Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Europese aandelen zijn goedkoop!                                                            

Vrijdag 15 februari 2018
 
Afgelopen week

De beurzen begonnen de week in de mineur. Markten moesten wat verliezen incasseren. Beleggers begonnen al snel bang te worden of de mooie rally die de verliezen van vorig jaar in rap tempo wegwerkte ten einde was gekomen. Bij de bedrijven die cijfers presenteerden zagen we grote koersuitslagen. Verder speelden het wel en wee van de BREXIT, Trump en de ontwikkelingen rondom de handelsoorlog op de achtergrond mee in het sentiment. 

We willen deze week met u ook een antwoord krijgen op de vraag of aandelen nog wel aantrekkelijk zijn na de rally van januari 2019.
Bron: Thomson Reuters

In de bovenstaande grafiek staat het antwoord, aandelen zijn aantrekkelijk. In deze grafiek ziet u de risicopremie die u krijgt als u belegd in aandelen ten opzichte van staatsobligaties. Deze risicopremie zien we sinds 2000 gestaag oplopen om te pieken in 2008 en 2011. De koersstijging die sinds die tijd is ingezet heeft de risicopremie in de laatste jaren weer wat doen dalen. De koersdaling die in de tweede helft van 2018 inzette samen met de verdere verbetering van de prestaties van bedrijven laat de premie nu weer pieken. Met name Europese aandelen bieden een mooie premie.

De premie wordt ook sterk beïnvloed door de renteontwikkeling. Sinds 2000 is de rente sterk aan het dalen. Dit hebben de aandelenmarkten nog steeds niet verwerkt in de waarderingen. Waar we op een spaarrekening gewend zijn geraakt met een rente net boven de 0,00% vinden aandelenbeleggers dividenden van 5% of meer nog heel gewoon.

Sinds 2011 hebben beleggers in de USA hier meer oog voor gekregen. We zagen de S&P500 en NASDAQ in die jaren het flink beter doen als Europese indices. Maar ook de rentestijging van afgelopen 1,5 jaar heeft de risicopremie terug laten lopen voor Amerikaanse aandelen.

In Europa blijven bedrijven het zeer goed doen en blijft ook de rente laag. De risicopremie is voor Europese aandelen dan ook tot 7,5% opgelopen. Europese aandelen bieden hiermee een extra 3% risicopremie ten opzicht van Amerikaanse aandelen.
 
Komende week 

Het positieve sentiment blijft langzaamaan groeien. Echter van extreme hebberigheid is nog steeds geen sprake. Hiermee blijven de aandelenmarkten een flink potentieel houden. We zien dit als een goed teken. We verwachten dan ook nog geen grote correctie op de korte termijn. Voor beleggers die nog aan de kant staan is er nog voldoende potentieel om nu in te stappen. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp