Copy
Življenje in ustvarjalnost
 
Življenje je definirano kot proces spoznavanja samega sebe za dobrobit   drugih. Definicija je kratka, jasna in pomenljiva. Vsak od nas je svoj in svojstven, tako da je tudi spoznavanje samega sebe zelo svojstveno. Ta proces spoznavanja sovpada tudi s procesom nenehnega učenja. Če to naše nenehno učenje postane in ostane vseživljenjsko ter pri tem dobi svojo nadgradnjo v ustvarjalnosti in inovativnosti s tem krepimo tako svoj kot tudi družbeni ustvarjalni potencial. 
Naše učenje je torej v procesu spoznavanja pomembno, pomembnejša pa je naša ustvarjalnost. Na začetku je ustvarjalnost naš cilj, potem postane usmeritev, kasneje navada in na koncu naša vrlina oziroma vrednota, ki nas odločilno in odlično zaznamuje. Preko ustvarjalnosti se samorealiziramo in iščemo izzive za nova spoznavanja in samopreseganja. Tako spoznavamo sebe, krepimo svoje ustvarjalne potenciale in izboljšujemo kakovost svojega življenja. To je pomembno, a še pomembnejše je to, da s tem ko izboljšujemo kakovost svojega življenja, večamo svoj potencial prispevanja v dobrobit drugih.

Veseli me, da smo na Fakulteti za organizacijske študije ustvarjalnost prepoznali kot eno od vrednot naše organizacijske kulture kot tudi da se naš slogan glasi: FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan
Informativna dneva
 
V petek, 14. februarja in soboto, 15. februarja smo odprtih vrat pričakali naše bodoče študente, ki so prišli na FOŠ po informacije o študiju. Nad odzivom smo bili prijetno presenečeni in se veselimo novovpisanih študentov v študijskem letu 2014/2015.
 
Erasmus mobilnost osebja - Warsaw School of Computer Science (Poljska)
V tednu od 17. do 21. februarja je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu prvič poslala svoje osebje na mobilnost strokovnega osebja preko Erasmusa. Gostiteljica je bila poljska Warsaw School of Computer Science, kjer je Katja Krevs iz referata pridobila nove izkušnje v referatu za študente, Vesna Grabnar pa v knjižnici. Nova znanja bosta poskušali vpeljati v svoje vsakodnevno delo, nova poznanstva pa že vplivajo na delo fakultete izven meja Slovenije.
Menimo, da to vrstne izkušnje bogatijo naše sodelavce, v tujih izkušnjah pa najdemo pomagala za rešitve domačih delovnih procesov.
Z novo programsko shemo Erasmus+ se nam obetajo novi bilateralni sporazumi in z njimi nove poti našega FOŠ-a.

 
Delo organov FOŠ
 
V mesecu februarju je potekala seja Upravnega odbora, Senata, Komisije za študijske in študentske zadeve, Komisije za znanstveno raziskovalno delo ter Komisije za izvolitve v nazive FOŠ.
Na seji Senata so člani sprejeli Letno poročilo FOŠ za leto 2013, Letni program dela FOŠ za leto 2014, seznanili so se z rezultati merjenja organizacijske klime, potrdili so uredniški program Revije za univerzalno odličnost za obdobje 2014-2018, obravnavali so vloge doktorskih študentov in predlogov KZRD ter na predlog KIN začeli s postopkom imenovanja v naziv kandidata.
Člani Upravnega odbora FOŠ so potrdili Letno poročilo FOŠ za leto 2013, Letni program dela za leto 2014, sprejeli so spremembe Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na FOŠ ter sprejeli cenik storitev FOŠ za leto 2014/2015. Vsi sprejeti dokumenti so objavljeni na spletni strani FOŠ.
29. Akademski večer
 
V ponedeljek, 3. marca 2014 se je v svetniški dvorani Mestne občine Novo mesto na Glavnem trgu 7 v Novem mestu odvil 29. Akademski večer z naslovom Razvoj in inovacije v Gorenju d.d., ki ga je predstavil gostujoči Boštjan Pečnik, direktor za področje razvoja v Gorenju, d.d.
Na predavanju je predstavil trenutno stanje na področju razvoja in inovacij v Gorenju d.d., povezavo razvojnega dela v Gorenju d.d. z vizijo in strategijo podjetja ter svoje izkušnje s sodelovanjem z univerzami in inštituti.
3. regijski Festival zaTE – Znanje aktivira te 
 
3. regijski Festival zaTE - Znanje aktivira te je potekal v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto od 4. do 7. marca 2014.Tudi letos je s skoraj 70 brezplačnimi dogodki odgovarjal na vprašanja o možnostih vključevanja v izobraževalne programe v regiji, pomenu priznavanja neformalnega znanja in vseživljenjskega učenja, zaposlitvenih možnostih, veščinah, ki so potrebne pri iskanju zaposlitve in možnostih, da postanete podjetniki. Aktivnosti in vsebine letošnjega festivala so bile namenjene strokovni in splošni javnosti. Na festivalu so potekale različne delavnice in predavanja ter predstavitve različnih programov, storitev, izvajalcev, med katerimi smo na Stojnici znanja sodelovali tudi mi, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.  

ODELO SLOVENIJA d.o.o. zmagovalec PRSPO 2013

V Kongresnem centru Brdu je 12. marca 2014 potekala slovesna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2013.

Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju PRSPO) predstavlja najvišje državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi merila in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru evropske nagrade za odličnost iz Bruslja, enako kot v ostalih državah Evropske unije.

Vladni program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost se skladno z zakonom izvaja od leta 1998 in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Državnega zbora g. Janko Veber, ki je v svojem govoru med drugim poudaril, da je evropski model odličnosti EFQM eden od odgovorov na svetovno gospodarsko krizo, saj je prepoznal ključne dejavnike, ki so pripeljali do dane situacije ter dal zato velik poudarek na voditeljstvu, inovativnosti, ustvarjalnosti in integriteti.
Odlične organizacije imajo tako voditelje, ki oblikujejo in udejanjajo prihodnost z vizijo, vrednotami, etiko  ter z lastnim zgledom krepijo kulturo odličnosti v organizaciji skupaj z vsemi zaposlenimi.

Letošnji finalisti so bili MARIBORSKI VODOVOD D. D., ODELO SLOVENIJA D.O.O., POGREBNO PODJETJE MARIBOR D. D., UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA in EUROPLAKAT D.O.O. Ljubljana.

Izmed navedenimi finalisti je Odbor PRSPO letos ponovno prepoznal najboljšo organizacijo, ki ustreza visokim kriterijem, prejemnik najvišjega priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2013 je postalo podjetje ODELO SLOVENIJA D.O.O iz Prebolda.

Zagovor diplomske naloge
 
V četrtek, 6. marca je Zdenka Lunar uspešno zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom "Izboljšanje kakovosti procesa obvladovanja dokumentacije", ki jo je pripravila pod mentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca. Čestitamo!
Knjižnične novičke
 
Obveščamo vas, da zbiramo prijave za oddaljen dostop do servisa ProQuest. 

Za pridobitev uporabniškega imena in gesla za oddaljeni dostop do navedenih baz IZUM potrebuje vaše osebne podatke (ime in priimekšifro raziskovalca (če jo imate) ter elektronski naslov), ki mu jih posreduje knjižnica (fakulteta). Zato vas prosimo, da  do 17. marca 2014 potrdite željo po oddaljenem dostopu za ProQuest  na e-naslov: knjiznica@fos.unm.si .
Kdor do tega datuma ne bo izrazil želje, mu ne bomo mogli zagotoviti uporabniškega imena in gesla preko FOŠ. Lahko pa bo dostopal z računalnika na FOŠ.
Vsem zainteresiranim bo IZUM do konca marca po elektronski pošti posredoval uporabniško ime in geslo za dostop.


Iz revije Quality progress (februar 2014)

Learning From Experience by David Behling
One of the best ways to advance quality individually and organizationally is to learn from experience—your own experiences and those of others. During last October’s Association of Manufacturing Excellence International "Excellence Inside" Conference in Toronto, I had the opportunity to speak with seven lean thought leaders to get their take on the field of lean and its impact on organizations today.This article combines responses from the panel of experts to a series of questions related to the field of lean...

Revija je dostopna tudi v Knjižnici FOŠ. Članek si lahko v celoti preberete, če se registrirate pri http://asq.org.

NAPOVEDNIK

 
  • 20. marec 2014: INFORMATIVNI DAN
  • 20. marec 2014: SEJA SENATA
  • 22. marec 2014: DELAVNICA OSEBNA ODLIČNOST Z ELEMENTI NLP
  • 26. marec 2014: POSVETOVANJE 2014: Kaj bo Univerza v Novem mestu ponudila gospodarstvu in regiji
  • 4. in 5. april 2014: STARTUP VIKEND
  • 22. - 25. april 2014: DOKTORSKA ŠOLA

  • 24. in 25. april 2014: TRETJA KONFERENCA GPT
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)unsubscribe from this list    update subscription preferences