Copy
Nieuwsbrief nr. 3
View this email in your browser

Mei 2014

 

Geachte relatie,


Onze nieuwsbrief hebben wij in een nieuw jasje gestoken. U hoeft geen bijlage meer te openen! Deze keer willen wij u attenderen op onze vacature voor een promovendus en de lezingen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag op 6 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Katharina Boele-Woelki
 
Vacature promovendus UCERF
Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) heeft op dit moment een vacature voor een promovendus voor een termijn van 4 jaar. Wanneer u geïnteresseerd bent in het doen van onderzoek naar een specifiek gebied in het familierecht vanuit een internationaal, Europees en/of rechtsvergelijkend perspectief, stuurt u dan alstublieft vóór 1 juni 2014 een onderzoeksvoorstel (in het Nederlands of in het Engels) naar Katharina Boele-Woelki (k.boele@uu.nl) en Susanne Burri (s.burri@uu.nl). Het voorstel mag niet uit meer dan 1500 woorden bestaan en moet een probleemstelling bevatten, een beschrijving met de onderzoeksmethode en een uitleg van de toegevoegde waarde van het voorgestelde onderzoek. Gelieve ook een kopie van uw CV en een literatuurlijst (niet meer dan 1 pagina) bijvoegen. Uw voorstel moet binnen het onderzoeksprogramma van UCERF passen.
Gastcolleges in Brno
Drie UCERF-onderzoekers hebben in april een serie gastcolleges verzorgd voor studenten, aio’s en medewerkers van de juridische faculteit van de Masaryk University in Brno, Tsjechië. De colleges vonden plaats in het kader van een twee-jarig netwerkproject op het terrein van het familierecht dat in 2013 en 2014 door de faculteit van Brno wordt uitgevoerd. Het project wordt gefinancierd door de EU (European Social Fund through Operational Programme Education for Development), in het kader van het programma 'Law into Practise, Practise into Law - Partnership for Research and Business'. Wibo van Rossum gaf drie colleges over respectievelijk rechtscultuur, ‘legal transplants’ - dat wil zeggen rechtsfiguren die vanuit het ene rechtsysteem worden getransplanteerd in een ander systeem - en over harmonisatie van (EU)recht. Twee weken later gingen Marjolein van den Brink en Merel Jonker in een drietal colleges in op achtereenvolgens het recht om te huwen, ‘familie’ als juridisch concept, en sociaal en juridisch ouderschap, vanuit mensenrechtelijk en Nederlands perspectief. De colleges gaven aanleiding tot levendige discussies waarbij, dankzij de deelname van uitwisselingsstudenten, de vergelijking van nationale regels en praktijken niet beperkt bleef tot Tsjechië en Nederland, maar bijvoorbeeld ook Turkije omvatte.
25 jaar Kinderrechtenvedrag
In het jaar waarin het 25-jarig bestaan van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK)  wordt gevierd is vanuit de leerstoel Jeugdbescherming (UU) het initiatief genomen om op verschillende plekken in Nederland presentaties te verzorgen met het IVRK in de hoofdrol. Stephanie Rap (recentelijk gepromoveerd, UU), Kristien Hepping (AIO, UU) en Joost Huijer (AIO, UCERF, UU) nemen allen een cruciaal artikel uit het IVRK voor onze rekening. Op vrijdagmiddag 6 juni van 14.00 – 17.00u houden we in de Raadszaal (Achter Sint Pieter 200, Utrecht) voordrachten over de participatie van minderjarigen in het jeugdproces, ouderlijke verantwoordelijkheid en het IVRK en kinderbescherming en het IVRK. Leuke toevoeging is ook dat de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht een presentatie gaat geven over haar activiteiten en specifiek de vragen en klachten die kinderen en ouders neerleggen bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Klik hier voor de uitnodiging:  
http://ucerf.rebo.uu.nl/actueel/
Share
Tweet
Forward
LUCAS conferentie Leiden
Op 16 mei presenteerden UCERF-onderzoekers Marjolein van den Brink en Jet Tigchelaar een paper getiteld ‘The Gendered Person in Law’ tijdens een driedaags interdisciplinair congres, georganiseerd door het Leiden University Centre for the Arts and Humanities in Society’ (LUCAS). Het congres vindt jaarlijks plaats en kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan activiteiten en invalshoeken. Focus van het congres was dit jaar ‘Legal Bodies (Corpus / Persona / Communitas): Personhood in Law, Literature and the Arts’. In hun presentatie gingen Van den Brink en Tigchelaar vanuit mensenrechtelijk perspectief in op recente ontwikkelingen in Nederland op het terrein van het familierecht, te weten het juridisch ouderschap van meemoeders, en het vervallen van de sterilisatie-eis voor transseksuelen.

Copyright © 2014 UCERF, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@ucerf.nl 

unsubscribe from this list    update subscription preferences