Copy
E-novice (september 2014) / E-News (September 2014)
letnik 6 / volume 6
številka 7 / number 7
Zaupanje = Strokovnost x Verodostojnost
 
Velikokrat uporabljamo besede, o pomenu katerih pa ne razmišljamo pogosto. Pri tem je pomemben tudi naš miselni vzorec, ki nam je lahko v pomoč. Meni osebno zelo pomaga, če v posamezni besedi prepoznam njene »sestavne dele« ali pa si kakšno besedo zapomnim v »obliki formule«.
 
Tako si recimo besedo zaupanje razlagam kot zmnožek strokovnosti in verodostojnosti. Torej po tej »formuli« nekomu zaupamo, če nas prepriča s svojo strokovnostjo in je pri tem še verodostojen. Pri tem je pomembno dejstvo, da med strokovnostjo in verodostojnostjo ni znaka seštevanja, ampak je znak množenja. Ko neki osebi priznavamo strokovnost in tudi verodostojnost, posledično tej osebi zaupamo.
Obstaja pa tudi verjetnost, da nekomu priznavamo strokovnost, pa mu vseeno ne zaupamo, saj nas pri njem nekaj moti. Moti nas njegova neprepričljivost, nezanesljivost oziroma njegova neskladnost med besedami in dejanji. Moti nas, če nekdo »oznanja nekaj«, dela pa nekaj po vsem nasprotnega. Slišimo eno, vidimo pa drugo. Moti nas, če oseba ni »dostojna veri« ki jo oznanja. Taka oseba je neverodostojna. Neverodostojnost zmnožena s strokovnostjo izniči zaupanje. Prav tako pa tudi ne zaupamo nekomu, ki je »vero-dostojen« pa je strokovno šibek. Množenje nečesa z nič pač daje zmnožek nič.
 
V iskanju osebne odličnosti in s tem tudi odličnosti vodenja, se moramo nenehno spraševati kakšna sta naša strokovnost in verodostojnost. Če si ne dovolimo dvomiti v našo strokovnost, je mogoče vzrok za zmanjšanje zaupanja v naši neverodostojnosti? Kako sem lahko odličen vodja, če ne ustvarjam zaupanja?
 
Uspešni menedžerji v gospodarstvu, ki prisegajo na vodenje z zgledom,  pomen te formule poznajo že dolgo časa. Zavedajo se, da strokovnost lahko in morajo nenehno izboljševati. Še bolj pa se zavedajo dejstva, da jim spodrsljaj pri samo enem primeru neverodostojnosti lahko za vedno uniči sposobnost vodenja z zgledom in s tem kariero.
 
Voditelji v politiki pa se tega še ne zavedajo. Politiki bi se morali spraševati o svojem »zmnožku strokovnosti in verodostojnosti«.  Z volitvami pač volivci »izražamo svoje zaupanje« nekomu. Zmagovalci poznajo formulo zaupanja, poražencem pa formula ponuja priložnost za analizo njihovega neuspeha. Je za neuspeh oziroma izražanje nezaupanja kriva njihova strokovnost? Kaj pa če je za njihov neuspeh kriva njihova neverodostojnost? A so mogoče volivci prepoznali njihovo neskladnost med besedami in dejanji?  So prepoznali njihovo »nedostojnost veri«, ki jo kot politiki oznanjajo?
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

Novomeški univerzitetni prostor ostaja
 

Univerzitetno in raziskovalno središče (URS) bo v kratkem prenehalo delovati, saj je 15 občinskih svetnikov dne 10. 7. 2014 izglasovalo njegovo ukinitev. Novo mesto bo s tem izgubilo pomembnega akterja pri ustanavljanju novomeške univerze.

URS je bil osrednji član Konzorcija UNM, ki ga sestavljajo še Fakulteta za informacijske študije (FIŠ), Fakulteta za organizacijske študije (FOŠ), Fakulteta za industrijski inženiring (FINI) in Visoka šola za upravljanje podeželja (VŠ Grm). In prav te fakultete ter visoka šola so rezultat več kot osemletnega delovanja zavoda in prizadevanja za razvoj univerzitetnega prostora v naši regiji Jugovzhodna Slovenija. Tako zdaj nudijo znanje in možnost raziskovalnega dela ne le preko 600-tim študentom, ki se letno vpišejo na naštete programe, ampak tudi gospodarstvu in organizacijam v regiji, ki sodelujejo s fakultetami.

URS je nudil podporo delovanju fakultet tudi po njihovi ustanovitvi, saj je nudil infrastrukturno pomoč (prostori, knjižnica), izvajal je promocijo študija v Novem mestu, organiziral je skupne akademske dogodke (okrogle mize in predstavitve strokovnjakov) ter družabne dogodke za študente (uvodni teden, Novomeške študentske športne igre). URS od leta 2011 podeljuje tudi dijaška in študentska Nahtigalova priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov ter priznanje za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti, katerih namen je spodbujanje dijakov in študentov za raziskovalno delo in dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine.

Prav tako pa je bila temeljna naloga URS-a priprava elaborata za ustanovitev javne Univerze v Novem mestu, ki so ga skupaj z ostalimi članicami Konzorcija Univerza v Novem mestu letos januarja tudi pripravili in junija oddali prijavo za akreditacijo Univerze v Novem mestu na Nacionalno agencijo za kakovost visokega šolstva.

Vse članice Konzorcija UNM se zavedamo pomena, ki ga je imel URS pri ustanavljanju Univerze v Novem mestu. Zato se strinjamo, da je ukinitev URS izjemno škodljiva za razvoj novomeške javne univerze in ne podpiramo odločitve lokalne politike, da tako pomembno nalogo prenese na občinsko upravo. URS bi moral avtonomno nadaljevati svoje delo in nuditi podporo v vseh nadaljnjih procesih delovanja fakultet in ustanavljanja univerze. A ker to po nerazumni odločitvi občinskega sveta ne bo možno, bomo fakultete in visoka šola še bolj trdno stopile skupaj in začeto delo nadaljevale znotraj Konzorcija UNM. Ter seveda sproti preverjale, koliko obljub s strani občine o izdatni nadaljnji podpori delovanju članic konzorcija bo uresničenih.
Z zagnanostjo in vztrajnostjo bomo skupaj ustanovili Univerzo v Novem mestu. In to javno univerzo, ki bo našim študentom zagotavljala kakovosten študij, mestu in regiji pa ponudila nove priložnosti za inovacije, napredek gospodarstva, splošno blaginjo in odličnost celotne širše regije.


Bazar NVO v Novem mestu
 
V ponedeljek, 22. 9. 2014, smo bili prisotni na Bazarju NVO skupaj z ostalimi članicami UNM na Glavnem trgu v Novem mestu. Na Bazarju se je na odru in stojnicah predstavilo več kot 80 društev, zavodov in drugih nevladnih organizacij. Bazar je organiziralo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Regijski NVO center).
________________________________

Bazaar NGOs in Novo Mesto

On Monday, 22nd September 2014, we were present at the Bazaar NGOs together with other members of UNM in Novo mesto. There were more than 80 associations, institutions and other NGOs present. The Bazaar was organized by the Association for the Development of Voluntary Work Novo mesto (Regional NGO center).

Vabilo na slavnostno podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
 
Vabimo vas na slavnostno podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2014, ki bo v petek, 26.9.2013 ob 18.30 v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto.
Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentoriranja mladih. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto podeljuje Nahtigalova priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov z namenom spodbujanja mladih za raziskovalno delo, nadalje priznanje za raziskovalne in inovacijske dosežke za delo raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih in drugih ustanovah, priznanje za mentorsko delo z mladimi, in priznanje za življenjsko delo za uveljavljene raziskovalce, ki so svojo poklicno pot posvetili napredku raziskovalnega dela in promociji znanosti.
___________________________________

Invitation to Nahtigal Awards 2014
 
You are cordially invited to the Nahtigal Awards 2014, which will take place on Friday, 26th September at 18:30 in the Small Hall of the Cultural Center Janez Trdina, Novi trg 5, Novo mesto.
The purpose of the awards is to raise Nahtigal research culture of Dolenjska and Bela Krajina and highlight the excellent achievements of individuals and groups in the field of research and mentoring young people.
Ustanovljen Alumni klub FOŠ
 

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu je 17. 9. 2014 potekala ustanovna seja in 1. Letni zbor članov Alumni kluba FOŠ. Nanj je bilo vljudno vabljenih vseh 32 diplomantov vseh stopenj študijskega programa Menedžment kakovosti na FOŠ.

Prisotne člane je uvodoma sprejel dekan FOŠ, izr. prof. dr. Boris Bukovec, ki je med drugim izpostavil temeljni namen kluba in njihovih letnih srečanj, in sicer ohranjanje vezi diplomantov s fakulteto, njenimi sodelavci in ostalimi člani Alumni kluba FOŠ. Poudaril je, da članstvo v Alumni kubu omogoča tudi možnost nadaljnjega sodelovanja in vključevanja v fakultetno delo ter povečevanja socialnega kapitala, mreženja, nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja posameznika ter promovira pridobljeno znanje s področja menedžmenta kakovosti ter dosežke njegovih članov.

Na Letnem zboru članov Alumni kluba FOŠ je bil prisotnim predstavljen Pravilnik o delovanju Alumni kluba FOŠ, ki opredeljuje namen, delovanje, članstvo in organizacijska določila Alumni kluba FOŠ. Skladno z njegovimi določbami so nato člani izvolili predstavnike v organe Alumni kluba FOŠ, in sicer so za predsednika dekanu FOŠ predlagali dr. Tita Turnška, katerega je dekan FOŠ tudi imenoval. Za podpredsednika je bila izvoljena Hermina Pezdirc Žuljič, diplomantka magistrskega študijskega programa, za tajnika pa Alojz Gorše, diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa Menedžment kakovosti na FOŠ.

Člani so se po konstituiranju pogovarjali o načrtih delovanja Alumni kluba FOŠ in pripravljali smernice delovanja kluba za leto 2014/2015.

V okviru Kariernega centra FOŠ pa je bilo za člane Alumni kluba FOŠ organizirano še predavanje na tematiko »Učinkovita poslovna predstavitev«, ki jo je pripravila mag. Iris Fink Grubačević. Odličnemu predavanju je sledilo še neformalno druženje članov, ki bodo s krepitvijo svojih medsebojnih vezi in vezi s fakulteto razvijali in usmerjali delo Alumni kluba FOŠ.

_________________________________________________

Establishment of Alumni Club FOS
 
The Faculty of Organizational Studies in Novo mesto on 17the September 2014 held the inaugural meeting and 1st Annual Assembly of Alumni Club FOS. 32 graduates from all three cycles vels were kindly invited. Members discussed plans of activities and prepared  guidelines for Alumni Club FOS in 2014/2015.
Zagovor magistrske naloge

V torek, 9. 9. 2014,  se je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu zgodil zagovor magistrske naloge Polone Kambič z naslovom »Vodenje in zadovoljstvo sodelavcev v občinskih upravah«, ki jo je izdelala pod mentorstvom doc. dr. Tatjane Mlakar. Novi magistrici menedžmenta kakovosti iskreno čestitamo.
__________________
Successful Thesis Defense
 
Polona Kambič under the supervision of Dr. Tatjana Mlakar, Associate Professor defended her thesis with the title of Management and Employee Satisfaction in Municipal Administration. Congratulations to our new Master in Quality Management.
Uvodni teden FOŠ
 
Vse študentke in študente FOŠ ob začetku študijskega leta vljudno vabimo na UVODNI TEDEN FOŠ, ki bo potekal od 1. 10. do 3. 10.  2014 v prostorih fakultete na Novem trgu 5.
V prvem tednu oktobra vas želimo podrobneje seznaniti s študijem na fakulteti in vas opremiti s koristnimi informacijami ter odgovoriti na čim več vaših vprašanj o poteku študija. Na Uvodni teden ste še posebej toplo vabljeni študenti, ki svoj študijski proces šele začenjate in se želite opremiti s kar največ možnimi informacijami, ki vam bodo zagotovo prišle prav na vaši študijski poti.
V Uvodnem tednu za vas pripravljamo koristne informacije o študiju na FOŠ, Karierni center pa vam ponuja zanimivo predavanje mag. Brigite Lazar Lunder z naslovom Zakaj bi moral vsak študent/diplomant biti na Linkedinu? Kako uspešno iskati zaposlitev/delo z Linkedinom? Zaradi lažje organizacije dogodkov vas prosimo, če svojo prijavo potrdite na spletnem obrazcu.
 
Sprejem študentov UNM 2014
 
Hkrati vas vljudno vabimo na sprejem novomeških študentov ob začetku študijskega leta 2014/15, ki bo v sredo, 1. 10. 2014, ob 19. uri v klubu LokalPatriot (Glavni trg 11, Novo mesto). Po uvodnem pozdravu dekanov novomeških fakultet bo sledil koncert Darka Barbiča, ki ga bolje poznamo pod imenom Dare Acoustic. Večer se bo nadaljeval ob glasbi, ki jo bo vrtel DJ Tomy Vertigo.
Pridite in spoznajte še druge novomeške študente. Čaka vas tudi brezplačen welcome drink!

Veselimo se našega snidenja na Uvodnem tednu FOŠ.
______________________________

Welcome Week FOS
 
At the beginning of the academic year , all students are cordially invited to FOS Welcome Week, which will be held from 1st to 3rd October 2014 at the Faculty of Organisation Studies.
The purpose is for students to acquaint themselves with studying at the Faculty, equip them with useful information, and answer as many questions about the course of study, which will certainly come in handy in our students college career.
We look forward to seeing you at Welcome Week FOS.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)
Lektorica: Jerneja Šurla Gašperšič
Lektorica angleških tekstov: Annmarie Gorenc Zoranunsubscribe from this list    update subscription preferences