Copy
Bekijk deze email in uw browser
Ochtendbericht Woensdag 15 mei 2019

Scherpe kantjes eraf!

Vandaag

De aangepaste toonzetting tussen de VS en China heeft vooralsnog voor enige rust gezorgd op de financiële markten. Dat is ook wel nodig want beide partijen beseffen dat er verder gekeken moet worden en dat blijkt tevens uit nieuwe economische cijfers van China waar de industriële productie in april aanzienlijk minder hard is gestegen. In maart kwam het cijfer nog uit op 8,5% en de afgelopen maand was dat 5,4% waar economen een groei van 6,6% hadden voorzien. Ook de detailhandelsverkopen liepen terug en wel met bijna 0,5% op maandbasis in april.
Wall Street koesterde de gematigde toon over de handelsoorlog en kon een deel van de verliezen weer inlopen. De Dow en de S&P500 stegen ieder 0,8% en de Nasdaq herstelde 1,14%. Azië reageerde eveneens positief met China dat 1,4% hoger staat, Hong Kong laat een winst zien van 0,8% en in Japan staat de Nikkei vlak voor sluiting 0,5% hoger. De Crude Oil Future noteert USD 61,42 bij een EUR/USD op 1,12110.

Op de agenda staan economische groeicijfers over het eerste kwartaal van Duitsland (08.00 uur) en de Eurozone (11.00 uur). Uit de VS komen om 14.30 uur de Empire State Index over mei met de detailhandelsverkopen over april. Om 15.15 uur de industriële productie over april en om 16.00 uur de bedrijfsvoorraden over maart met het vertrouwen onder huizenbouwers over mei. Aandacht voor olie is er om 10.00 uur met het maandrapport over de oliemarkt van het IEA en om 16.30 uur de wekelijkse olievoorraden. Bedrijfscijfers druppelen na van ABN AMRO (minder winst) en Euronext nabeurs.

De standen van de futures duiden op een licht hogere opening van de AEX!

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is op dinsdag verlaagd naar Neutraal.

 

De vorige Positieve trend voor de korte termijn (rend: 8.7%) werd afgegeven op 22-01-2019. Met een stijging van 1.2% werd dinsdag een slotkoers van EUR 550.7 bereikt. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 1.1% gedaald. De AEX-index heeft zich nog niet overtuigend in de neutrale range genesteld. Het negatieve momentum geeft aan dat een stijging boven EUR 552.7 niet waarschijnlijk is. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50) met een negatief momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt, koers(<)MA50). De indicatoren geven een mogelijke adviesverlaging aan. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 14 mei 2019.

 

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 539,64 (ISIN: DE000CP68LW7).

 

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 559,97 (ISIN: DE000CP69H00).

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp