Copy
Nieuwsbrief nr. 9
View this email in your browser

September 2015

 

Geachte relatie,


In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten over onze activiteiten in de zomer en onze plannen voor de komende periode. 

Per 1 september neem ik, Wendy Schrama, voorlopig de leiding over van UCERF van prof. dr. Katharina Boele-Woelki. UCERF betreurt haar vertrek zeer, maar is tegelijk blij met de prestigieuze baan die Katharina Boele-Woelki als president/rector van de Bucerius Law School in Hamburg heeft aanvaard. UCERF is haar bijzonder dankbaar voor haar buitengewone werk en de vele succesvolle initiatieven die zij heeft ontplooid, waaronder de oprichting van de Commission on European Family Law, resulterend in de Principles of European Family Law. Met haar werk heeft zij een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale, Europese en nationale familierecht. We zullen haar erg missen. 

Ik keer na vijf jaar weer terug bij UCERF. In de tussenliggende periode heb ik als senior onderzoeker bij het WODC (het onderzoeksinstituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie) gewerkt en daarna ben ik als universitair hoofddocent aan de VU Amsterdam verbonden geweest. Daarnaast bekleed ik sins 2012 in deeltijd de bijzondere leerstoel personen-, familie- en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Het is nog ver weg, maar toch informeren we u alvast over het tweede lustrum UCERF-symposium dat op donderdag 21 april 2016 zal plaatsvinden in Utrecht. Vanwege het lustrum beslaat het symposium in 2016 niet alleen de middag, maar ook de ochtend. Het belooft een spannende dag te worden met interessante sprekers die actuele ontwikkelingen uit het familierecht belichten. 


Hiermee bent u weer op de hoogte van het belangrijkste nieuws van UCERF.

Met hartelijke groet,
prof. dr. Wendy Schrama
 
Mastertracé Familierecht  
De afgelopen periode is UCERF druk geweest met het ontwikkelen van een nieuw mastertracé Familierecht. Dit tracé houdt in dat studenten binnen de master privaatrecht een aantal nieuwe familierechtelijke vakken volgen om hun kennis en inzicht van het nationale en internationale familierecht te verdiepen. We zijn enthousiast over deze nieuwe optie voor studenten en vinden het inspirerend om deze vakken te ontwikkelen en te doceren. 
'Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen' 
Christina Jeppesen-de Boer zal op 29 september in Antwerpen optreden als spreker op de studiedag 'Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen' waar vanuit verschillende perspectieven de positie van kinderen bij ouderschap na scheiding wordt belicht. Voor meer informatie kunt u hier terecht. 
Promotie Natalie Nikolina
Op 23 oktober zal de promotie van Natalie Nikolina plaatsvinden om 14:30 uur in Utrecht. 'Divided parents, shared residence', luidt de titel van haar proefschrift, dat een rechtsvergelijkend onderzoek is naar het verblijfsco-ouderschap. Het onderzoek maakt deel uit van een groot multidisciplinair onderzoek naar verblijfsco-ouderschap. 
Vacature Promovendus
Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) heeft op dit moment een vacature voor een promovendus voor een termijn van 4 jaar. Wanneer u geïntresseerd bent in het doen van wetenschappelijk onderzoek naar een specifiek gebied in het familierecht vanuit een internationaal, Europees en/of rechtsvergelijkend perspectief, stuurt u dan alstublieft vóór 28 september 2015 een onderzoeksvoorstel (in het Nederlands of in het Engels) naar Wendy Schrama (w.m.schrama@uu.nl). Het voorstel is maximaal 1500 woorden en bevat een probleemstelling, de onderzoeksmethode en een uitleg van de toegevoegde waarde van het voorgestelde onderzoek. Gelieve ook een kopie van uw CV, cijferlijst en een literatuurlijst (niet meer dan 1 pagina) bij te voegen. Uw voorstel moet binnen het onderzoeksprogramma van UCERF passen. 
Share
Tweet
Share
Forward

Copyright © 2014 UCERF, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@ucerf.nl 

unsubscribe from this list    update subscription preferences