Copy
E-novice (maj 2014) / E-news (May 2014)
letnik 6 / volume 6
številka 4 / number
4
Razlogi za študij
 
Abraham Maslow je poleg svoje motivacijske teorije o hierarhiji potreb poznan tudi po izjavi: »Življenje je učenje in vsakdo  je učitelj in vsakdo je učenec za vedno.«
 
Življenje, torej proces spoznavanja, vsak posameznik udejanja v nizu učenj. To velja tako za našo rano mladost, obdobje odraščanja, zrelost in tudi za »tretje življenjsko obdobje«. Zavedanje dejstva, da »se vsak uči« in da »vsak uči« je pomembno, še pomembnejše pa je spoznanje, da v času nenehnih sprememb poskrbimo, da smo »učitelji in učenci« celotno življenjsko obdobje. Ko spoznamo, da smo se prenehali učiti, ne smemo spregledati tudi dejstva, da smo s tem prenehali živeti. Ni  novih spoznaj. Ne živimo ampak životarimo.
Ko smo na Fakulteti za  organizacijske študije prepoznavali razloge za vpis na našo fakulteto, smo oblikovali tudi razloge za študij na splošno. Zdelo se nam je namreč pomembno, da »uka žejo« bolj jasno utemeljimo ter s tem animiramo k osebnemu razvoju čim širši krog zainteresiranih. Razlogi za študij so po našem mnenju:
 • Razširitev in obogatitev ZNANJA.
 • Rast in razvoj USTVARJALNOSTI.
 • Povečevanje možnosti in izbire ZAPOSLITVE.
 • Prispevek k osebnemu razvoju in KAKOVOSTI ŽIVLJENJA.
 • DRUŽBENO  ODGOVORNO IN ETIČNO razmišljanje ter delovanje. 
Znanje je edini kapital, ki je v vsej človeški zgodovini štel in šteje tudi danes. Znanje nas res lahko pripelje do boljših ocen, toda pomembnejša sta na podlagi novih znanj izboljšana naša osebna rast in razvoj ter s tem naš ustvarjalni potencial. Akademsko poslanstvo nalaga, da na študente ne gledamo samo kot na bodoče diplomante, temveč predvsem kot na ljudi, katerim pomagamo razviti tak ustvarjalni potencial, da bodo ob zaključku študija imeli večjo možnost zaposlitve. Toda ne kakršne koli zaposlitve, temveč take zaposlitve, ki jih bo osebno potrjevala in prispevala k izboljšanju kakovosti njihovih življenj. Ker pa je dvojina prijetnejša in množina še bolj ustvarjalna, pa se moramo truditi, da študij prispeva tudi k družbeno odgovornemu in etičnemu razmišljanju ter delovanju. Posebej pri tem poudarjam besedo »razmišljanje«, saj že tisočletja velja, da ko sejemo misli, žanjemo besede in ko sejemo besede, žanjemo dejanja.
 
Sam v razgovorih s potencialnimi študenti ali ob animacijah na informativnih dnevih vedno povem, da kdor se kasneje odloči za študij na FOŠ, ga bomo zelo veseli – če pa se bo kdo odločil za študij na drugi fakulteti, pa bomo veseli dejstva, da smo mu pomagali pri osebni odločitvi ter s tem prispevanju v zakladnico znanja.
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan
Delavnica Osebna odličnost z elementi nevrolingvističnega programiranja
 
V marcu in aprilu je potekala delavnica z naslovom Osebna odličnost z elementi nevrolingvističnega programiranja. Posebej je pomembna, ker je bila prva delavnica v organzaciji Centra za izobraževanje in svetovanje FOŠ (CIS FOŠ). Udeleženci so pridobili osnovna NLP znanja in veščine in si pridobili kompetence na področju učinkovite komunikacije. 
Program je vodila mednarodna NLP trenerka mag. Marija Turnšek Mikačić, med udeleženci so bili tudi FOŠ-evi študentje in zaposleni. Verjamemo, da bodo z novimi znanji uspešnejši v svojem poslovnem in zasebnem življenju.
_________________________________________
 
Personal Excellence Workshop with Elements of Neuro-linguistic Programming
 
In March and April we held a Personal Excellence Workshop with Elements of Neuro-linguistic programming. It was especially important because it was the first workshop organized by Centre for Education, Training and Counseling FOS. Participants gained the basic NLP skills and competency in the area of effective communication.
 
4. doktorski kolokvij

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v sredo, 16. aprila 2014, povabila vse svoje doktorske študente, Akademski zbor FOŠ in ostalo zainteresirano javnost na 4. doktorski kolokvij v študijskem letu 2013/14.
Tema tokratnega doktorskega kolokvija je bila »Raziskovanje kot izbor specifičnega zornega kota: dometi in omejitve«, ki jo je predstavila doc. dr. Lucija Mulej Mlakar.

________________________________

The 4th Doctoral Colloquium

The topic of this doctoral colloquium was "Research as a Choice of a Specific Viewpoint: Scope and Limitations", presented by Dr. Lucija Mulej Mlakar.

Delo organov FOŠ
 
V mesecu aprilu je potekala dopisna seja Senata FOŠ, na kateri so člani Senata sprejeli učni načrt za novi izbirni predmet na magistrskem študijskem programu, z naslovom Odličnost projektnega menedžmenta, katerega nosilec je izr. prof. dr. Boris Bukovec. Imenovali pa so tudi komisijo za oceno doktorske disertacije doktoranda Ivana Erenda.
Komisija za znanstveno raziskovalno delo FOŠ in Komisija za študijske in študentske zadeve pa sta na svojih sejah v mesecu aprilu obravnavali tekoče vloge študentov.
___________________________________

FOS's Governing Bodies at Work
In April, FOS held its Senat session. All decisions have been published on the Faculty's website.

Uspešen zagovor doktorske disertacije

V sredo, 23. 4. 2014, se je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu zgodil drugi uspešni zagovor doktorske disertacije. Doktorsko disertacijo z naslovom "Razvoj generičnega dinamičnega modela konflikta v interakciji z organizacijskim okoljem" je pod mentorstvom prof. ddr. Janeza Usenika zagovarjal g. Tit Turnšek. Po uspešno opravljenem zagovoru je pridobil naziv doktor znanosti s področja menedžmenta kakovosti. S tem je fakulteta pridobila že drugega doktoranta doktorskega študijskega programa Menedžment kakovosti, ki ga uspešno izvaja že četrto študijsko leto.

Kratek povzetek doktorske disertacije
Naloga formalizira mehanizem dinamike konflikta z odzivanjem okolja in predstavlja prispevek k razvoju splošne teorije konfliktov. Gre za inovativen pristop k reševanju konfliktov z uvedbo hibridnega modela, ki združuje model mehke logike in model sistemske
dinamike. Po našem vedenju taki modeli konfliktov še ne obstajajo Prispevek k razvoju znanosti je inovativni pristop razumevanja reševanja konfliktov, kot tudi metodologija modeliranja v organizacijskih znanostih. Že znani pristop modeliranja organizacijskih problemov z orodji sistemske dinamike, se metodološko dopolnjuje z modeli, ki izhajajo iz paradigme mehke logike. S tega zornega kota je tudi prispevek k razvoju metodologije proučevanja organizacijskih problemov. Model konflikta kaže, kje iskati vzroke določenega vedenja konkretnih konfliktov in kako naj se nanj odzove menedžment. Model prispeva novo veščino menedžerskega obvladovanja konfliktov. Model je pripomoček pri reševanju konkretnih konfliktov v organizacijah in je namenjen tudi treningu menedžmenta.

 
___________________________________________

Another Successful Defense of a Doctoral Dissertation
 
On Wednesday, 23rd April 2014, the Faculty of Organisation Studies in Novo mesto held another successful defense of the a doctoral dissertation. The doctoral thesis entitled "Development of a Generic Dynamic Model of Conflict in the Interaction with the Organizational Environment" was defended by Tit Turnšek under the supervision of Ddr. Janez Usenik, Full Professor. Upon successful defense he was awarded with the title  of Doctor of Science in the field of Quality Management.
3. novomeške športne igre
 
Študentje novomeških fakultet in visoke šole letos že tretjič pripravljajo novomeške športne igre. Vabimo vse študente, predavatelje in ostale zaposlene na fakultetah in visoki šoli, da skupaj zaključimo študijsko leto in se aktivno pripravimo na počitnice.
Športno - družabni dogodek bo potekal v petek, 30. 5. 2014, na igriščih na Loki v Novem mestu. Začeli bomo ob 16. uri. Preizkusili se boste lahko v košarki, nogometu in odbojki na mivki, prav tako pa bodo potekala tekmovanja v štafeti, balinanju, taroku in šahu. Pripravili bomo še družabni program ter pogostitev s hrano in pijačo.
PRIJAVE pošljite na e-naslov student@unm.si do srede, 28. 5. 2014, s podatki:

kot tekmovalec: osnovne podatke - ime, priimek, datum rojstva, fakulteto, s katere prihajate, ter kategorijo športa, v katerem želite tekmovati, izbira menija (mesni/vegeterijanski) ali
kot udeleženec: izbira menija (mesni/vegeterijanski).

Se vidimo na Loki.
_______________________________________
The 3rd Sports Games
The sudents from Novo mesto Faculties and other higher education institutions are getting ready for the 3rd Novo mrsto Sports Games. The sport-social event will be held on 30th May 2014 at Loka Fields and Courts in Novo mesto.
3. mednarodna znanstvena konferenca Upravljanje v (post)tranziciji
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je 24. in 25. aprila v hotelu Šport Otočec organizirala že tretjo mednarodno znanstveno konferenco Upravljanje v (post)tranziciji, z naslovom "Učinek lokalne samouprave na sistemske reforme". Jedro razprave je bilo usmerjeno v reformne procese v upravljanju v zadnjih dvajsetih letih v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Dogodka se je udeležilo večje število predavateljev iz Slovaške, Italije, Francije, Srbije, Poljske in tudi Slovenije.
Na konferenci so svoje predstavitve prispevali tudi doktorski študentje FOŠ. Konference se je udeležil tudi mag. Franci Žohar iz Ministrstva za notranje zadeve, Službe za lokalno samoupravo.
_________________________________________________
 

3th Annual Governance in (Post)Transition Conference

The Faculty of Organisation Studies Novo mesto has organized its 3rd Annual Governance in (Post)Transition Conference that took place between the 24th and 25th April 2014 at Hotel Šport Otočec. The topic of the 2014 conference wass  “Effects of Local Government on System Reforms”. 

Poletna šola FOŠ: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev


Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in svetovanje organizira Poletno šolo 2014 z naslovom: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev. Potekala bo od 2. do 20. junija 2014, v prostorih fakultete (Novi trg 5, Novo mesto).
Podrobnosti o poteku Poletne šole si lahko ogledate v programu.

Prijava je mogoča preko elektronske prijavnice.
Rok za prijavo: 27. maj 2014.

Udeležba za študente FOŠ je BREZPLAČNA.
Promocijska cena za predprijavo do vključno 20. 5. 2014 znaša 440 €.
Kotizacija za zunanje udeležence po tem datumu znaša 880 €.

Vljudno vabljeni.
___________________________________

Summer School 2014:
Project Management and Acquisition of EU Funds

The Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, in collaboration with the Centre for Education, Training and Consulting is organizing The 2014 Summer School on Project Management and Acquisition of EU Funds that will run from 2nd to 20th June 2014.

Prijavni roki za vpis na FOŠ
 
Obveščamo vas, da poteka prvi prijavni rok za vpis na dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti (VS), in sicer do 27.6.2014, ko lahko kandidati oddajo svojo prijavo za vpis. Navodila za vpis so objavljena na spletni strani. Sprejeta pa sta bila tudi razpisa za vpis na magistrski in doktorski študijski program Menedžment kakovosti. Oba razpisa sta objavljena na spletni strani: http://www.fos.unm.si/si/studij/vpis/. Prvi prijavni rok bo začel teči 3. 6. 2014 in se bo zaključil  27.6.2014. Prijazno vabljeni k prijavi.
 
_____________________________________________________

Apply to FOS

First application rounds are opening in June! Future Bachelor’s, Master’s or PhD students wishing to apply to the Faculty of Organisation may do so by submitting their applications during one of the 3 application periods. The first application period begins 3 June 2014 and ends on 27 June, 2014. The second and third rounds open in August and early October. For more information contact: info@fos.unm.si
NAPOVEDNIK

 
 • 14. maj 2014: Erasmus izmenjava zaposlenega
 • 19. maj 2014: 30. Akademski večer
 • 22. maj 2014: Informativni dan
 • 24. maj 2014: Seminar za disertacijo

 • 30. maj 2014: 3. novomeške športne igre
 • 2. - 20. junij 2014: Poletna šola 2014: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev
 • 9. in 13. junij 2014: Erasmus izmenjava zaposlenih - obisk iz Warsaw School of Information Science
WHAT'S TO COME
 
 • 14 May 2014: Erasmus Staff mobility Exchange
 • 19 may 2014: 30th Academic Evening
 • 22 May 2014: Information Sessions
 • 24 May 2014:Dissertation Seminar
 • 30 May 2014: 3rd Novo mesto Sports Games
 • 2 -20 June2014: Summer School 2014: Project Management and Obtaining EU Fonds
 • 9 – 13 June 2014: Erasmus Stuff Mobility Exchange - visit from Warsaw School of Information Science
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)unsubscribe from this list    update subscription preferences