Copy
Bekijk deze email in uw browser
Ochtendbericht Dinsdag 8 oktober 2019

Beter iets dan niets!

Vandaag

De zeer lage rente is nog steeds DE drijfveer bij beleggers om te blijven beleggen en ook nieuw geld ziet geen andere uitweg waarbij "beter iets dan niets" hen over de drempel van het risico trekt. Zo is de AEX inmiddels, na de schrik van vorige week, in rustig vaarwater beland terwijl het stormseizoen nog zeker niet voorbij is.
Wall Street kon het positieve sentiment van vrijdag niet voortzetten en sloot licht lager vanwege gemengde gevoelens over de hervatting van de handelsgesprekken tussen China en de VS. De Dow en de Nasdaq verloren ieder ruim 0,3% en de S&P500 sloot 0,45% lager. In Azië doen alle beurzen weer mee en staat China, na een week van feesten, nog 0,8% hoger en Hong Kong laat een winst zien van bijna 2%. In Japan staat de Nikkei vlak voor sluiting ruim 1% hoger. De Crude Oil Future noteert USD 53,06 bij een EUR/USD op 1,09769.

Vanmorgen werd uit China bekend dat de inkoopmanagersindex van de dienstensector een afvlakkende groei laat zien door in september te zakken van 52,1 naar 51,3. Van eigen bodem kwam het nieuws dat de inflatie in september licht is gedaald van 2,8% op jaarbasis naar 2,6%.  Op de agenda staan nog om 08.00 uur de industriële productie over augustus en uit de VS om 12.00 uur het ondernemersvertrouwen (september) onder mkb'ers en om 14.30 uur de producentenprijzen over september. Het bedrijf Levi Strauss komt vanavond nabeurs nog met de kwartaalcijfers. 


De standen van de futures duiden op een vlakke tot licht hogere opening van de AEX!De trend voor de korte termijn van de AEX-index is op donderdag verlaagd naar Neutraal.
 
De vorige Positieve trend voor de korte termijn (rend: -2.0%) werd afgegeven op 06-09-2019. Door een stijging van 0.9% lag de slotkoers op EUR 569.6. Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de daling -1.8%. de huidige neutrale trend werd mede geïnitieerd door de neerwaartse kruising onder het VG 40 op EUR 558.5 begin oktober 2019. Een mogelijke rechthoek formatie is in de maak. Bij een doorbraak van de bovengrens op EUR 583.3 is dit een feit en wordt het technisch profiel sterker. Het opwaartse momentum valt echter tegen. Onder EUR 534.8 wordt het technisch profiel van AEX-index zwakker. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). De indicatoren geven per saldo een neutraal beeld. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 7 oktober 2019.
 
Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 550,73 (ISIN: DE000KA1TU06).
 
Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 580,84 (ISIN: DE000KA47999).
 

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp