Copy
Bekijk deze email in uw browser
Ochtendbericht Donderdag 26 september 2019

Buigen of barsten voor Boris!

Vandaag

Met het opheffen van het Britse reces en de eerste bijeenkomst van het Lagerhuis werd meteen duidelijk dat de positie van Boris Johnson vrijwel onhoudbaar is geworden en de resterende tijd als een tijdbom onder zijn zetel is geplakt. Het wordt de komende tijd een kwestie van buigen of barsten voor Boris die zelf het liefst voor 31 oktober nog nieuwe verkiezingen wil maar daarvoor nog onvoldoende medestrijders heeft. De oppositie zelf is trouwens ook hopeloos verdeeld dus een oplossing ligt niet voor het oprapen.
Wall Street werd afgeleid van de afzetprocedure door nieuwe handelshoop en een deal tussen de VS en Japan. De Dow en de S&P500 stegen ieder 0,6% terwijl de Nasdaq 1,05% hoger kon sluiten. Azië laat een verdeeld beeld zien met China dat nog 0,7% lager staat, Hong Kong noteert vlak en in Japan staat de Nikkei vlak voor sluiting bijna 0,3% hoger. De Crude Oil Future noteert USD 56,49 bij een EUR/USD op 1,09581.

Op de agenda staan op 08.00 uur het consumentenvertrouwen van Duitsland over de maand oktober en om 10.00 uur de ontwikkeling van de geldgroei (augustus) binnen de Eurozone. Uit de VS volgen om 14.30 uur, naast de wekelijkse steunaanvragen, het definitieve cijfer van de economische groei KW2 en het voorlopig cijfer van de groothandelsvoorraden in augustus. Om 16.00 uur volgen nog de aanstaande huizenverkopen over augustus. 


De standen van de futures duiden op een vlakke opening van de AEX!De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.
 
Door een daling van 0.2% lag de slotkoers op EUR 573.4. De daling van de afgelopen 5 dagen bedraagt in totaal 0.6%. De trend werd positief nadat o.a. het 25 daags hoogtepunt op EUR 569.8 uit begin september 2019 opwaarts werd doorbroken. De doorbraak van de koerstop op EUR 548.9 van begin augustus 2019 is een teken van de stijgende trend bij de AEX-index. De laatste tijd neemt het opwaartse momentum wel wat af. Positief signaal: -De Stochastics staat nog steeds hoog met een stand van 81. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. Negatief signaal: -Een neerwaartse koerskloof. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 25 september 2019.
 
Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 560,29 (ISIN: DE000KA1TUQ7).
 
Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 591,77  (ISIN: DE000KA1S5A1).
 

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp