Copy
Bekijk deze email in uw browser
Ochtendbericht Vrijdag 10 januari 2020

Business as usual!

Vandaag

Beleggers kunnen zich weer richten op de normale gang van zaken nu de spanningen tussen Iran en de VS zijn "genormaliseerd" en als vooruitzicht dat er de komende week een eerste fase van een handelsdeal wordt gerealiseerd. Amerika is zelfs formeel door Iran benaderd om deel te nemen aan het onderzoek naar het verongelukte vliegtuig bij Teheran en dat mag toch als een stap in de goede richting gezien worden.
Wall Street profiteerde van deze ontspanning met zelfs een nieuw record voor de Dow die ruim 0,7% hoger kon sluiten. De bredere S&P500 steeg bijna 0,7% en de Nasdaq spande de kroon met een winst van 0,8%. Reacties vanuit Azië zijn matig met China dat nog rond het slot van donderdag noteert, Hong Kong laat een bescheiden winst zien van 0,3% en in Japan is de Nikkei 0,5% hoger gesloten. De Crude Oil Future noteert USD 59,46 bij een EUR/USD op 1,11077.

Op de agenda staan maar weinig zaken vermeld maar wel een hele belangrijke en dat is het officiële banenrapport van de VS met de daarbij behorende werkloosheid over de maand december. Het cijfer komt om 14.30 uur en de verwachting is dat het gaat om 160.000 nieuwe banen bij een werkloosheid van 3,5%. Eerder deze week was het ADP-banenrapport veel beter dan voorzien! Verder komt om 08.45 uur de industriële productie van Frankrijk over de maand november en vanmiddag uit de VS om 16.00 uur de groothandelsvoorraden over november. 


De standen van de futures duiden op een licht hogere opening van de AEX!


De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.
 
Door een stijging van 0.3% lag de slotkoers op EUR 612.6. Een positieve kruising van de signaallijn met de MACD indicator begin oktober 2019 op EUR 562.7 initieerde mede de huidige positieve trend. Het technisch beeld van de AEX-index is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van medio november 2019 op EUR 599 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt, ondanks de matige koersontwikkeling de laatste tijd, verwacht. Positieve signalen:
•             De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 85. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.
•             Een opwaartse koerskloof.
De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 9 januari 2020.
 
Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 600,17 (ISIN: DE000KA48WV3).
 
Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 619,31 (ISIN: DE000KA478N8).
 

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2020 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp