jaar 5%, de Koreaanse KOSPI krap 8% en de beurs in Shanghai (China) staat op -19%.

OORZAKEN
De bovenstaande afbeelding brengt het beleid ten aanzien van de handelspolitiek keurig in beeld. De partijen zijn weggelopen van de onderhandelingstafel en kiezen daarvoor in de plaats voor economie frustrerende maatregelen. De VS onder aanvoering van Trump lijkt hier en daar wel wat succes te boeken met deze aanpak, echter de schade voor de wereldeconomie en met name de VS zal groot zijn. Het vertrouwen wat de VS als betrouwbare handelspartner had is onder zware druk komen te staan. Iedere ronde van handelsbarrières hadden koersdalingen tot gevolg. Voorlopig lijkt Trump ook nog niet van plan om de strijdbijl te gaan begraven.

VALUTA
De tweede bron van onrust zijn de valutabewegingen. Turkije en Argentinië zijn hiervan de meest opvallende voorbeelden. De primaire oorzaken van onrust in valuta van opkomende markten is de hogere rente en hierdoor ook sterker wordende US Dollar. Schulden die noteren in US Dollars kunnen zo pijn gaan doen. Wanneer de economie van een land dan verzwakt en het heeft relatief veel US Dollar schulden dan wordt het lastiger om aan de rente en aflossingsverplichtingen te voldoen. Komen er dan nog andere zaken zij zoals de sancties die Turkije zijn opgelegd door de USA en een regering die beleggers elk vertrouwen ontneemt dan kan de vlam in de pan slaan, we hebben dit in Turkije zien gebeuren. Wereldwijd zien we alle opkomende markten onder druk staan, aandelenkoersen duikelen en rentestanden lopen op.

WAARDERING
In het afgelopen jaar waren de verwachtingen en de waarderingen van aandelen stevig opgelopen. In het achterliggende cijferseizoen zagen we dat niet alle bedrijven aan de verwachtingen konden voldoen. De bedrijven die tegenvallers moesten rapporteren werden dan ook direct hard afgestraft. 

UITVERKOOP OF FIRESALE?
Bron: IMF

De vraag is of de zorgen terecht zijn of worden overdreven. Met andere woorden is het een koopkans of juist het moment om nog snel in actie te komen.

Laten we eerst eens kijken naar de schulden van opkomende markten. In het bovenstaande plaatje worden de overheidsschulden weergegeven als percentage van het Bruto Binnenlands Product (GDP). Groen is een lage schuldenlast en oranje/rood een hoge schuldenlast. Als we dit zien valt het op dat landen die als een hoog risico worden gezien, Turkije en Rusland een erg lage schuldenlast hebben. Europa en Noord Amerika hebben een veel slechtere positie. India (69%) en China (51%) zitten in de middenmoot.

De ontwikkelde economieën die worden gezien als laag risico hebben samen gemiddeld 102% van hun GDP als schuld. De opkomende markten komen niet verder als 51%! Het risico wordt in de opkomende markten dus wel door beleggers ervaren. Dit terwijl het risico in de ontwikkelde economieën zit. In onze ogen is het dan ook veel aantrekkelijker om te beleggen in obligaties van opkomende markten als die van ontwikkelde landen. Kijken we bijvoorbeeld naar de iShares Emerging Markets Dept Hard Currency Euro Hedged dan zien we dat deze een rente heeft van 6%. Voor een mandje Europese staatsobligaties lukt het nog niet op de 1% uit te komen terwijl u dan wel meedeelt in het risico van Italië. Voor bedrijfsobligaties is het beeld niet veel anders. Zelfs voor de Hoog Risico obligaties is de rentevergoeding niet meer dan 3,5% met alle risico van dien.

Obligaties opkomende markten zijn daarom in onze ogen een zeer verstandige positie in uw portefeuille. De bewegelijkheid is wel fors hoger als bij andere obligaties, dit jaar staat de genoemde iShares ETF dan ook bijna 10% op verlies. Overigens adviseren wij voor de minder efficiënte obligatiemarkten in de opkomende landen gebruik te maken van zeer deskundig teams specialisten van actief beheerde fondsen. Zij weten de inefficiënties optimaal te benutten.

De handelsoorlog zal nog wel aanhouden. Echter de economieën van de USA en Europa zijn dermate goed op stoom dat we verwachten dat de impact hiervan opgevangen kan worden door de economische ontwikkelingen. 

De wereldeconomie groeit met bijna 5% (bron: IMF). Met een dergelijke groei zijn hoge waarderingen ook te rechtvaardigen. De technologische ontwikkelingen mogen ook niet onderschat worden. In Duitsland zagen we hier deze week een mooi voorbeeld van in de Blauwtulp Equity Select portefeuille. Het aandeel Wirecard, een fintech concurrent van het Nederlandse Adyen, verdrong oudgediende Commerzbank van zijn plaats in de Duitse hoofdindex de DAX. Nieuwe soorten bedrijven groeien hard en drijven economische groei. In de USA is dit proces duidelijker en zien we de NASDAQ ook record na record neerzetten. Wanneer je de waardering van de technologie bedrijven corrigeert voor de groei blijken veel bedrijven ook nog eens aantrekkelijk gewaardeerd.


In onze ogen is dit niet het moment waarop er een crash zal gaan plaatsvinden. Uiteraard kan dit altijd, juist wanneer we het niet verwachten. De onderliggende ontwikkeling is echter te positief. De rente nog te laag en de winstgroei bij bedrijven te groot. Met name in de technologie gedreven hoeken van de economie, on-line, dataverwerking en bio pfarma is er nog veel potentieel. Dit sluit traditionele bedrijven overigens niet uit die goed weten in te spelen op deze ontwikkelingen.
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is iets afgekoeld ten opzichte van vorige week. Was het een Europese index geweest dan had hij wellicht in de zone Extreme Fear gestaan. De Amerikaanse belegger heeft echter een hoger vertrouwen dan de Europese op dit moment. Na de harde afstraffingen op de Europese markten en de opkomende markten denken we dat er kansen aan het ontstaan zijn om nieuwe posities in te nemen. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2018 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp