Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Kalmte keert terug                                                  Vrijdag 17 mei 2019
 
Afgelopen week

Aan het begin van de week zag het er even donker uit nadat China, ondanks een waarschuwing van president Trump, bekend maakte de importheffingen op Amerikaanse importen te verhogen naar 25%. Op de beurzen werd de daling die vorige week was ingezet na de tweets van Trump voortgezet.

Op dinsdag werd de toon een stuk gematigder over de voortgang van de gesprekken. Trump liet weten president Xi te zullen ontmoeten op de G20. Op de beurzen sloeg de stemming om en werd een stijging ingezet. Op woensdag werd ook bekend dat de V.S. de importheffingen op auto's mogelijk zullen uitstellen. Dat droeg verder bij aan de opluchting en zorgde ervoor dat de kalmte op de beurs weer terugkeerde. Per saldo een positieve week waarbij de wereldindex MSCI World ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag iets meer dan 2% hoger staat.

Deze week aandacht voor een artikel dat verscheen op the Irrelevant Investor met aandacht voor een risico bij beleggen waar u wellicht niet eerder bij stil stond.

 
Bron: The Irrelevant Investor

Deze week werd op IEX Profs verwezen naar een artikel van Michael Batnick op theirrelevantinvestor.com. In het artikel gaat hij in op het grote risico bij beleggen. Veel beleggers werden er vorige week weer even aan herinnerd dat de aandelenkoersen niet alleen maar stijgen. Het is met name deze grote beweeglijkheid, in vaktermen ook wel volatiliteit genoemd, die kenmerkend is voor het beleggen in aandelen. Aandelen worden mede daarom geclassificeerd als risicovolle beleggingen.

In zijn artikel haalt Batnick een recente winnaar van de Amerikaanse tv quiz Jeopardy! aan. Deze man, James Holzhauer, neemt tijdens deze quiz, waar behoorlijke geldbedragen te winnen zijn, grote risico's. Hij heeft in de 15 keer dat hij tot nu toe aan de quiz heeft meegedaan al $1,1 miljoen vergaard en is daarmee, in deze korte tijd, al de op één na grootste winnaar van deze quiz aller tijden.

Volgens hem spelen de meeste mensen veel te voorzichtig. Het grootste risico is nooit iets te proberen dat een groot risico lijkt. Dit is volgens Batnick één van de belangrijkste lessen die ook beleggers moeten leren. Aandelen zijn volgens de traditionele zienswijze een risicovolle belegging. De variatie in rendementen, van heel positief tot heel negatief, zorgt ervoor dat aandelen veel risicovoller aanvoelen dan een belegging in obligaties.

Batnick geeft in het artikel de vergelijking dat je aandelen  kunt beschouwen als Iron Maiden en obligaties als Mozart. In de bovenstaande grafiek zijn de 12 maands rendementen van aandelen (zwarte lijn) en 5 jaar staatsobligaties (grijze lijn) weergegeven. Duidelijk is dat de aandelenrendementen enorme variaties laten zien van meer dan 150% tot ongeveer -/- 60%, waar de obligatierendementen veel minder fluctueren.

 
Bron: theirrelevantinvestor

De bovenstaande grafiek laat de dalingen zien vanaf de hoogste stand voor aandelen (zwarte lijn) en obligaties (grijze lijn) in de V.S... Te zien is dat in de jaren 30 van de vorige eeuw de daling vanaf de hoogste stand op de aandelenbeurs meer dan 80% was. De grafiek laat zien dat het risico bij aandelen een stuk hoger ligt dan bij obligaties. Gemiddeld genomen zijn over de periode gemeten vanaf 1926 aandelen 12,1% lager gesloten dan hun hoogste stand tot dan toe (ook wel 'high watermark' genoemd). Bij obligaties is dat gemiddeld slechts -0,8%. Obligaties zijn gedurende een maand nooit lager dan 10% onder de high water mark gesloten.

 
Bron: theirrelevantinvestor

Op korte termijn bezien zijn aandelen inderdaad een riskante belegging. Over een langere termijn zit er volgens Batnick echter een risico aan de beleggingen die veilig voelen zoals obligaties of een spaarrekening.

Het echte riisco is niet dat de portefeuille in waarde daalt, dat zal sowieso een keer gebeuren. Het echte risico is dat beleggers aan het begin van hun beleggershorizon te weinig risico durven nemen en daardoor in latere jaren te weinig hebben opgebouwd om comfortabel te kunnen leven. Zoals Batnick zegt: het grote risico is om nooit iets te proberen dat een grote gok lijkt.
 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is iets meer richting de neutrale zone gegaan en geeft op dit moment geen signaal. Ook de sentimentsindicatoren geven ondanks de recente stijging geen signalen. Blijft over het koersbeeld dat voor de korte termijn positief is. Mits er dit weekend geen verontrustende tweets van Trump komen, is de kans op een verdere stijging begin volgende week redelijk groot.

 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp