Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Oorlog en de beurs                                                                                        Vrijdag 10 januari 2020
 
Afgelopen week

De week startte in mineur na de eliminatie van de Iraanse generaal door de V.S.. Iran zwoor wraak en gevreesd werd voor een snelle escalatie van het conflict. Voor veel beleggers kwam het waarschijnlijk als een verrassing dat de beurs op maandag, na een lagere start, vrij snel de weg naar boven vond en in de loop van de week zelfs nieuwe records brak in de V.S. De wereldindex MSCI World staat ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag ongeveer 1,7% hoger. 

Deze week aandacht voor een artikel van Ben Carlson dat deze week verscheen in Fortune. Hij kijkt terug in de geschiedenis van de beurs en hoe deze reageerde in tijden van oorlog en grote spanningen. 


 
Bron: USA Today

De raketaanval van de VS waarbij vorig week vrijdag de Iraanse generaal Soleimanie omkwam zorgde in eerste instantie voor een enorme toename van de spanning tussen de VS en Iran. De Iraanse ayatollah Khamenei zwoor wraak, terwijl Trump direct dreigde dat als Iran zou terugslaan er 52 doelen in Iran vernietigd zouden worden. De wraak van Iran kwam woensdagmorgen in de vorm van een raketaanval op een Amerikaanse basis in Irak. Hierbij vielen volgens de V.S. geen slachtoffers  en hierna werd de toon van beide kanten een stuk gematigder.

Op de aandelenbeurs werd bij de opening op maandagmorgen verschrikt gereageerd en even daalden de koersen, maar het verlies bleef beperkt en na een uur werd de opwaartse trend alweer in gezet en sloot de beurs rond het hoogste punt van de dag. Op dinsdag stonden de koersen alweer boven het hoogste niveau van vrijdag voor de raketaanval en de rest van de week gingen de beurzen in de V.S. weer op jacht naar nieuwe records alsof er niets was gebeurd. 

De reactie van de beurs lijkt verrassend laconiek te zijn en waarschijnlijk niet wat de meeste beleggers verwacht hadden. Maar is de reactie van de beurs uitzonderlijk? Deze week verscheen in Fortune een artikel van Ben Carlson. Hierin wordt teruggekeken naar hoe de beurs reageerde in eerdere crisissituaties. Hieronder volgt een vrije samenvatting.

Na het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 daalde de Dow Jones Index met meer dan 30%. Omdat door de oorlog de wereldwijde handel tot stilstand kwam en de liquiditeit in de markt opdroogde, werd de beslissing genomen om de aandelenbeurs te sluiten. Gedurende zes maanden bleef deze gesloten, de langste periode ooit. Toen de beurs in 1915 weer opende steeg de index in dat jaar met meer dan 88%. Dit is nog steeds de grootste jaarlijkse stijging voor deze index ooit. Vanaf de start van de oorlog in 1914 tot het einde in 1918, steeg de Dow Jones met in totaal 43%, ongeveer 8,7% per jaar. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was sprake van een zelfde soort ontwikkeling. Hitler viel Polen op 1 september 1939 binnen en dat was de start van de oorlog. Toen de beurs op 5 september opende, steeg de Dow Jones bijna 10% die dag. Toen de aanval op Pearl Harbour plaats vond in december 1941, opende de beurs 2,9% lager. Het duurde echter maar een maand voor het verlies weer was ingelopen. Toen de geallieerden Frankrijk binnenvielen op D-Day 6 juni 1944, reageerde de beurs nauwelijks. Gedurende de maand steeg de index met 5%. Gemeten vanaf de start van de oorlog in 1939 tot het einde in 1945, steeg de Dow Jones met 50%, meer dan 7% per jaar. 
.  

 


Ook gedurende andere oorlogen reageerde de beurs op een vergelijkbare wijze. Tijdens de oorlog in Korea steeg de beurs 60%, ongeveer 16% per jaar. De Vietnam oorlog duurde van 1965 tot 1973. In deze jaren steeg de beurs in totaal met 43%, iets minder dan 5% per jaar. 

Niet alleen tijdens oorlogen, maar ook in tijden van grote spanning reageert de beurs vaak anders dan verwacht zou worden. De Cubaanse raketcrisis bracht de wereld aan de rand van een nucleaire oorlog in oktober 1962, toen de V.S. en Rusland lijnrecht tegenover elkaar stonden. De confrontatie duurde 13 dagen. In die 2 weken blijf de beurs opvallend kalm, met een verlies van slechts 1,2%. In de rest van het jaar zou de beurs meer dan 10% oplopen. Na de aanslagen op het WTC in New York in 2001 verloor de beurs in de 2 weken erna bijna 15%. De economie zat midden in een recessie en aandelen zaten in neerwaartse trend. Binnen een paar maanden maakte de beurs het verlies dat na de aanslagen optrad weer goed. 

Niemand weet op dit moment hoe de crisis met Iran zich verder zal ontwikkelen. Wat we echter kunnen leren uit het verleden is dat de markt niet altijd reageert op geopolitieke spanningen of negatief nieuws zoals we zouden verwachten.  De grafiek hierboven laat dat nog eens mooi zien. Het is goed om dit in het achterhoofd te houden, wanneer u in de komende tijd schreeuwende krantenkoppen leest.  

 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is opgelopen tot diep in de Greed zone en dat is een signaal dat de beurs wat te hard gestegen zou zijn. Dit wordt echter niet bevestigd door de sentimentsindicatoren voor de korte termijn. Hoewel de beurs deze week al aardig opgelopen is, is de kans op een verdere stijging aanzienlijk. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2020 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp