Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Renteverlaging FED                                               Zaterdag 13 juli 2019
 
Afgelopen week

In de Verenigde Staten braken de aandelenbeurzen deze week nieuwe records. De Amerikaanse S&P 500 index noteerde deze week voor het eerst boven de 3.000 punten. De week begon wat in mineur, door een sterk banenrapport dat vorige week vrijdag werd gepubliceerd. Beleggers interpreteerden dit op zich goede nieuws, als een toename van de kans dat de centrale bank mogelijk wacht met het verlagen van de rente. Op dinsdag hield FED voorzitter Jerome Powel zijn toespraak in de Senaat en daar bleek dat hij nog steeds ruimte ziet om de rente te verlagen. Dit zette een kentering in die de rest van de week leidde tot een herstel. De wereldindex MSCI World staat ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag bijna onveranderd met een plus van 0,1%.

Deze week gaan we wat dieper in op de beweegredenen van de FED  en de vooruitzichten voor de rente en obligaties in de komende tijd.


 
Bron: Fortune

De verklaring van FED voorzitter Jerome Powell dat de rente mogelijk toch verlaagd gaat worden zorgde voor zeer positieve stemming op de aandelenbeurzen in de V.S.. Toch is het bijzonder dat de Fed een renteverlaging overweegt, bij de huidige stand van de economie.

Donderdag zei Powell dat de economie van de V.S. was geraakt door een ernstige schok in het vertrouwen in mei, waarvan deze nog maar gedeeltelijk is hersteld. Volgens hem bleek uit cijfers van het ondernemersvertrouwen dat deze negatief waren. Een deel van het vertrouwen is inmiddels hersteld, maar alleen nadat de FED had aangekondigd bereid te zijn de rente te verlagen. Volgens hem drukken onzekerheden in de handel en groei van de wereldeconomie op de economie in de V.S. Dat is waarom de FED eind deze maand de rente wil gaan verlagen, zelfs met een groeiende economie en een sterke arbeidsmarkt.

De website Zerohedge wees op een bijzondere uitspraak die Powell deze week deed: "Ga er niet vanuit dat de status van de Dollar als reserve valuta blijvend is." Hij wees hiermee op het tekort van de V.S. en wat dat zou betekenen voor de Dollar. Het tekort komt steeds vaker terug in de communicatie van Powell en hij gaf in zijn verklaring voor het Congres aan dat dit één van de punten van zorg is. 'Ik blijf bezorgd over de lange termijn effecten van de hoge en stijgende overheidsschuld, die private investeringen kan belemmeren en als gevolg productiviteit en economische groei kan beperken. De gezondheid op de lange termijn van de economie in de V.S. zou profiteren van pogingen om deze zaken aan te pakken."

Stijgende tekorten zorgen voor een toename van het aanbod van Amerikaanse staatsobligaties op een moment dat buitenlandse partijen hun interesse om de V.S. te financieren verliezen. Deze week werd dat duidelijk bij de plaatsing van een 30 jarige Treasury, waarvoor de belangstelling tegenviel. Dit betekent dat de FED de rente moet verlagen en een ruime monetaire politiek moeten voeren om te voorkomen dat de rentes gaan stijgen.

 
Bron: Quora

In een artikel van Tyler Durden en Komal Sri-Kumar dat deze week gepubliceerd werd, wezen ze op het fenomeen dat staatsobligaties een 'Giffen Good' lijken te worden. Een Giffen Good is een paradox in de economie, waar hogere prijzen leiden tot een hogere vraag. Dit is in tegenstrijd met de normale vraagcurve waarbij hogere prijzen juist leiden tot een lagere vraag. Het fenomeen is genoemd naar de Schotse econoom Sir Robert Giffen. Overigens is er onder economen debat of een Giffen goed eigenlijk wel bestaat.
 

Er zijn drie redenen waarom staatsobligaties volgens de auteurs een Giffen Good zijn geworden.

Ten eerste is de inflatie laag of dalend in de V.S., de eurozone en Japan, waardoor beleggers worden gestimuleerd om meer geld te alloceren naar obligaties, ondanks de dalende rentes. In de V.S. is de inflatie al meer dan een decennium onder de 2%, in Europa ligt de inflatie op 1,2% en in Japan rond 0,7%.

Ten tweede is de verwachting dat de monetaire politiek  in de komende tijd zal gunstig zijn voor obligatiebeleggers. Powell liet duidelijk merken dat de goed draaiende economie en de lage werkloosheid, de Fed er niet van zullen weerhouden toch de rente te verlagen in de nabije toekomst. In Europa zorgde benoeming van Lagarde als hoofd van de ECB al voor een daling van de rente. Ze staat achter het beleid van de ECB om obligaties op te kopen en verwacht wordt  dat een nieuwe monetaire verruiming zal worden ingevoerd als zij op 1 november in haar nieuwe functie aantreedt.

Ten derde zijn door de sterke daling van de risicovrije rente in de V.S. en Duitsland, de obligaties met een lagere rating aantrekkelijker geworden. De rente op bijvoorbeeld Griekse 5 jaars staatsleningen is afgelopen maand gedaald van 1,66% naar 1,24%. De rente op Italiaanse obligaties daalde zelfs nog harder met 0,66% naar 1,70%. Het gevaar is dat renteverlagingen en opkoopprogramma's door centrale banken, de zorgen bij beleggers over de wereldeconomie alleen maar doen toenemen. Dit kan er weer toe leiden dat inflatieverwachtingen weer verder dalen waardoor een zelf versterkend effect ontstaat, omdat centrale banken vervolgens hun monetaire beleid nog verder verruimen.

De tijd zal leren of deze visie wordt bewaarheidt, maar een stijging van de rente lijkt er voorlopig niet in te zitten.

 

Komende week 

De Fear & Greed Index van CNN Money  staat op vrijwel het zelfde niveau als een week geleden, licht in de Greed-zone. De sentimentsindicatoren voor de korte termijn staan nog steeds in de neutrale zone en geven daarmee geen signalen. Het koersbeeld is door het herstel deze week verbeterd en de kans op een verdere stijging komende week lijkt vrij groot.
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2019 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp