Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

De groeiende macht van de Renminbi                                                 
Vrijdag 26 april 2019
 
Afgelopen week

Wederom een korte handelsweek in Europa, op Tweede Paasdag waren de beurzen gesloten. Ondanks de grote hoeveelheid bedrijfscijfers die uitkwamen bleven de meeste aandelenmarkten erg rustig en gaan bijna onveranderd de week uit. Op cijfers van bedrijven werd behoorlijk gereageerd. We zagen grote winsten voor de bedrijven die met meevallers kwamen maar ook harde afstraffingen wanneer er tegenvallers te melden waren. Deze hielden elkaar op index niveau in evenwicht. Met name de grote Tech bedrijven blijven ons verbazen met hun krachtige groei. Er was deze week echter een uitzondering, China. De aandelenmarkten van China moesten verliezen van 5% tot 7% incasseren. Toch is het nog steeds een van de best presterende aandelenmarkten van 2019 met winsten die tot boven de 20% oplopen. De aanhoudende groei van China maakt ook hun valuta, de Renminbi, van steeds groter belang. Het komende decennium zal dit zijn impact gaan hebben op de wereldeconomie.
De opkomst van de Renminbi ten koste van de US Dollar zou het verhaal van de komende decennia kunnen zijn. 

De agressieve sanctie politiek van de USA is hierbij een belangrijke. Denk deze week aan het beëindigen van de vrijstellingen die door de USA waren afgegeven ten aanzien van olie uit Iran. Andere slachtoffers van deze economische oorlogsvoering van de USA zijn Rusland, Venezuela, Noord Korea en in mindere mate ook China en de Europese Unie. Al deze landen zoeken naar mogelijkheden om minder afhankelijk van de US Dollar te worden.

Een andere drijfveer is een structurele draai in China zelf. Mede door de 1 kind politiek zien we ook in China de vergrijzing snel gaan. Hierdoor neemt het aantal werkenden in deze economie af. Dit heeft weer als gevolg dat de spaarquote zal gaan dalen wat weer een aanhoudend tekort op de lopende rekening tot gevolg zal hebben. Vanuit Beijing wordt steeds duidelijker dat men dit in eigen valuta wil gaan financieren in plaats van te gaan lenen in US Dollars.

Een derde drijfveer achter de groeiende invloed van de Renminbi zijn de olie importen. Sinds kort is China de grootste olie importeur van de wereld en heeft hiermee het stokje overgenomen van de USA. Het belangrijkste fundament onder de macht van de US Dollar is de overeenkomst die de US en Saudi Arabië hebben gesloten in 1970 dat de olie transacties in PetroDollars zouden worden gefactureerd. Dit gaf body aan een op de US Dollar gebaseerd netwerk van handel en financieringen. Waar China wil lenen in eigen valuta zal het ook de olie die ze importeren, indien mogelijk willen betalen met de Renminbi. De eerste schapen zijn inmiddels over de brug, Iran, Rusland en Venezuela zijn de eersten die de Renminbi accepteerden als betaling voor hun olie. Op het moment dat ook Saudi Arabië overstag zal gaan heeft dat een niet te onderschatten invloed. Inmiddels zijn er reeds Renminbi-Olie futures te verhandelen op de beurs in Shanghai.
Bron: Financial Times

Wereldwijd zijn er vijf grote handelsblokken: US dollar, Euro, Chinese renminbi, Japanse yen en het Britse Pound Sterling. Met name de eerste drie tellen mee in het wereldwijde machtsspel. Vanaf 2005 heeft Renminbi een flinke groei meegemaakt om in 2012 de Euro naar de tweede plaats te dringen. In de bovenstaande grafiek is echter goed duidelijk dat de US dollar de valuta was die het meeste te duchten heeft gehad van de opkomst van de Renminbi. De Renminbi heeft dus de tweede positie in de wereldhandel. Maar mogelijk belangrijker is in welke mate een valuta wordt gebruikt als reserve valuta bij Centrale Banken. In de onderstaande grafiek zien we hier de ontwikkeling van vanaf 1900 tot en met 2017.  
Bron: Financial Times

Het Britse pound sterling was tot 1970 een dominante valuta in het mandje reservevaluta van centrale bankiers. Het eerder genoemde pact tussen de USA en Saudi Arabie maakten hier een hardhandig einde aan. De klap die het Sterling toen opliep is ze nooit meer te boven gekomen. Nog even heeft de US dollar competitie gehad van de Zwitserse frank en de Deutsche Mark. Opvallend is dat de Euro bij haar introductie niet de rol van de Deutsche mark heeft kunnen overnemen. Door alle onrust en crises in Europa zien we dat de Sterling inmiddels een bijna even groot aandeel heeft als de Euro. De Zwitserse frank valt steeds verder weg. Wellicht dat het einde van het Zwitserse bankgeheim ook het einde is geworden van de reservefunctie van de Zwitserse frank. Vanaf 2016 zien we dat de Renminbi zijn introductie maakt in dit mandje van reservevaluta. Nog heel voorzichtig weliswaar waarbij Rusland het enige land is met een serieuze voorraad Renminbi. Maar hiermee is een begin gemaakt. Wat niet moet worden onderschat is de kracht en snelheid waarmee en valuta in dit mandje wordt opgenomen of juist afgedankt. 

Een belangrijke organisatie is de Shanghai Cooperation Organisation. Bij deze organisatie zijn China, Rusland, India, Pakistan en vier centraal Aziatische "Stans" aangesloten met Iran die als observant meedoet. Deze relatief onbekende organisatie is mogelijk een van de meest belangrijke internationale organisaties van dit moment. Het is zoiets als de World Bank en de NATO ineen. De aangesloten landen vertegenwoordigen 45% van de wereldbevolking! Het is de verwachting dat deze organisatie op een gegeven moment een betalingssysteem zal introduceren. Hiermee voorkomen ze dat met name de USA deze landen kan buitensluiten van de toegang tot internationale financiële markten en kan het een controlerende invloed op de grondstoffenmarkten verwerven. Normaal gesproken zou het opbouwen van een degelijke hub 50 tot 100 jaar duren, echter met Hong Kong staat alles al klaar en is het simpelweg Plug & Play.

We schreven al over het fenomeen dat China steeds meer zal moeten gaan lenen omdat de spaarquote zal gaan dalen. Men verwacht dat het aandeel van China in de wereldwijde obligatie index naar 20% tot 25% zal gaan stijgen. Hiermee kunnen ze in een 5 tot 10 jaar op eenzelfde niveau komen als de USA.

Alles bij elkaar genomen verwachten we dat zowel China als de Euro zone steeds meer hun afhankelijkheid van de US dollar zullen gaan verminderen. Ze willen hun grondstoffen gaan inkopen in hun eigen valuta. Het is ook de verwachting dat een verdere opmars van de Euro ook het Sterling zal laten groeien en in Azie dat de Renminbi de Yen op sleeptouw mee zal nemen. De opkomst van de Renminbi lijkt gegeven alle ontwikkelingen een zekerheid, enkel hoelang het zal duren is de vraag. Wanneer Europa zijn schuldenproblematiek en andere onrust van zich af kan schudden door een homogenere economie te krijgen is hier ook veel groeipotentieel. Voor de lange termijn is de US dollar de enge valuta die moet vrezen, Haar oppermachtige staat wordt uitgehold door de sanctie politiek die wereldwijd landen drijft naar alternatieven die zich nu ontwikkelen in de vorm van de Euro en de Renminbi.

Voor het voor de Renmibi zover is zal China wel een belangrijke stap moeten nemen. Om als reserve valuta een kans te hebben mogen er geen kapitaalsrestricties zijn zoals die nu wel gelden in China. Het land zal zijn valuta de volle vrijheid moeten geven. Dat laatste is iets waar hun politieke leiders wel beducht voor zijn, zij hebben liever controle. Het zal spannend worden of ze deze stap kunnen nemen om meer macht te kunnen verwerven in het geopolitieke en financiële krachtenspel.
 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money is ten opzichte van vorige week exact gelijk gebleven. Deze indicator wil maar niet het extreme induiken. De huidige rally lijkt zicht te kenmerken door een gestage stijging waarbij de markt zodra hij oververhit dreigt te raken snel en kort iets afkoelt om daarna weer vrolijk verder te gaan. Na de afgelopen week het weer wat rustiger aan te hebben gedaan verwachten weer een verdere opmars richting de zone van extreme hebzucht. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp