Copy
Bekijk deze email in uw browser
Ochtendbericht Dinsdag 2 juli 2019

Onderhandelingen China en VS al gestart!

Vandaag

Volgens Trump zijn de onderhandelingen tussen China en de VS over een handelsdeal, meteen na de ontmoeting met Xi, in een vervolg proces terecht gekomen en zijn er volop contacten onderling. Ondertussen is het ook zo dat de VS aan het adres van de EU met nieuwe importheffingen dreigt!
Wall Street gaf maandag een deel van de winst in eerste instantie uit handen maar wist uiteindelijk toch overtuigend hoger te sluiten met 0,4% winst voor de Dow, de S&P500 steeg 0,77% en de Nasdaq sloot ruim 1% hoger. Voorzichtigheid is te zien in Azië waar China nog 0,3% lager staat, Hong Kong noteert 1,2% hoger maar moest een dag inhalen en in Japan staat de Niikei vlak voor sluiting 0,1% hoger. De Crude Oil Future noteert USD 59,06 bij een EUR/USD op 1,12898.

Vanmorgen werd bekend dat de centrale bank van Australië het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten heeft verlaagd tot 1%. De agenda is verder matig gevuld met om 08.00 uur de detailhandelsverkopen van Duitsland over de maand mei, om 11.00 uur de ontwikkeling van de producentenprijzen binnen de Eurozone over mei en vanmiddag uit de VS om 15.45 uur de inkoopmanagersindex (juni) van de staat New York. Verder is het vandaag de tweede dag dat de OPEC in Wenen vergadert over verlening van de productiebeperking. 


De standen van de futures duiden op een licht hogere opening van de AEX!


De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Maandag bedroeg de slotkoers EUR 568.3 ( 1.2%). Per saldo is de koers de afgelopen 5 dagen met 1.5% gestegen. De trend werd positief nadat o.a. het VG 40 op EUR 561.5 medio juni 2019 opwaarts werd doorbroken. Een overtuigende doorbraak van de koerstop op EUR 571.6 die momenteel wordt getest, wordt verwacht. Dit zou direct een sterke bevestiging zijn van de opwaartse trend. Positieve signalen: -De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 92. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. -Een 20 daags hoogtepunt is bereikt. -Een opwaartse koerskloof. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van de AEX-index zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 1 juli 2019.
 

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp