Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Poker, beleggen en Trump!                                                  Zaterdag 8 juni 2019
 
Afgelopen week

Na een aantal weken van correcties op de aandelenmarkten keerde het sentiment. Met name de Amerikaanse markten hadden een uitbundige week met stijgingen van 4% (Nasdaq) tot 4,7% (Dow Jones). De melding dat de FED weer de geldkraan open gaat draaien spoelde alle zorgen weg. In Europa was het iets gematigder met stijgingen van 1% (AEX) tot 3% (CAC40). Maar Azie liet het afweten, China daalde 2,5%, India liet 0,44% liggen enkel de Nikkei steeg met een gematigde 1,4%. De grondstoffenmarkten deelden in het positieve sentiment, edelmetalen stegen ongeveer 2,5% en ook de olieprijs kon deze week stijgen met 2,4%. 

Uit een onderzoek van Bloomberg kwam een opmerkelijke conclusie. Hedgefund managers die poker toernooien winnen maken ook voor hun beleggers hogere rendementen. We zullen eens kijken of Trump ook het spokerspel beheerst. 
Bron: Bloomberg

Bloomberg gaf deze week aandacht aan een onderzoek van de academici Yan Lu, Sandra Mortal en Sugata Ray. Zij publiceerden een paper met de titel "Hedge Fund Hold'em.". Ze onderzochten in hun paper het verband tussen de prestaties van Hedge Fund manager en hun poker kwaliteiten.

Hun aanname was dat je veel van dezelfde vaardigheden nodig hebt in beide takken van sport. Beiden vragen om agressiviteit, accurate berekeningen die onder druk moeten worden gemaakt, uitstekende inzicht in gedrag en slim risico nemen. Hier staat tegenover dat poker hoog risico gedrag lijkt te vragen wat roekeloosheid en overmoedigheid suggereert. Bij poker moet je ook de ander bedriegen, bovendien worden gokkers als onbetrouwbaar gezien. Maar vergeet ook niet dat de tijd die een manager besteed aan poker ten koste gaat van de tijd die hij aan zijn vak besteed. 

Er zijn al eerder wat onderzoeken gedaan naar het gedrag van Hedge Fund managers en hun resultaten. Zo zouden Hedge Fund managers die exotische sportwagens hebben dezelfde resultaten behalen als hun collegae die het openbaar vervoer gebruiken. Echter de laatsten doen dit met een lager risico waardoor hun risico gewogen rendement beter is. Goede Golf spelers daarentegen lijken minder goede resultaten te behalen. Mogelijk te risico avers en te veel afleiding van hun echte werk. Hoewel de statistieken duiden op een sterk verband aantonen zijn de meeste van deze onderzoeken moeilijk toe te passen. Oorzaak en gevolg lopen hier  vaak door elkaar.

Hedge Fund Hold'em laat een extra rendement van 4,2% per jaar zien van succesvolle poker spelende Hedge Fund Managers ten opzicht van het marktrendement. Dit is significant meer als de gemiddelde out-performance van 2,8% van de andere managers. Ze doen dit door hoger rendement te combineren met een lager dan gemiddeld risico. Zou het onderzoek hier stoppen was de waarde niet hoger als de sportauto ratio. 

De auteurs gingen echter verder en elimineerden alle mogelijk ondermijnende verklaringen van hun onderzoek. Het effect blijkt ook twee kanten op te werken. Dus succesvolle Hedge Fund Managers blijken voorspelbaar betere poker spelers zijn. Evenals succesvolle pokeraars later beter Hedge Fund managers te zijn. Bovendien, hoe groter de successen waren van de pokeraars, hoe groter de out-performance wanneer ze Hedge Fund Manager werden. 

Wel is er een beperking aan het onderzoek. Het effect is enkel significant in fundamentele strategieën waarin de manager subjectieve keuzes moet maken in unieke situaties. Wanneer we kijken naar quant en systematic managers behalen de poker spelende managers maar zeer beperkte out-performance ten opzicht van hun niet pokerspelende collegae. 

Een aantal disclaimer zijn wel belangrijk om mee te nemen. Als eerste beschikbaarheid van informatie. Van veel poker toernooien zijn de resultaten niet publiek, dit geldt eveneens voor de resultaten van een groot aantal Hedge Funds. Maar ook is het een gegeven dat wanneer een Hedge Fund manager een groot toernooi wint zijn fonds flinke instroom krijgt. Echter grote instroom verlaagt het rendement doordat zijn strategie overcrowded raakt.

Bloomberg trekt de conclusie dat we meer onderzoek naar het verband tussen gedrag en vaardigheden nodig hebben van top decision makers. Mogelijk dat we op basis van deze onderzoeken een betere selectie kunnen maken van leiders, niet alleen in poker en beleggen maar ook in politiek en het bedrijfsleven.

Dat brengt ons dan weer bij Trump. Hij lijkt graag op het wereldtoneel poker te spelen. Maar hoe goed is hij? Zijn spelstrategie lijkt te zijn: "I want it all, and I want it in 2020!".
Bron: Financial Time
 

Waar is Trump mee bezig? Hij lijkt zijn herverkiezing zelf onmogelijk te maken met zijn handelsoorlogen die de economische groei in gevaar brengen. Een recessie is niet het beste uitgangspunt voor een herverkiezing. Speelt Trump blufpoker of is er wel degelijk een goed doordacht plan?

David Rosenberg (Econoom) verklaart Trump tot een genie. In een enkel tweet verklaart hij zijn gehele strategie. Met zijn handelsoorlogen en daardoor afkoelende economie krijgt hij de FED exact waar hij hem wil hebben. Dit bleek toen de FED aangaf weer de rente te gaan verlagen en de geldkraan weer open te zetten. Wanneer hij dan ook in 2020 nog de handelsakkoorden met China en Mexico sluit, deze zullen ongetwijfeld Great en The Best Ever zijn, zullen de beurzen naar ongekende hoogste springen. Precies op tijd om tijdens de verkiezing zich al absolute winnaar te kunnen Presidenteren! 

Een andere handelaar op de beurs van New York verklaart dat Trump zelf problemen creëert, daarvan profiteert en dan zichzelf verklaart als kampioen die iedereen heeft gered.

Het zou een riskante strategie zijn, maar wel een die zeker zou kunnen werken.

Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money stond vorige week nog diep in de zone van extreme angst. Zoals vaak toonde hij daarmee aan dat dit de beste aankoopmomenten zijn. Strak tegen ieder gevoel in, goed nieuws en goede koersen blijken nog steeds niet samen te gaan. We verwachten dat de stijging van de markten nog wel flinke ruimte heeft aangezien de meter nog steeds aangeeft dat angst de overhand heeft. 

 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp