Copy
Bekijk deze email in uw browser
Ochtendbericht Woensdag 3 juli 2019

Focus op dienstensector en ADP-banenrapport VS!

Vandaag

Beleggers krijgen vandaag veel cijfers te verwerken met volop aandacht voor de inkoopmanagersindex van de dienstensector over de maand juni en daarnaast het ADP-banenrapport van de VS.
Wall Street sloot dinsdag licht hoger met 0,26% winst voor de Dow, de S&P500 steeg 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Vandaag sluit Wall Street al om 19.00 uur de deuren en morgen is er geen handel vanwege de viering van Independence Day. Azië noteert overwegend lager met China dat 0,8% lager staat, Hong Kong laat een verlies zien van 0,1% en in Japan staat de Nikkei vlak voor sluting op een verlies van 0,7%. De Crude Oil Future is gezakt naar USD 56,46 bij een EUR/USD op 1,12857.

Vanmorgen waren er al de eerste cijfers over de dienstensector met voor Japan een lichte verbetering (van 51,7 naar 51,9) en in China is sprake van een afvlakkende groei (van 52,7 naar 52). Landen en regio's die volgen zijn Spanje (09.15 uur), Italië (09.45 uur), Frankrijk (09.50 uur), Duitsland (09.55 uur), de Eurozone (10.00 uur), Engeland (10.30 uur) en de VS (15.45 uur Markit en 16.00 uur het ISM-cijfer). Tevens uit de VS om 14.15 uur het ADP-banenrapport over juni, om 14.30 uur, naast de wekelijkse steunaanvragen, de handelsbalans over mei, om 16.00 uur de fabrieksorders over mei en tenslotte om 16.30 uur de wekelijkse olievoorraden. 

De standen van de futures duiden op een vlakke opening van de AEX! 


De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.
 
Dinsdag bedroeg de slotkoers EUR 570.1 ( 0.3%), dit betekent voor de AEX-index de hoogste koers sinds eind april 2019. De huidige positieve trend werd mede geïnitieerd door de opwaartse kruising boven het VG 40 op EUR 561.5 medio juni 2019. op Een overtuigende doorbraak van de koerstop op EUR 571.6 die momenteel wordt getest, wordt verwacht. Dit zou direct een sterke bevestiging zijn van de opwaartse trend. Positief signaal is de Stochastics, deze staat zeer hoog met een stand van 97. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 2 juli 2019.
 
Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 555,39 (ISIN: DE000KA1S429).
 
Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 580,04 (ISIN: DE000CY51SK5).
 

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp