Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
     Razvijamo vašo ustvarjalnost.
E-novice (november 2016)                                                                   
Letnik: 8      Številka: 6

Voditeljstvo in stanovitnost namena 
 
Teorija in praksa najuspešnejših organizacij kot »ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi« temeljita na gradnikih nove paradigme organizacijske paradigme. Ti so prepoznani v usmerjenosti v rezultate, osredotočenosti na odjemalce, voditeljstvu in stanovitnosti namena, upravljanju s procesi in dejstvi, vključevanju zaposlenih, stalnem izboljševanju in inovativnosti, obojestransko koristnih partnerstvih in čedalje pomembnejši družbeni odgovornosti organizacij.
V tem vrstnem redu in v taki definiciji so bili opredeljeni leta 2003, tudi v sklopu modela odličnosti EFQM. Po desetih letih je v modelu odličnosti EFQM prepoznati zanimive in pomenljive »nadgradnje« teh temeljnih gradnikov. Sedaj ta model poudarja dodajanje vrednosti za odjemalce, ustvarjanje trajnostne prihodnosti, razvijanje sposobnosti organizacije, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vodenje z vizijo, navdihom in integriteto, agilni menedžment, doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih in trajno doseganje izvrstnih rezultatov.  

Tako še vedno ostaja osem ključnih gradnikov. Pričakovano je, na prvo mesto iz drugega, postavljeno dodajanje vrednosti za odjemalce kot tudi iz osmega na drugo mesto prestavljen vidik družbene odgovornosti. Vpeljan je pojem agilnega menedžmenta kot  tudi pojem trajnosti, navdiha, integritete in nadarjenosti.  

Vpeljava novih pojmov v smislu gradacije predhodnih je pričakovana in zanimiva. Še bolj zanimivo  in pomenljivo pa je po mojem prepričanju izginotje pojma partnerstva in predvsem stanovitnosti namena v kontekstu voditeljstva.   

Tako se je gradnik »voditeljstvo  in stanovitnost namena« preimenoval v »vodenje z vizijo, navdihom in integriteto«. Stanovitnost namena, ki je predpostavljala ohranjanje jasnovidnega in navdihnjenega voditeljstva v obdobjih sprememb je izginila.  

Menim, da je stanovitnost namena ključna pri potovanju od kakovosti do odličnosti vsake organizacije, razumem pa tudi, da so v današnjih okoliščinah vodje s stanovitnostjo namena bolj redki in da postajajo moteči, nezaželeni, spregledani...

Upam, da to ne pomeni izgube »stanovitnosti namena« tudi znotraj samega poslanstva modela odličnosti EFQM.
prof. dr. Boris Bukovec, dekan

Merjenje organizacijske kulture na FOŠ:

poročilo o raziskavi
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu je bila v sklopu izdelave magistrske naloge študentke Sonje Zlobko, v letu 2016 prvič izvedena raziskava o merjenju organizacijske kulture na FOŠ. V sklopu izdelave Strateškega načrta FOŠ smo se namreč s Politiko odličnosti poleg poslanstvu, viziji, osrednji sposobnosti in sloganu, zavezali tudi vrednotam naše organizacijske kulture.
Z raziskavo smo želeli preveriti doslednosti in izvajanje usmeritev obstoječe organizacijske kulture FOŠ. Z analizo pridobljenih rezultatov smo želeli preveriti skladnosti organizacijske kulture FOŠ z usmeritvami kulture odličnosti (H1), razliko dojemanja organizacijske kulture med skupinama (H2) ter nazadnje detektirati vrzeli med dejanskim stanjem in želeno vizijo med dvema skupinama (študentje in zaposleni).

Slika nam pokaže sedanje stanje povprečnih ocen skupin za vrednote. Na grafu vidimo, da so za sedanje stanje pri obeh skupinah vrednote vsaj v polovici večje od določene mejne vrednosti 3,5. Izjema je vrednota ustvarjalnost, kar najpreprosteje utemeljimo kot rezultat neuravnoteženosti med razmerjem in količino. Slednja težava se veže na širše polje visokošolskega izobraževanja, pomeni pa, da imajo zaposleni na visokošolskih organizacijah poleg visokih nacionalnih normativov pedagoških dejavnosti in drugih obštudijskih dejavnostih vezanih na pedagoško delo, tudi obvezno raziskovalno delo. Zaradi količine dejavnosti, se velikokrat pozna pomanjkanje kakovostnih raziskav. Tudi splošno velja, da zaradi prevelike količine upade kakovost dela nasplošno. Vse to rezultira v upadu profesionalnega, nenazadnje tudi osebnega, razvoja. Slednje vpliva na upad notranje motivacije zaposlenih, ki je ena izmed bistvenih procesov pri ustvarjalnosti, ko ta upade, se dejavnost kaže z nižjo stopnjo ustvarjalnosti.
Več o raziskavi si lahko preberete v Poročilu o merjenju organizacijske kulture na FOŠ v letu 2016.

Nova monografija:
Pinterič, Uroš - Poslovne vrednote mladih v Sloveniji


Pri fakultetni založbi je izšla nova knjiga izr. prof. dr. Uroša Pinteriča na temo poslovnih vrednot mladih. Raziskava med slovenskimi mladostniki kaže na preplet tradicionalnih vrednot, ki pogosto zavirajo poslovno angažiranost mladih ter sočasno pripravljenost na zapustitev Slovenije v iskanju boljših življenjskih priložnosti. Na eni strani to poraja nova vprašanja o zavedanju teže takšne odločitve, po drugi strani pa predstavlja resno opozorilo državi, da bo morala ravnati bistveno bolj odgovorno in konkurenčno, v kolikor bo želela zagotoviti obstoj slovenske družbe.
Monografijo lahko naročite na naši spletni strani.
Letni zbor članov Alumni kluba FOŠ
 
V sredo, 16.11.2016 je na FOŠ potekal Letni zbor članov Alumni kluba FOŠ, ki deluje od leta 2014. Seja je bila volilno obarvana, saj so člani zaradi izteka 2 letnega mandata volili organe Alumni kluba. Predsednik je ostal dr. Tit Turnšek, za podpredsednico je bila izvoljena ga. Marjanca Krajnc, tajnik pa je še naprej ostal g. Alojz Gorše. Člani so med drugim potrdili poročilo o delu Alumni kluba, sprejeli smernice programa dela za leto 2016/2017, izmenjali svoja znanja, izkušnje in predloge ter se na koncu udeležili 2. Foruma osebne odličnosti, katerega gost je bil g. Jožko Čuk.
 

2. Forum osebne odličnosti: gost mag. Jožko Čuk

V sredo, 16. novembra 2016 je v prostorih Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu  potekal 2. Forum osebne odličnosti, katerega gost je bil nekdanji predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, državni svetnikin direktor SNG Nova Gorica mag. Jožko Čuk. Moderatorka foruma, doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, je z gostom v obliki vodenega pogovora pripravila prijeten razgovor, gost pa je vse navzoče navdušil s svojimi pogledi na vrednote, današnjim dojemanjem voditeljstva in z osebnimi izkušnjami. Namen forumov osebne odličnosti je tudi sicer predstaviti posameznike, ki jim stroka priznava osebno odličnost in uživajo velik ugled v javnosti.
Po zaključenem pogovoru smo udeležence foruma povabili prijetno druženje s pogostitvijo.
Utrinke z dogodka si lahko ogledate na naši FB strani. 

Izvoljen Študentski svet FOŠ za študijsko leto 2016/2017

V ponedeljek, 24.10.2016, so se zaključile volitve v Študentski svet FOŠ za študijsko leto 2016/2017. Člani volilne komisije so v poročilu o izvoljenih kandidatih ugotovili, da so bili izvoljeni naslednji člani:
  • za predstavnike 1. stopnje: Eva Blatnik, študentka 3. letnika, Uroš Pavlin, študent 1. letnika, Ema Plut, študentka 3. letnika,
  • za predstavnika 2. stopnje: Zlata Kastelic, študentka 2. letnika, Polona Sladič, študentka 2. letnika,
  • za predstavnike 3. stopnje: Tanja Balažic Peček, študentka 2. letnika, Robert Sotler, študent 3. letnika.
V petek, 11.11.2016 je potekala ustanovna seja članov ŠS FOŠ v študijskem letu 2016/2017, na kateri so člani izvolili predstavnike v organih FOŠ in oblikovali smernice njihovega dela. 
Novim članom ŠS FOŠ čestitamo in jim želimo uspešno delo in sodelovanje tako s študenti kot tudi z vodstvom fakultete.
Prvi teden doktorske šole 2016/2017
V tednu od 7. do 11. novenbra 2016 se je na FOŠ odvil prvi teden Doktorske šole v študijskem letu 2016/2017. Novovpisani študentje doktorskega študija so se srečali s prvimi obveznostmi in nalogami, se spoznali s potencialnimi mentorji in začrtali prve korake na njihovi poti raziskovanja. Sledi individualno delo, marca pa se zopet srečajo na drugi Doktorski šoli.

1. Doktorski kolokvij 2016/2017

7. novembra 2016 smo povabili doktorske študente, člane Akademskega zbora in zainteresirano javnost na prvi doktorski kolokvij v tem študijskem letu. Tokratni animatorji so bili  dr. Katarzyna Radzik-Maruszak (Maria Curie-Skłodowska University Lublin), ki  je predstavila temo z naslovom "Modern local administration" , dr. Alois Paulin (Technische Universität Wien) s temo "Transformation to information society"  in dr. Uroš Pinterič (FOŠ), ki je predstavil temo "Orodja akademskega marketinga".
Predstavitvam je sledila razprava, izmenjava mnenj in neformalno druženje.
Decembrski bowling UNM
 
Študente, predavatelje in vse zaposlene na novomeških fakultetah FOŠ, FIŠ, FINI in VŠ Grm vabimo na tradicionalni decembrski bowling. Športno družabni dogodek bo v četrtek, 8. 12. 2016, od 19. do 21. ure, v Švic Bowling Bršljin (Kočevarjeva ulica 1). Zbor bo ob 18.45. uri zaradi preobuvanja v bowling čevlje.
Rezervirajte si čas za prijetno večerno druženje in se prijavite na dogodek preko spletnega obrazca.
 
NAPOVEDNIK
 

24. 11. - SEJA SENATA
28.11. - ZAGOVORI ZAKLJUČNIH NALOG
2.12. - PRESOJA SISTEMA VODENJA PO ISO 9001 in ISO 27001
8.12. - BOWLING UNM
19. 12. - FORUM ODLIČNOSTI ŠTUDENTOV
21.12 - SLAVNOSTNA AKADEMIJA

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar

unsubscribe from this list    update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Faculty of Organisation Studies Novo mesto · Novi trg 5 · Novo mesto 8000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp