Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Passief EN actief!                                               

V
rijdag 12 april 2019
 
Afgelopen week

Passief beleggen heeft een enorme opmars gemaakt. Lage kosten en eenvoudig en snel te handelen bieden beleggers enorme voordelen. Een heel aantal vermogensbeheerders heeft vanwege deze voordelen ervoor gekozen om enkel nog gebruik te maken van deze instrumenten. Het zijn bijna religieuze keuzes geworden of je actief dan wel passief moet beleggen. De aanhangers van beide mogelijkheden zijn fanatiek en beweren de wijsheid in pacht te hebben. Blauwtulp heeft zich altijd neutraal opgesteld in deze discussie. In onze ogen dien je per categorie te kijken naar wat het beste is. Fidelity heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de verschillen in rendement tussen actieve managers en passieve managers uitgesplitst naar 19 belegginscategorieën. De uitkomst is dat actieve managers in de meeste categorieën het beter doen als de passieve managers. 

De ontwikkeling van de economie van Japan is weinig aanlokkelijk als we onze media moeten geloven. Echter is dat wel de hele waarheid?
Bron: https://institutional.fidelity.com/app/proxy/content?literatureURL=/9892930.PDF

In 12 van de 19 categorieën waren actieve managers de betere keuze. In een categorie was het een gelijk spel en in de 7 overige categorieën waren de passieve fondsen de beste optie. 

In de grootste markten zien we dat ETF's of passieve managers het beste presteren. Met name voor de categorieën Large Growth en Large Value zijn de passieve beheerders duidelijk de beste keuze. Wanneer we gaan kijken naar specifieke sectoren en wanneer beheerders meer keuzemogelijkheden hebben dan zijn actieve beheerders duidelijk in het voordeel. Kijken we naar de obligatiemarkten dan zien we dat met name in het hogere risicosegment het aan te bevelen is om te kiezen voor een actief beleggingsbeleid. 

We kunnen een aantal redenen geven waarom actieve beheerders nog steeds hun waarde hebben:
  1. Inefficiënties bestaan: met name in markten waar de liquiditeit lager is en de informatie moeilijker voorhanden is kunnen actieve managers een voorsprong behalen. In de obligatiemarkten zien we dat ook een actief risicomanagement hier een voorsprong geeft;
  2. Passief doet altijd voor 100% mee: in stijgende markten is dit prettig. Bij een echte beurskrach zoals in 2008 is dit een minder prettig fenomeen. Je hoopt dan toch dat je beheerder het risico wat terug zou schroeven;
  3. Verkeerde beoordeling van actieve managers: veel beleggers verlangen van een actieve beheerder dat hij het beter als de markt doet in alle omstandigheden. Dit is over het algemeen niet het geval. Sommige managers kunnen het beste presteren in dalende markten en andere juist wanneer er heftige stijgingen zijn, dan wel het uitermate goed doen in zijwaarts bewegende markten. Een strategie beoordelen over 1 tot 2 jaar heeft dan ook geen zin. Je dient de strategie te beschouwen over een hele marktcyclus.
Bij het onderzoek zijn overigens wel kanttekeningen te plaatsen. Het onderzoek gaat uit van een gemiddelde per categorie van actieve en passieve beheerders. De verschillen tussen passieve beheerders zijn uitermate klein, zeker wanneer ze gebruik maken van dezelfde index. Echt fout zitten bij de selectie doen je dan ook niet. Bij actieve beheerders zijn de verschillen in prestaties en kosten enorm. Het risico van een verkeerde keuze is dan ook groot. 

Blauwtulp is van mening, samen met de schrijver van de column in Forbes  dat een mix van actieve en passieve fondsen het beste is. Voor onze selectie van fondsen (zowel actief als passief) maken gebruik van een enorme hoeveelheid data. Deze analyseren we gestructureerd en systematisch. Op basis van 26 verschillende indicatoren komen we per beleggingscategorie tot onze Blauwtulp puntenscore. In de afgelopen jaren hebben promovendi van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar onze aanpak. Deze onderzoeken bevestigen de kracht van ons selectiemodel. 
De economie van Japan worstelt al jaren met deflatie en vergrijzing. Een staatsschuld die astronomische is en een economie die maar niet wil groeien. Dat zijn de termen die je in de media het meeste tegenkomt. Het is de vraag of deze feiten ons het juiste beeld geven.


 
Bron: Bloomberg

Nu we weten dat de S&P 500 in het eerste kwartaal een winst heeft laten zien, zijn we natuurlijk benieuwd wat het tweede kwartaal gaat brengen. Daar heeft Bespoke ook onderzoek naar gedaan. Er is gekeken naar alle gevallen waarin een kwartaal waarin de index 10% of meer daalde, gevolgd werd door een kwartaal waarin de index 5% of meer steeg. In de bovenstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. In totaal is dit 10 keer voorgekomen en in 8 van de 10 gevallen liet de index een stijging zien van gemiddeld 9,68%.

Wanneer we naar de onderstaande grafiek kijken zien we dit beeld niet terug. Van de grotere ontwikkelde economieën moet Japan enkel zijn meerdere erkennen in het UK wat per hoofd van de bevolking een hogere groei van de economie heeft laten zien. In de jaren '80 was de economie van Japan in een onstuimige groeifase. Deze heeft hen toen op voorsprong gebracht. Echter tijdens de fase waarin de economie van Japan een zeer lage groei liet zien, vielen ze ten opzichte van de andere landen eigenlijk niet terug. Het geheim is een krimp in het aantal staatsburgers. Door deze krimp werd de stagnatie van de economie gecompenseerd. 

In de jaren dat de economie niet groeide wist Japan wel zijn extreem lage criminaliteit, superieure infrastructuur en goed onderhouden steden te bewaren. De economie staat er ook goed voor op het moment dat Japan een nieuwe periode in zal gaan met de naam Reiwa. De werkgelegenheid is op record niveau en de babyboom generatie gaat met pensioen Dat laatste is van belang omdat hiermee de zeer hoog betaalde babyboom generatie plaats maakt voor de jongere generaties. De verwachting is dat dit tot dalende loonkosten en meer dynamiek in de bedrijven en economie zal komen. 

Japan haalt veel gastarbeiders naar binnen om de terugval in arbeidskrachten vanwege de krimpende bevolking te compenseren. Hoewel Japan het imago heeft van een gesloten land wat nog steeds zeer nationalistisch is zien we dit niet terug in deze cijfers.
Sinds premier Abe in 2012 aantrad zien we de aantallen gastarbeiders omhoogschieten. Met name de wetgeving die buitenlanders de mogelijkheid geeft om snel en efficiënt een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen is hiervan de oorzaak. Waar hier in Europa de angst heerst voor immigratie zien we juist enthousiasme hiervoor in Japan. In een onderzoek van Pew Poll wat plaatsvond in een groot aantal landen was Japan het enige land waarin een meerderheid een toename van de immigratie toejuicht en hoopt op meer. 

Japan is in meer gebieden ambitieus. De participatie graad van vrouwen gaat in grote stappen vooruit en is inmiddels uitgekomen boven die van de USA. Dit dankzij de druk die de Abe regering uitoefent op bedrijven en de kinderopvang regeling die het aanbiedt. De regering Abe zet ook groots in op vrijhandelsdeals met Europa en het Trans Pacific Partnership. Als laatste is Japan ook voor China een geduchte concurrent aan het worden op het gebied van infrastructuur investering in ontwikkelende economieën. 

Wanneer Japan ook zijn uitdagingen weet aan te gaan zien we veel potentieel in het land van de rijzende zon. De uitdagingen van Japan zijn een dalend geboortecijfer, andere Aziatische economieën die zich op technologisch gebied extreem snel ontwikkelen en Japan in hun schaduw dreigen te zetten en een extreem hoge staatsschuld. 
Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money is afgelopen week praktisch onveranderd in de Greed zone gebleven. Van een extreme waarde is nog geen sprake. We zien dat de markten even wat adempauze nemen, maar het koersbeeld voor de wat langere termijn is nog steeds positief. Het cijferseizoen gaat weer van start. Dit zal de komende weken richtingbepalend zijn. Is de economische groeivertraging al terug te zien in de bedrijfscijfers is de grote vraag die nu speelt.
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp