Copy
View this email in your browser
Bekijk deze email in uw browser
Bekijk deze email in uw browser

Oktober is voorbij, het herstel kan beginnen!                                      
zaterdag 3 november 2018
 
Afgelopen week

Oktober heeft zijn slechte reputatie bij aandelenbeleggers weer eens bevestigd. Dit jaar verloren de meeste aandelenmarkten tussen de 5% en 10%. De AEX had het aan het begin van de week nog zwaar. De AEX teste de bodem van 500 punten. Veel andere indices naderden ook kritieke steunzones. We kunnen nu vaststellen dat deze steunzones het (voorlopig) hebben gehouden. November kon dan ook een mooie start maken waardoor de AEX op 521,8 punten afsluiten. Over de gehele week gemeten is dat een herstel van 3,4%. Hiermee was het herstel van de AEX in lijn met die van andere beurzen zoals de DAX (+3.8%), de CAC40 (+3,3%) en de EuroStoxx 50 (+2,8%). In de USA was het herstel iets voorzichtiger, met name bij de NASDAQ beperkte zich het herstel tot 1,1%. In Azië ging het herstel iets harder, de NIkkei 225 wist 4,1% bij te schrijven en China sloot de week af met een plus van 5,3%.  


Of dit het moment is om inkopen te gaan doen na de oktober uitverkoop moet de tijd gaan uitwijzen. Er zijn echter wel argumenten die hier voor pleiten.
Bron: Financial Times

Afgelopen maandag publiceerde de Financial Times een interessant artikel over de Amerikaanse aandelen markt. De stijging die in 2009 aanving en sinds start zonder echte crash (dalingen van meer dan 20%) heeft doorgezet. Ondanks dat deze stijging werd gesteund door een solide groei van winsten (8% per jaar) en ook de bruto winst marge naar record hoogte is gegaan (11,3%) is het een bull markt waar iedereen zich ongemakkelijk bij voelt. De beleggers steunen deze rally dan ook maar beperkt.  

Dat beleggers deze rally maar beperkt steunen maakt de schrijver op uit de kapitaalstromen naar de aandelen- en obligatiemarkten. De kapitaal instroom naar de obligatiemarkten was in de achterliggende 9 jaar twee keer zo groot was als die naar de aandelenmarkten. Iets wat in geen enkele andere bull markt van de afgelopen 30 jaar heeft plaatsgevonden.

Als de beleggers de stijging eigenlijk maar beperkt steunen, waar komt dan die gestage stijging van de S&P500 dan vandaan? De auteur ziet twee oorzaken. De inkoop van aandelen door bedrijven zelf en de groei van passief/index beleggen.

Bedrijven met gezonde cash flows en goede balansposities kopen de aandelen van hun eigen bedrijf terug op de aandelenmarkt. Hiermee geven ze hun overtollige cash terug aan de aandeelhouders. Het aantal uitstaande aandelen daalt hierdoor. De toekomstige winsten hoeven dan tussen minder aandelen te worden verdeeld. Hierdoor zal de winst per aandeel gaan toenemen. 
Sinds 2009 hebben de S&P500 bedrijven op grote schaal eigen aandelen ingekocht. Het gaat om een astronomisch bedrag van $4.5 Biljoen. Om u een beeld te geven van de omvang, dit is ongeveer 25% van de totale waarde van de S&P500 bedrijven. In dezelfde periode heeft de FED, de Centrale Bank van de USA, "slechts" voor $3.5 Biljoen aan obligaties opgekocht. Jaarlijks hebben de bedrijven $380 Miljard meer aan aandelen teruggekocht als er aandelen op de markt zijn gekomen door nieuwe uitgiften of beursintroducties (IPO). 

De impact van deze terugkopen kunnen niet worden onderschat. De schrijver schat in dat circa 30% van de waardestijging van de S&P500 wordt verklaart door deze aandelen terugkoopprogramma's. Er is dus een constante aan de koopkant van de aandelenmarkt. Tegelijkertijd wordt het aanbod van aandelen steeds kleiner. Dit terwijl er ook vanuit beleggers een instroom van nieuw kapitaal is. Aandelen worden zodoende steeds schaarser waardoor de prijs stijgt.

De vraag is of deze trend op zijn laatste benen loopt of juist nog lang door kan gaan. Het laatste is naar de mening van de schrijver het geval. De belastingvoordelen die Trump heeft gegeven aan het Amerikaanse bedrijfsleven om kapitaal terug te brengen vanuit het buitenland naar de USA zal deze trend de komende 18 maanden nog doen intensiveren. De Amerikaanse bedrijven hebben u ongeveer een derde van hun off shore cash posities teruggebracht naar de USA. Dat betekent dat er nog steeds $2 Biljoen in het buitenland op spaarrekeningen staat. Verder genereert het Amerikaanse bedrijfsleven ieder kwartaal nog een $100 miljard. Hierdoor schat Goldman Sachs dat er in het komende jaar voor minimaal $1 Biljoen aan aandelen zal worden teruggekocht.
De tweede grote drijver achter de stabiele stijging van aandelenmarkten is het belang van ETF's of index trackers. Doordat deze passieve beleggers ook in werkelijkheid passief blijken te zijn neemt het percentage van voor de handel beschikbare aandelen nog eens verder af. De drie grootste aanbieders van deze producten houden nu ongeveer 20% van de 100 grootste aandelen in de S&P 500. 

De gevolgen van het steeds verder afnemende aantal voor de handel beschikbare aandelen heeft zijn impact op de handel. Het is dan ook de verwachting van de schrijver van het Financial Times artikel dat ook in de toekomst de dalingen beperkte blijven.

Er is hier wel een kanttekening bij te plaatsen. De trend kan omslaan wanneer de winstgevendheid afneemt. De onderliggende stroom van koop orders op de aandelenmarkten vanuit de bedrijven zelf zal dan wegvallen. Worden de dalingen dan zo groot dat ze ook de ETF beleggers in beweging gaan brengen is een ouderwetse crash van 50% of meer gewoon mogelijk. Op dit moment zijn hiervoor nog absoluut geen signalen. 

Er is nog een effect wat we moeten meewegen in de afweging om al dan niet in de aandelenmarkt in te stappen. Dat is het seizoenseffect, samengevat in "Sell in May but remember to come back in September". Het laatste kwartaal is historische gezien het beste kwartaal om in te beleggen. De maanden augustus en september zijn gemiddeld genomen verliesgevend. Met name december is de maand waarin je belegd moet zijn. We hebben een interessant artikel hierover gevonden waar het seizoenseffect wordt uitgewerkt op basis van een onderzoek over de jaren 1993 - 2016, https://www.skuzet.nl/artikelen/event-analyse/sell-in-may-no-way .

Met waarderingen van circa 15 keer de winst voor Europese bedrijven en krap 20 keer de winst van Amerikaanse ondernemingen zijn de markten niet overdreven hoog gewaardeerd. Zeker gezien de sterke winstontwikkelingen en de nog steeds lage rente is er een solide basis voor deze waarderingen. In onze individuele aandelenportefeuilles zullen we in de komende weken dan ook aan de koopzijde staan om te hard afgestrafte aandelen voor een aantrekkelijke koers te kunnen kopen.
Komende week 

De Fear & Greed index van CNN Money staat nog steeds in het gebied van Extreme Fear en dat geeft aan dat we, in ieder geval qua tijd, in de buurt van een bodem zitten. Hiermee is er voldoende ruimte om het herstel van de afgelopen week een vervolg te geven. Mogelijk dat de verkiezingen in de USA de markten kunnen gaan steunen. In Europa klinken er ook steeds meer hoopgevende geluiden vanaf de BREXIT onderhandelingstafel.
 
Grafiek koersontwikkeling AEX in de afgelopen week
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook

Wealth Management | Private Family Office

Financiele Planning
Vermogensbeheer
Beleggingsadvies

Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP ROTTERDAM

T: (010) 30 27 100


www.blauwtulp.com
info@blauwtulp.com

klanttevredenheid en deskundigheid systematische aanpak risicobeperking stabiele vermogensgroei toegang tot exclusief internationaal netwerk “open” in de weekeinden en avonden voor onze cliënten gratis parkeren in de Q-park parkeergarage

Blauwtulp Wealth Management is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Utrecht 30222517. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. De gegevens in de publicatie zijn ontleend aan openbare informatie. Blauwtulp B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de publicatie opgenomen gegevens.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Uw beslissing om te beleggen in de in deze publicatie genoemde fondsen en overige financiële instrumenten dient u uitsluitend te baseren op het betreffende prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Deze informatie wordt aangeboden via hyperlinks in deze nieuwsbrief.
Copyright © 2018 Blauwtulp Wealth Management, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Blauwtulp Wealth Management
Wilhelminakade 1
Rotterdam, 3072 AP
Netherlands

Add us to your address book


afmelden van deze lijst    aanpassen van uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp