Copy
E-novice (februar 2015)
letnik 7
številka 1
Študij kot priložnost za proslavljanje dosežkov
 
Smo v obdobju svetovnega prvenstva v alpskem smučanja kjer Tina Maze niza zmago za zmago. To so prijetna doživetja za nas gledalce, še prijetnejša pa so za našo šampionko, ki tako z zmagoslavji potrjuje pravilnost in uspešnost njenih treningov ter smiselnost marsikaterih odrekanj. Odličen rezultat vrhunskega športnika je vedno posledica njegove odlične psihofizične pripravljenosti in ugodnega spleta okoliščin. In to se naši Tini sedaj dogaja. Ko si komaj uspe ogledati pravkar priborjeno medaljo, že mora razmišljati o naslednji tekmi in s tem priložnosti za novo dokazovanje. Dan za dnem in leto za letom.
In kašno povezavo oziroma analogijo lahko prepoznamo med odličnimi športniki in odličnimi študenti?
 
Tudi študentje ste  kot vrhunski športniki. Opravljanje obveznosti pri predavanjih in vajah je vaš trening. Po določenem obdobju tega vašega treninga se odpravite na izpit, ki ga lahko vizualizirate kot tekmo – kot priložnost za doseganje vašega osebnega maksimuma. In vam uspe. Tako kot Tino Maze ob prejetju medalje prevzamejo prijetni zmagoslavni občutki, tako tudi vas ob uspešnem opravljenem izpitu preplavijo prijetni občutki zavedanja, da ste dosegli osebno zmago. In tako tekom študijskega leta študirate oziroma trenirate in opravljate izpite oziroma se odpravljate na tekmovanja.
 
Tako kot uživajo športniki pri treningih in na tekmovanjih, lahko uživate pri študiju in na izpitih tudi vi. To je stvar vaše odločitve.
 
Lahko pa vaš študij vizualizirate tudi v slogu vrhunskih športnikov. Ti svoje športne dosežke načrtujejo v sklopu olimpijskih ciklusov oziroma v ciklusih svetovnih prvenstev. Tako lahko vsako leto študija pojmujete kot pripravo na svetovno prvenstvo oziroma olimpijske igre – torej kot pripravo na blesteč in zmagoslaven zagovor vaše diplomske, magistrske ali doktorske naloge.
 
Vsakemu od vas in vsem skupaj želim obilico študijskih oziroma športnih užitkov.
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

2. doktorski kolokvij

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je povabila vse svoje doktorske študente, člane Akademskega zbora in zainteresirano javnost na 2. doktorski kolokvij, ki je bil v sredo, 28. 1. 2015 ob 17.00. Tokratna animatorka je bila izr. prof. dr. Gordana Žurga, ki je predstavila temo "Politični management med politiko in politikami".
Zagovori  zaključnih nalog
 
V ponedeljek, 26. 1. 2015, je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu svojo magistrsko nalogo z naslovom »Most med izobraževanjem in trgom dela« zagovarjala Damjana Gruden. Izdelala jo je pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
V petek, 30.1.2015, je zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »dejavniki konfliktov v delovnem okolju« Romana Laknar. Izdelala jo je pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević.

Obema iskreno čestitamo!

Priznanje FOŠ za izkazano visoko raven zavarovanja osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vsako leto ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov podeli priznanja tistim podjetjem, ki so v preteklem letu pridobila certifikat po standardu za varovanje informacij ISO/IEC in s tem izkazala visoko raven zavarovanja osebnih podatkov.
Ker je tudi naša fakulteta v preteklem letu pridobila certifikat po standardu za varovanje informacij ISO/IEC 27001, so nas povabili na prireditev ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov, ki je potekala v sredo, 28. januarja 2015, ob 13. uri, v dvorani poslovne stavbe Slovenijales, na Dunajski c. 22 v Ljubljani, kjer so nam svečano podelili priznanje za izkazano visoko raven zavarovanja osebnih podatkov.

Informativni dnevi FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu vabi vse zainteresirane bodoče študente na informativna dneva FOŠ, ki bosta v petek, 13. 2. 2014, ob 10.00 in ob 16.00, ter v soboto, 14. 2. 2014, ob 10.00. Potekala bosta v predavalnici P2 v prostorih fakultete, Novi trg 5, 8000 Novo mesto (stavba Kulturnega centra Janeza Trdine).
Na informativnem dnevu vam bomo predstavili našo fakulteto, študijske programe Menedžment kakovosti I., II., in III. stopnje in vam odgovorili na vsa vaša vprašanja.
V kolikor se informativnih dnevov ne boste mogli udeležiti, nas lahko pokličete na tel. št. referata 059 074 164 (Katja Krevs) ali nam pišete na info@fos.unm.si in dogovorili se bomo za osebni termin predstavitve.

Veselimo se vašega obiska!

1. prijavni rok - Visokošolski strokovni program (VS)
 
V četrtek, 5. 2. 2015, je začel teči prvi prijavni rok za vpis na dodiplomski študijski program Menedžment kakovosti. Kandidati se lahko prijavijo do 26. 6. 2015 preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Izšel je Prelet 2014

Če še niste uspeli pogledati FOŠ Prelet-a 2014, je morda zdaj primeren čas za to.
Prijetno branje!
Poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2013/2014
 
V študijskem letu 2013/14 je bila študentska anketa izvedena v elektronski obliki, in sicer preko sistema VIS. Anketa je bila anonimna. Sistem je samo zabeležil, če je študent anketo izpolnil, ne pa tudi kako jo je izpolnil. V obdobju od 25. 6. 2014 do 15. 10. 2014 je splošno študentsko anketo rešilo 78 (od 122) študentov, to je 63,93 %  študentov FOŠ.
 
Rast zadovoljstva je bila zaznana pri splošnem zadovoljstvu, zadovoljstvu s storitvami referata in knjižnice ter s pogoji za delo ter zadovoljstvu z anketo. Rahel padec je bil zaznan pri zadovoljstvu z mentorstvom, s pedagoškim delom visokošolskih učiteljev (predavanja) ter pri zadovoljstvu s pedagoškim delom visokošolskih sodelavcev (vaje). Pomembno se nam zdi, da je bila kakovost prepoznana v kakovostnem delu referata ter ostalega administrativnega osebja, prav tako raste zadovoljstvo z materialnimi pogoji, pri iskanju priložnosti za izboljšanje pa se moramo osredotočiti v to, da bodo potencialni delodajalci bolj seznanjeni o obstoju fakultete ter kompetenc, ki jih pridobijo diplomanti.
 
Povprečna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev kaže predvsem na en zelo razveseljujoč  pojav in to je prisotnost ekstremno visokih splošnih ocen za vse sodelujoče  v pedagoškem procesu. Iz tabele je razvidno, da noben visokošolski učitelj/sodelavec nima povprečne ocene pod 3,7.
 
Analiza doseženih vrednosti pri strateških ciljih, opredeljenih s strateškim načrtom fakultete, ki smo jih povzeli po študentski anketi za študijsko leto 2013/2014, kažejo na relativno visok indeks zadovoljstva študentov (4,51), ki pa enak indeksu zadovoljstva za študijsko leto 2012/2013 (4,51). Ta indeks predstavlja povprečno oceno glede na vsa vprašanja. Splošno zadovoljstvo (4,21), zadovoljstvo s storitvami referata in knjižnice ter pogoji za delo (4,46), zadovoljstvo z mentorstvom diplomskim, magistrskim in doktorskim študentom (4,75), zadovoljstvo s pedagoškim delom visokošolskih sodelavcev za predavanja in vaje (4,58), zadovoljstvo z anketo (4,45) je glede na preteklo študijsko leto 2012/2013 enako. Največji napredek je zaznan na področju splošnega zadovoljstva (iz 4,14 je naraslo na 4,21).
 
Najnižja ocena je bila pridobljena na vprašanju ali so delodajalci zainteresirani za zaposlovanje študentov z naše fakultete (3,64), vendar je ocena občutno višja kot v letu 2011/2012 (2,29) in kot v letu 2012/2013 (3,55). Najvišje ocenjen pa je bil sklop, da je bil mentor dragocen svetovalec pri pripravi diplomske, magistrske in doktorske naloge (4,75), najnižje ocenjeni sklop pa predstavlja Splošno zadovoljstvo študentov (4,21), čeprav zaznavamo glede na preteklo obdobje najvišjo rast.
  STRATEŠKA USMERITEV 4:
Zadovoljstvo študentov
 
Enota
 
P-plan
R-realiz
 
P-plan
R-realiz
 
P-plan
R-realiz
 
P-plan
R-realiz
 
P-plan
R-realiz
 
 ZAP.
  ŠT.
 
STRATEŠKI CILJI
(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo obdobje)
  2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
  1.  
 
Indeks zadovoljstva študentov (anketa) – skupno
 
 
1-5
/
/
/
R4,58
4,6
R4,30
4,4*
R4,51
4,6*
R4,51
  1.  
 
Zadovoljstva študentov (anketa) s predavanji in vajami
 
 
1-5
/
/
/
R4,59
4,6
R4,55
4,6
R4,60
4,7
R4,58
  1.  
 
Zadovoljstvo študentov (anketa) s splošno podobo, referatom in knjižnico
 
1-5
/
/
/
R4,33
4,4
R3,86
4,0*
R4,28
4,3*
R4,34
 
NAPOVEDNIK

 
  • 11.2. - SEJA UPRAVNEGA ODBORA FOŠ
  • 13.2.2015 - SEJA KZRD
  • 13.2. - 14.2. - INFORMATIVNI DAN
  • 23.2. - DOKTORSKI KOLOKVIJ
  • 26. - 27.3. - 4. KONFERENCA GPT
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)

Lektorica: Jerneja Šurla Gašperšičunsubscribe from this list    update subscription preferences