Copy
Bekijk deze email in uw browser
Ochtendbericht Maandag 12 augustus 2019

Aantal faillissementen stabiel!

Vandaag

Uit de laatste cijfers van het CBS is gebleken dat het aantal faillissementen in de maand juli vrijwel stabiel is gebleven. De meeste uitgesproken faillissementen zaten in de handel dat ook de grootste sector is terwijl relatief de meeste faillissementen bij vervoer vielen.
Wall Street moest afgelopen vrijdag een volatiele week afsluiten met verlies al waren die bij sluiting minder heftig dan bij opening. De Dow verloor ruim 0,3%, de S&P500 leverde 0,66% in en de Nasdaq sloot 1% lager. Azië laat een wisselend beeld zien met China dat nog 0,6% hoger staat, Hong Kong noteert een verlies van 0,1% en in Japan blijft de Nikkei vandaag gesloten. De Crude Oil Future noteert USD 54,25 bij een EUR/USD op 1,12105.

Beleggers moeten het vandaag doen zonder richtinggevend nieuws want de agenda met macro-economisch nieuws is helemaal leeg. Ook met de bedrijfscijfers blijft het rustig met alleen het Amerikaanse Sysco dat vanmiddag met cijfers komt, De rest van de week is er meer nieuws te verwachten en wellicht komt er nog een tweet van Trump voorbij.


De standen van de futures duiden op een licht hogere opening van de AEX!


Bij de AEX-index is woensdag de trendrichting voor de korte termijn verlaagd naar Negatief.
 
De vorige Neutrale trend voor de korte termijn was geldig sinds 06-08-2019. Vrijdag werd een slotkoers van EUR 542.2 bereikt na een daling van 1.2%. De koers daalde 2.2% over de afgelopen 5 dagen. de huidige negatieve trend werd mede geïnitieerd door de duidelijke uitbraak onder EUR 539.6, het 50 daags dieptepunt, begin augustus 2019. De opwaartse correctie na de vorming van een lagere koersbodem neemt af in kracht. Bij een gelijke koerstop op EUR 544.3 iblijft de neerwaartse trend intact. Mogelijk gaat deze situatie over in een continuatiepatroon. Het niveau wordt momenteel getest. Bij een overtuigende uitbraak boven dit niveau verbetert het technisch beeld. De laatste tijd neemt het neerwaartse momentum wel wat af. Negatief signaalis de Stochastics, deze staat zeer laag met een stand van 14. Dit geeft aan dat het neerwaartse momentum krachtig is, maar een opwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50) met een negatief momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt, koers(<)MA50). Dit onderschrijft het negatieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van vrijdag 9 augustus 2019.
 
Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 529,77 (ISIN: DE000CP68GN6).
 
Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 559,60  (ISIN: DE000KA1TFK1).
 

Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiële Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM
T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

• klanttevredenheid en deskundigheid • systematische aanpak • risicobeperking • stabiele vermogensgroei • toegang tot exclusief internationaal netwerk • “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten • gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.

 
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp