Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Beweeglijke week                                                Vrijdag 5 oktober 2018
 
Afgelopen week

Een beweeglijke week op de aandelenbeurzen. De week begon voortvarend en de wereldaandelenindex MSCI World maakte een hogere top, om aan het einde van de week weer snel terug te zakken. Per saldo eindigde de index ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag 0,64% lager. Donderdag zette de daling in wellicht mede vanweg de oplopende Amerikaanse rente. De 10-jaars rente steeg woensdag tot 3,21%, het hoogste niveau in zeven jaar, terwijl de 2-jaars rente tot meer dan 2,85% steeg, het hoogste niveau in  10 jaar. 

Van de week zorgden berichten vanuit Italië ook nog voor wat onrust. Vanuit de regering kwamen geluiden dat men het begrotingstekort wilde laten oplopen van 2,4% to 2,7%. Op woensdag kwam echter het bericht dat de regering ernaar streeft om het tekort in 2021 terug te dringen tot 2%. Ondanks dit bericht steeg de Italiaanse 10-jaars rente van 2,93% woensdagavond naar 3,2% op donderdag.

Deze week aandacht voor een interessant artikel van professor Werner Sinn, die de huidige politiek van president Trump vergelijkt met die van Reagan in de jaren '80.

 
Bron: Bloomberg

Professor Werner Sinn is werkzaam aan de Universiteit van Munchen, was president van het Duitse IFO instituut voor eonomisch onderzoek en adviseur van het Duitse ministerie van economische zaken. In Handelsblatt publiceerde hij deze week een interessant artikel waarin hij paralellen trekt tussen het huidige beleid van Trump en dat van Reagan in de jaren '80. Hier volgt een vrije samenvatting. Toen Reagan in 1981 president werd verlaagde hij de hoogste tariefschaal van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting en maakt hij het mogelijk om investeringen direct volledig ten laste van de winst te brengen. Daarnaast dereguleerde hij de economie. Het gevolg was dat het begrotingstekort met honderden miljarden toenam, maar de economie kwam midden in zijn eerste ambtstermijn geweldig op stoom. Reagan was de held van de economie. De keerzijde was dat de rente, die in de jaren '70 meestal onder 2% lag, in 1982 al omhoog geschoten was naar 7% en de jaren erna nog verder opliep. Het gevolg was dat de koers van de dollar steeg ten opzichte van de meeste andere valuta. Landen in Latijns Amerika die veel schulden in dollars hadden kwamen hierdoor in grote problemen. In Europa waren de gevolgen minder dramatisch, omdat de landen hier geen schulden in dollars hadden. Toch kon Europa de stijgende rente niet negeren, zonder een forse afwaardering van de eigen valuta's te riskeren. Het gevolg was een grote afzwakking van de bouw hausse die in enkele landen, waaronder Duitsland, in de jaren '70 heerste.

 
Bron: Westfalen Blatt

Het voorgaande dient in het achterhoofd te worden gehouden, om de mogelijke gevolgen van de belastinghervorming die in de V.S. is doorgevoerd te kunnen inschatten. Bijzonder duidelijk zijn de parallellen met de economie. De groei van de economie ligt in de V.S. op 4% en de rentes stijgen. In 2011/2012 waren er geen noemenswaardige rente verschillen tussen Amerikaanse en Duitse staatsobligaties. Nu ligt het verschil op ongeveer 3%. De stijging van de rente is sinds de zomer van 2017, toen duidelijk werd dat de belastinghervorming er zou komen, in een versnelling geraakt. Ook de koers van de dollar heeft al gereageerd. De dalende trend van de dollarkoers ten opzichte van de euro, is begin dit jaar omgeslagen in een stijging. Volgens Sinn zal de stijging van de dollar ten opzichte van de euro vermoedelijk doorzetten. Dit, hoewel de euro al ondergewaardeerd is, omdat de ECB besloten heeft om in ieder geval de korte rente voorlopig op nul te houden.

Het artikel van professor Sinn onderbouwt de trends die al enige tijd zichtbaar zijn op de aandelenbeurzen en de valutamarkten.  Binnen de aandelenstrategie die we voeren hebben we de allocatie naar de V.S. eerder dit jaar al uitgebreid. Op basis van de huidige trends in de aandelenmarkten is onze verwachting dat we deze allocatie nog verder zullen uitbreiden. De timing hiervan hangt echter af van de ontwikkeling op de beurzen.
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  is iets verder opgelopen in de fear zone. De wereldaandelenindex MSCI World is rond het laagste punt van de dag gesloten, maar de sentimentsindicator voor de korte termijn geeft nog geen signaal voor bodemvorming, al zit deze er wel vlakbij. Waarschijnlijk wordt maandag of dinsdag een bodem gevormd en veren de koersen daarna weer op.

 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2018 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp