Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Be back in September! 

Vrijdag 6 september 2019
 
Afgelopen week

Na de rollercoaster van augustus waarin wereldwijd de aandelenbeurzen per saldo moesten inleveren zien we een positieve start van september. Met name China en Hong Kong leveren hieraan een belangrijke bijdrage met weekwinsten van 3% tot 4%. De Europese en Amerikaanse aandelen markten lieten zich eveneens van hun goede kant zien met plussen die afgelopen week tussen de 1% en 2% uitkwamen. Edelmetalen volgden de aandelenmarkten. 

Het overstag gaan de van de regering in Hong Kong, toenadering van China en de USA in de handelsoorlog en de Shakespeareaanse ontwikkelingen in de Britse politiek rondom de BREXIT domineerden het nieuws.
Bron: www.express.co.uk

Met de komst van Boris Johnson heeft de Brits politiek zeker aan dynamiek gewonnen. Echter vooruitgang is er zeker niet. Boris Johnson begon voortvarend, vol zinderende retoriek en dadendrang. Hij dacht met zijn actie om het parlement 5 weken te sluiten hij zijn belofte van een BREXIT op 31 oktober 2019 waar te kunnen maken. Het parlement lijkt hem echter door te hebben en heeft elke mogelijkheid hiervoor eigenlijk afgesloten, tenzij hij nog een briljant akkoord met de EU kan afsluiten.
Het aantreden en het aansturen op een No Deal BREXIT liet zich goed gelden op de markten. We zien in de bovenstaande grafiek de waardeontwikkeling van het Britse Pond (GBP) ten opzichte van de Euro. Na zijn aantreden op 25 juli zien we in augustus de waarde van het GBP steeds meer onder druk komen staan. De aankondiging om het parlement te schorsen bracht het GBP naar een dieptepunt op 1,06 Euro voor 1 GBP. De acties van het parlement geven de markten weer wat meer vertrouwen. 

In onze ogen prijst het pond nu voor 80% een No Deal BREXIT in. Hiermee begint het GBP aantrekkelijk te worden. De kansen op een geordende BREXIT of zelfs geen BREXIT nemen weer met de dag toe. We overwegen dan ook om meer GBP obligaties in het FundShare Blauwtulp Global Bond Select fund op te gaan nemen. Dit fonds heeft het dit jaar buitengewoon goed gedaan met een YTD rendement van meer dan 8%. Uiteraard zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst..
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money stond vorige maand nog diep in de zone van extreme angst. Deze angsten zijn getemperd door goed nieuwe op alle fronten. In Hong Kong lijkt er een basis voor rust te ontstaan, de besprekingen tussen China en de USA zijn weer opgestart en een No Deal BREXIT lijkt voorlopig van de baan. Hiernaast zien we in de meest recente economische cijfers een beeld van een aantrekken van de economieën na een eerder verzwakking in met name de USA en Europa. Op basis hiervan denken we eerder aan een tijdelijke verzwakking van de economie en dat een recessie voorlopig weer is afgewend.

Voor beleggers een goed klimaat om in te stappen. De markten zijn voorzichtig en het nieuws vriendelijk. We moeten echter rekening blijven houden dat mensen als Trump en Johnson moeilijk te voorspellen zijn. Wat betreft Hong Kong zal veel afhangen of de regering de ingezette lijn zal continueren. 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp