Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

 

Flowless recovery                                                  Vrijdag 19 april 2019
 
Afgelopen week

Deze week was een korte handelsweek, omdat op Goede Vrijdag de beurzen gesloten zijn. Afgelopen week zijn de aandelenkoersen weer verder opgelopen en ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag is de wereldindex MSCI World 0,66% gestegen. Deze week werd bekend dat het handelstekort van de V.S. onverwacht was teruggelopen, terwijl rekening werd gehouden met een verdere stijging. Daarnaast was sprake van meevallende economische cijfers uit China en dit zorgde voor een positieve impuls.

Op de beurzen is sprake van een bijzonder fenomeen: de koersen stijgen terwijl er geen sprake is van een grote toestroom van nieuw kapitaal. Er wordt wel gesproken van een 'Flowless recovery'. Deze week aandacht voor dit fenomeen en een interview in de Financial Times met Larry Fink, de CEO van de grootste vermogensbeheerder ter wereld: Blackrock.

 
Bron: Iexprofs

Aandelen presteren dit jaar tot nu toe buitengewoon goed. Wereldwijd zijn aandelen gemiddeld al meer dan 10 procent gestegen.  Deze week verscheen op IEXProfs een artikel waarin de geldstromen van en naar indexfondsen over maart bekend werden gemaakt.

In Europa steeg het vermogen dat belegd is in indexfondsen in maart van 707 miljard naar 725 miljard euro. Deze stijging van 2,5% werd voor het grootste deel veroorzaakt door koersstijgingen op de beurzen. De instroom in indexfondsen bedroeg 5,2 miljard euro en opvallend is dat in Europa beleggers vooral belegden in obligatiefondsen, terwijl juist aandelen goed presteren. In de bovenstaande kolommengrafiek is de in-en uitstroom in de verschillende categorieën weergegeven. De eerste kolom geeft de instroom in obligatie-indexfondsen weer en de laatste die van aandelen. Te zien is dat de instroom in obligatiefondsen meer dan 6 miljard was en de uitstroom uit aandelenfondsen ongeveer 800 miljoen.
 
Bron: Iexprofs

In de bovenstaande grafiek is in- en uitstroom in indexfondsen over maart nog wat verder gespecificeerd. In de grafiek is te zien dat Europese bedrijfsobligaties in maart het meest populair waren, met een instroom van 2,3 miljard euro. Ook de categorieën aandelen wereldwijd en Amerikaanse aandelen deden het met een instroom van 1,4 miljard en 1 miljard goed. Opvallende verliezer is de categorie Europese aandelen, waar een uitstroom van 1,8 miljard plaatsvond. Dit is de laatste kolom in de grafiek.

Meestal gaan stijgingen op de beurs gepaard met een toestroom van kapitaal. Dat is ook logisch omdat de stroom geld een opwaartse druk op de koersen vormt door toename van de vraag. Wat we nu zien is dat beleggers ondanks de stijgende koersen nog steeds heel voorzichtig zijn.

We hebben in deze nieuwsbrief al vaker geschreven dat de beursrally van de afgelopen jaren niet gepaard ging met enige euforie op de beurzen. Sterker nog: de media zijn overwegend negatief geweest en nog steeds. Reden waarom de stijgng van de afgelopen jaren wel de 'most hated rally ever' genoemd is.
 
Bron: HITC

Deze week verscheen in de Financial Times een interview met Larry Fink, CEO van de grootste vermogensbeheerder ter wereld: BlackRock. Volgens hem staan de aandelenbeurzen aan de vooravond van een grote koersstijging (een 'melt-up' zoals hij het noemt). Dit vanwege signalen van een gezondere economische groei in de V.S. en China, die grote beleggers die tot nu toe langs de zijlijn zijn blijven staan, geruststellen. Fink is  optimistisch dat een combinatie van betere economische cijfers en centrale banken die een ruim monetair beleid blijven voeren met lage rentes, ook institutionele partijen die tot nu toe aandelen vermeden, zal dwingen hun koers te herzien.

Analisten noemen de rally op de aandelenmarkten van dit jaar wel de 'flowless recovery'. 'Flowless' slaat hierbij op het gebrek aan instroom en zelfs uitstroom van geld uit aandelenfondsen. Dit terwijl de FTSE All World index dit jaar met 14 procent is gestegen, de beste start sinds 1998. Volgens Fink heerst er wereldwijd te veel pessimisme en staat er nog veel geld langs de zijlijn. Zijn verwachting is dat beleggers weer meer geld in aandelen zullen gaan beleggen.

Natuurlijk preekt Fink als CEO van BlackRock voor eigen parochie.  Gezien de opvallende situatie op de beurs die hierboven beschreven is, zou hij echter wel eens gelijk kunnen krijgen. Tot nu toe is het brede sentiment, ondanks de recente stijgingen, nog steeds heel voorzichtig. Mocht het sentiment op enig moment omslaan en positief worden, dan zou de huidige rally nog wel eens langer kunnen aanhouden dan menigeen verwacht. Zeker als het kapitaal dat nu langs de zijlijn staat richting de aandelenbeurzen gaat stromen.

 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money is ten opzichte van vorige week iets verder opgelopen in de Greed-zone, maar staat nog steeds in relatief neutraal gebied. Ondanks de stijging van deze week geven de sentiments indicatoren voor de wereldindex MSCI World nog geen waarschuwing. Met de recente stijging is ook een weerstandsniveau doorbroken en daarmee is het koersbeeld positiever geworden en daarmee is de kans op een verdere stijging volgende week toegenomen.
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp