Copy
Nieuwsbrief nr. 9
View this email in your browser

Juni 2015

 

Geachte relatie,


In deze nieuwsbrief vindt U korte berichten over onze activiteiten in de afgelopen twee maanden.

Ik maak van de gelegenheid gebruik U erover te informeren dat ik vanaf 1 september aanstaande niet meer leiding zal geven aan UCERF. Per die datum heb ik de functie van president/rector van de Bucerius Law School in Hamburg aanvaard.  Na meer dan 20 jaar hoogleraarschap in Utrecht zal ik Nederland verlaten. Het was een prachtige tijd en UCERF heeft daarin een zeer prominente plaats ingenomen. De leiding van UCERF wordt voorlopig waargenomen door prof. dr. Wendy Schrama van de Rijksuniversiteit Groningen en op het 2e lustrum symposium volgend jaar op 21 april 2016 zal ikzelf als spreekster optreden.

Ik hoop dat u geïntresseerd blijft in de activiteiten van UCERF! 

Met hartelijke groet,

prof. dr. Katharina Boele-Woelki
 
Negende UCERF Symposium
Het negende UCERF symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht vond plaats op 16 april 2015 in de Geertekerk te Utrecht. Het symposium werd geopend door Prof. dr. Katharina Boele-Woelki die het tiende, en daarbij tweede lustrum, symposium aankondigde dat plaats zal vinden op 14 april 2016. 
Tijdens het eerste deel van de middag, voorgezeten door dr. Wibo van Rossum (UCERF), sprak als eerst Prof. Gerard-René de Groot (Universiteit Maastricht) over het verlies van het Nederlanderschap wegens het wegvallen van de familierechtelijke betrekking waarop de verwerving is gebaseerd. Vervolgens gaf Prof. Thalia Kruger (Universiteit Antwerpen) een helder betoog over de herziening van Brussel IIbis. Dr. Marjolein van den Brink (UCERF) gaf daarna een boeiend verslag van het onderzoek dat zij samen met dr. Jet Tigchelaar (UCERF) heeft voltooid in opdracht van het WODC omtrent de sekseregistratie van trans*genders. 
Het tweede deel van het programma werd voorgezeten door dr. Susanne Heeger-Hertter (UCERF). Voordat de sprekers begonnen, werd door Prof. dr. Katharina Boele-Woelki het nieuwste UCERF boek, 'De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?' officieel aangeboden aan Sabine Kraus, beleidsmedewerker Directie Emancipatie van het Ministerie OCW, als dank voor de samenwerking voor wat betreft een van de vier bijdragen die in het boek zijn opgenomen. Advocate mr. Vera Kidjan sprak vervolgens over de geschiedenis en huidige problematiek van adoptie in Nederland aan de hand van meerdere casussen. Daarna gaf Prof. Maurits Berger (Universiteit Leiden) een prikkelende presentatie over de (on)mogelijkheden van het toepassen van sharia in Nederland. Prof. Wilbert Kolkman (Rijksuniversiteit Groningen) sloot de middag af met een presentatie over het wetsvoorstel 33 987 ter uitvoering van een beperkte gemeenschap van goederen. 
U kunt de bundel met bijdragen van de sprekers hier bestellen. Het UCERF boek 'De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?' kan hier besteld worden. 
Rapport voor het Europees Parlement over de implementatie van Richtlijn 2006/54/EC 
Dr. Susanne Burri heeft in opdracht van het Europees Parlement een rapport geschreven over de implementatie van de zogenaamde EU-herschikkingsrichtlijn (Richtlijn 2006/54/EC). In het rapport bespreekt ze de juridische aspecten van de implementatie, in het specifiek omtrent directe en indirecte discriminatie. De belangrijkste aanbevelingen in dit rapport heeft Susanne Burri op 31 maart gepresenteerd aan het Committee on Women's Rights and Gender Equality. Het rapport kunt u hier lezen. 
Het WODC-onderzoek 'M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders' heeft inmiddels een vervolg gekregen 
De onderzoekers Marjolein van de Brink en Jet Tigchelaar hebben op basis van het rapport concrete aanbevelingen gedaan tijdens een ronde tafel gesprek met Eric Gubbels van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en ambtenaren van Veiligheid en Justitie Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Emancipatie). 
Op 18 juni is er een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer waarin het rapport zal worden besproken.  
Comparative African Legal Studies 
Katharina Boele-Woelki heeft vorig jaar samen met collega's uit Zuid-Afrika een nieuwe boekenserie opgericht. De missie van de serie is als volgt omschreven: 
The series Comparative African Legal Studies (CALS) aims to profile research in the fields of children, youth, families, gender, disability, education and socio-economic rights. The focus will be on contemporary issues in African development, with human rights as a backdrop. Although primarily concerned with law, a multidisciplinary approach will be undertaken. 
Het eerste boek in de serie is geschreven door Maria Usang Assim (Understanding Kinship Care of Children in Africa). Zij was in 2013 voor drie maanden verbonden aan UCERF. De serie verschijnt bij Eleven Publishing. U kunt het hier vinden.
Van links naar rechts: Prof. Benyam Mezmur (African Committee on the Rights and Welfare of the Child, Chair of the UN Committee on the Rights of the Child, Professor University of the Western Cape); Julia Sloth-Nielsen (African Committee on the Rights and Welfare of the Child, Professor University of Western Cape & University of Leiden); Danwood Mzikenge Chirwa (Professor University of Cape Town); Katharina Boele-Woelki (Professor Utrecht University & University of the Western Cape).
Symposium Invoering beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland 
Het wetsvoorstel voor de invoering van het beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland heeft tot de nodige discussie geleid binnen het familierecht. Op 22 mei 2015 vond het symposium 'Invoering beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland: Commentaren vanuit het buitenland, praktijk, politiek en wetenschap' plaats te Utrecht georganiseerd door UCERF in samenwerking met het open access forum Familie & Recht, de notariële opleiding Utrecht en het Notarieel Instituut Groningen. Onder voorzitterschap van Prof. Katharina Boele-Woelki was de middag in twee delen gesplitst. 
Het eerste deel had een vergelijkend-rechtelijke perspectief. Om een kader te vormen presenteerde Prof. Leon Verstappen (RUG) het Nederlandse wetsvoorstel inclusief zijn voorstellen tot aanvulling ter reactie op de kritieken geuit in de literatuur. Vervolgens werd vanuit het oogpunt van drie Europese landen de opgeworpen knelpunten van het Nederlands wetsvoorstel besproken. Prof. Charlotte Declerck (Universiteit Hasselt/Leuven) gaf commentaar vanuit het Belgisch perspectief, Rechtsanwalt Wolfgang Eule (Kanzlei Eule & Dr. Tangenberg) vanuit het Duitse perspectief en Mia Reich-Sjögren (Advocate te Göteborg) vanuit het Scandinavische perspectief. Alle drie de sprekers illustreerden hoe in hun landen de knelpunten wel of juist helemaal geen problemen vormden.  
In het tweede deel van de middag waren er reacties vanuit de praktijk, politiek en wetenschap gevolgd door een discussie met het publiek en de sprekers. mr. Foort van Oosten, mede-initiatiefnemer van het wetsvoorstel en Tweede Kamerlid voor de VVD reageerde vanuit de politiek. Vanuit de praktijk sprak ten eerste notaris mr. Peter Blokland (Daamen de Kort van Tuijl Notarissen) en vervolgens advocaaat mr. Thomas Subelack (Banning Advocaten) over de voor- en nadelen van het voorstel. 
Share
Tweet
Share
Forward

Copyright © 2014 UCERF, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@ucerf.nl 

unsubscribe from this list    update subscription preferences