Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

G 20                                                                     Zaterdag 29 juni 2019
 
Afgelopen week


Deze week koelde het sentiment op de wereldwijde aandelenbeurzen wat af. Ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag staat de wereldaandelen index MSCI World ongeveer 1% lager. De opgelopen spanning tussen de V.S. en Iran wordt nauwlettend gevolgd en kansen op een verdere escalatie blijven aanwezig. Voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Jerome Powell hield deze week een toespraak waarin duidelijk werd dat de meningen over een verdere renteverlaging verdeeld zijn en dat het niet als een vanzelfsprekendheid moet worden beschouwd dat de renteverlaging er komt. Trump voerde deze week de druk op de Chinese president Xi verder op, door aan te geven dat er nieuwe hoge importheffingen zullen worden ingevoerd als een handelsdeal uitblijft.

Alle aandacht is vandaag gericht op de G 20 top die vandaag en morgen gehouden wordt in het Japanse Osaka.  Enkele jaren geleden is er onderzoek gedaan naar de effecten op de korte termijn van de G 20 op de financiële markten. Deze week aandacht voor dit onderzoek.


 
Bron: bloomberg.com

In 2014 deden marco Lo Duca en Livio Stracca onderzoek naar de effecten van G20 bijeenkomsten op de wereldwijde financiële markten. Na de wereldwijde financiële crisis is de G20 het belangrijkste forum geworden voor wereldwijde coordinatie en samenwerking, waarbij de ooit machtige G7 grotendeels vervangen is. Dit heeft volgens de auteurs een aantal belangrijke voordelen. De belangrijkste is dat het wereldwijde bestuur een bredere basis krijgt en daarmee rechtmatiger is, nu ook de opkomende markten vertegenwoordigd zijn en hun invloed kunnen doen gelden.


In het onderzoek is gekeken of G20 bijeenkomsten invloed hebben op de wereldwijde financiële markten. Het onderzoek is gedaan over de periode 2007 tot en met 2013. In deze periode werden 29 van dergelijke bijeenkomsten gehouden, waarvan 8 met regeringsleiders en 21 met ministers. Omdat de meeste van deze bijeenkomsten in het weekend worden gehouden, is de reactie op de beurzen gemeten op de maandag volgend op dat weekend. Indien de top eindigde op een doordeweekse dag is gekeken naar de beweging op de beurzen de dag erna.


 
Bron: Time Magazine

Hoewel het geen officieel doel van de G20 is om de financiële markten te sturen of te beïnvloeden, en al helemaal niet voor de korte termijn, is de reactie van een financiële markten volgens de auteurs. een bruikbare indicator van de informatie en daarmee de inhoud van de beslissingen op de G 20. Indien op een G20 top overeenstemming wordt bereikt op belangrijke punten, is dat belangrijk nieuws voor financiële markten en dit zou in de marktbewegingen tot uitdrukking moeten komen. Aan de andere kant, kan het volgens de auteurs ook zijn dat G20 bijeenkomsten eenvoudigweg een effectieve manier zijn voor regeringsleiders en ministers om elkaar beter te leren kennen. Dit maakt latere samenwerking gemakkelijker en daarmee zijn dergelijke bijeenkomsten van belang.

De auteurs hebben niet alleen gekeken naar de rendementen, maar ook naar de beweeglijkheid van de markten. Dit om te zien of de G20 bijeenkomsten een stabiliserende werking op de markten hebben. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat de invloed van de G20 bijeenkomsten op de financiële markten klein is. De kleine invloed die gevonden werd was daarnaast niet erg robuust, wat wil zeggen dat er geen heel sterke aantoonbare relatie is. Een belangrijke kanttekening is wel dat het onderzoek beperkt was tot de korte termijn reactie van de markten. Het zou goed kunnen dat beslissingen die op de G20 tops genomen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van economisch beleid en regelgeving, geholpen hebben om de wereldwijde markten te stabiliseren. De effecten op de lange termijn zijn echter moeilijker te meten en daarover geeft het onderzoek dan ook geen
uitsluitsel.

Vanuit historisch perspectief is voor de beurzen dus niet al te veel beweging te verwachten komende maandag. Er is echter één factor die niet in het onderzoek is meegenomen: een twitterende Amerikaanse president...
 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  staat bijna hetzelfde als een week geleden, vrijwel in het midden van de neutrale zone. Geen signaal dus vanuit deze indicator. Ook vanuit de sentimentsindicatoren komen op dit moment geen signalen. Wat resteert is het koersbeeld en dat ligt er redelijk positief bij voor de korte termijn. Tenzij er dit weekend negatieve berichten vanuit de G 20 komen, lijkt de kans op een verder herstel in de komende week redelijk groot.
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp