Copy
E-novice (oktober 2014) / E-News (October 2014)
letnik 6 / volume 6
številka 8 / number 8

Vodenje z vizijo
 

Pomen vodenje z vizijo v organizaciji si po moje lahko najbolje razložimo, če sledimo uporabni logiki, da se najprej spustimo v definicijo njegovih ključnih besed: vodenje, vizija in organizacija. Vodenje pomeni doseganje ciljev ob pomoči drugih. Vizija pomeni odgovor na vprašanje kam želimo priti oziroma kaj želimo postati. Organizacija je definirana kot ciljno usmerjena razmerja med ljudmi.
Biti vodja v organizaciji, pomeni biti sposoben obvladovati organizacijo – torej ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Po mnenju večine »velikih vodij« je za doseganje odličnosti vodenja potrebno zagotavljati tako Če vse to povežemo skupaj, vidimo da je vodenje z vizijo nekaj samo po sebi umevnega. Govor o organizaciji je govor o ljudeh in govor o usmerjanju sodelavcev k doseganju ciljev organizacije. To usmerjanje se udejanja v procesu vodenja, cilji organizacije pa se vedno izpeljejo iz  vizije organizacije, le ta pa je v najodličnejših organizacijah izpeljana iz osebnih vizij vodstvenega tima. Tako kot je osebna odličnost pogoj za organizacijsko odličnost, je tudi vodenje z vizijo samega sebe predpogoj za vodenje z vizijo na ravni vodilnega tima. Odličnemu vodji sodelavci sledijo. Sledijo mu, ker mu zaupajo, pri tem pa največ šteje verodostojnost vodij. Bolj kot vodja verjameš v svojo vizijo in vizijo organizacije, bolj močno jo kot vodja udejanjaš, bolj močno ti sodelavci zaupajo in ti sledijo. Dober vodja usmerja svoje sodelavce, odličen vodja pa jih prepriča da verjamejo v vizijo organizacije.
 
Moč internalizacije vizije je skoraj brezmejna. Vse to je v učbenikih o temeljih organizacije zapisano že več desetletij, današnji čas turbulentnih in korenitih sprememb in nenehnega stopnjevanja pričakovanj odjemalcev pa nas je na »srečo« spomnil, da moramo vodenju z vizijo pripisovati odločilno pomembnost. Žal nekateri to spoznajo pozno, večina pa prepozno.
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

FOŠ je kot prva fakulteta v Sloveniji pridobila certifikat skladnosti z zahtevami standarda SIST ISO/IEC 27001
 
Pred tremi leti je naša fakulteta kot prva fakulteta v Sloveniji svoj sistem vodenja certificirala po zahtevah standarda sistema vodenja kakovosti SIST EN ISO 9001.  Ker je veljavnost certifikata vezana na obdobje treh let, smo bili v letošnjem oktobru za potrebe njegove obnove deležni dvodnevnega obiska presojevalcev mednarodne certifikacijke hiše Bureau Veritas  (BV). Ker smo celotno letošnje leto naš obstoječi sistem vodenja nadgrajevali z zahtevami  določil standarda SIST ISO/IEC 27001, ki opredeljuje sistem upravljanja informacijske varnosti (SUVI), sta presojevalca BV, Miran Gašper  in Ivan Črv izvedla integrirano presojo po zahtevah obeh standardov. Kot vodilo sta pri tem uporabila tudi naš Poslovnik sistema vodenja kakor od sedaj naprej imenujemo naš krovni dokument, ki smo ga do sedaj imeli naslovljenega kot Poslovnik kakovosti.
Zavestno se nismo odločili za dodaten poslovnik, kot je to pretežna praksa v našem okolju, temveč smo v obstoječem poslovniku kakovosti  smiselno dodali zahteve SUVI in s tem sistemsko izboljšali zagotavljanje njegove zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti. Zavedamo se, da je vse to bistvenega pomena za vzdrževanje konkurenčnosti in zakonitosti kot tudi  povečanja zaupanja do FOŠ. S tem smo se zavezali k periodičnemu izvajanju rednega pregledovanja obsega SUVI, analizi in upravljanja tveganj, spremljanju učinkovitosti izvajanja kontrol skozi notranje presoje in k rednemu ozaveščanju zaposlenih in pogodbenih sodelavcev.
Zelo smo veseli in ponosni, da smo celoten projekt uvedbe zahtev SUVI po določilih standarda SIST ISO/IEC 27001 izvedli v sodelovanju z našo študentko visokošolskega strokovnega programa Menedžment kakovosti, Alenko Glas, ki bo vsa ta spoznanja povzela v svoji in »naši« diplomski nalogi. Podobne izzive ponujamo in jih bomo z veseljem sprejemali tudi še v naprej. Ker ima naš sistem vodenja FOŠ že vgrajene zahteve modela odličnosti EFQM, bomo tako v naslednjem letu pripravili tudi vlogo na razpis za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Tudi pri tem naslednjem koraku ponujamo priložnost zainteresiranim študentom, da se nam pri oblikovanju vloge pridružijo in spoznanja povzamejo v sklopu svoje diplomske oziroma magistrske naloge.
Ta pomembna novica pa ne bi bila celovita, če ne bi omenil ključne koordinacijske in izvedbene vloge naše sodelavke Jerneje Šurla Gašperšič, ki je postala tudi skrbnica ter s tem tudi predstavnica vodstva za sistem vodenja FOŠ.
Še enkrat iskrena hvala Alenki in Jerneji.
Kot dekan sem v celotni pripravi in izvedbi projekta kot tudi pri sami certifikaciji sodeloval na podlagi svojega globokega prepričanja, da mora fakulteta, ki izvaja študijske programe iz področja menedžmenta kakovosti svojo verodostojnost dokazovati z lastnim zgledom – torej mora v predavalnici podano teorijo v lastni praksi tudi uveljavljati. Ponosen sem, da smo pri tem imeli brezpogojno podporo s strani Senata, celotnega akademskega zbora in administrativnega osebja FOŠ.
Ob tej priložnosti tudi najavljam in vse vljudno vabim na slavnostno podelitev obeh certifikatov, ki  bo 17. decembra v sklopu Dneva FOŠ.

                                                                                    izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan
_________________________________________
 
FOS is the first Faculty in Slovenia to not only obtain ISO 9001, but also  the certificate of compliance with the requirements of the Standard ISO / IEC 27001.
 
Uvodni teden FOŠ
 
Vse študentke in študente FOŠ smo ob začetku študijskega leta povabili na Uvodni teden FOŠ, ki je potekal od 1. 10. do 3. 10.  2014 v prostorih fakultete.
 
V prvem tednu oktobra smo želeli vse študente FOŠ podrobneje seznaniti s študijem na fakulteti in jih opremiti s koristnimi informacijami ter odgovoriti na čim več vprašanj o poteku študija. Na Uvodni teden so bili še posebej toplo vabljeni študenti, ki so svoj študijski proces šele začeli.
Karierni center pa je ponudil zanimivo predavanje mag. Brigite Lazar Lunder z naslovom Zakaj bi moral vsak študent/diplomant biti na Linkedinu? Kako uspešno iskati zaposlitev/delo z Linkedinom?

Tega dne se je zgodil tudi sprejem dekanov vseh novomeških fakultet pri županu Alojzu Muhiču.

 
___________________________________

Welcome Week FOS
 
At the beginning of the academic year , all students were invited to FOS Welcome Week, which was held from 1st to 3rd October 2014 at the Faculty of Organisation Studies.
Students acquainted themselves with studying at the Faculty, to equip them with useful information, and answer as many questions about the course of study, which will certainly be useful to our students college career.
Sprejem študentov UNM 2014
 
V sredo, 1. 10. 2014, ob 19. uri v klubu LokalPatriot (Glavni trg 11, Novo mesto) se je kot vsako leto, zdaj že tradicionalno zgodil sprejem študentov novomeških visokošolskih zavodov v okviru UNM. Po uvodnem pozdravu dekanov novomeških fakultet je sledil koncert Darka Barbiča, ki ga bolje poznamo pod imenom Dare Acoustic, ki je vse zbrane navdušil. Večer se je nadaljeval ob glasbi, ki jo je vrtel DJ Tomy Vertigo.
____________________________________

Admission of Students UNM 2014
 
On Wednesday, 1st October 2014 the traditional Welcome of higher education studentsof Novo mesto took place at LokalPatriot Club. After the  speeches of the deans was a concert by Darko Acoustic.

Na ERASMUS izmenjavi dva tuja študenta
 
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu bosta v zimskem semestru, torej od oktobra do konca februarja na ERASMUS izmenjavi dva tuja študenta. Iz sosednje Hrvaške prihaja Darko Gazibara iz University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, iz Romunije pa prihaja Alexandra Maria Ganea iz Spiru Haret University, Faculty of Management Brasov.
 
Študenta bosta obiskovala predavanja na Visokošolskem študijskem programu prve stopnje Menedžment kakovosti, za njuno lažje vključevanje v študijski proces in obštudijsko dejavnost pa bo skrbel imenovani tutor študent za tuje študente, Davorin Erman.
_______________________________________

Two ERASMUS exchange students
 
Two ERASMUS exchange students are with us at the Faculty of Organizational Studies in Novo mesto during the winter semester. From the Romanian Spiru Haret University, Faculty of Management in Brasov, we would like to welcome Ms. Alexandra Maria Ganea and from the Croatian University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics we would also like to welcome Mr. Darko Gazibar. They will be attending lectures with our other first cycle students. We wish them a wonderful stay and full of creative and academic moments.
Zagovor magistrske in diplomske naloge
 
V sredo, 22.10. 2014, sta se je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu se zgodila dva zagovora zaključnih nalog. Najprej je svojo magistrsko nalogo z naslovom »Tiha znanja v organizaciji kot vpliv na konkurenčno prednost« zagovarjala Mojca Jedlovčnik, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Lucije Mulej Mlakar. Sledil je zagovor diplomske naloge Bojana Lunarja, z naslovom »Analiza vpliva odnosov med kupcem in dobavitelji na kakovost dobav«, ki jo je izdelal pod mentorstvom dr. Franca Brcarja.
Obema iskreno čestitamo!
_________________________________________________

Successful Thesis Defenses
 
On Wednesday, 22nd October 2014, the Faculty of Organisation Studies in Novo mesto held two successful defenses. Mojca Jedlovčnik's Master thesis entitled "Tacit Knowledge within an Organization as an Influence on the Competitive Advantage " under the supervision of  Dr. Lucija Mlakar Mulej, Associate Professor and Bojan Lunar's diploma thesis entitled  "Analysis of the Impact of Relationships between Customers and Suppliers in Supply Quality , under the supervision of Dr. Franc Brcar, Assistant Professor.
Congratulations Ms. Jedlovčnik and Mr. Lunar!

Visokošolski, magistrski in doktorski kolokvij

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je povabila  vse svoje študente, člane Akademskega zbora in vso zainteresirano javnost na 3. visokošolski in magistrski kolokvij, ter 1. doktorski kolokvij v študijskem letu 2014/15, ki je združeno potekal v sredo, 22. 10. 2014, ob 16.00 v predavalnici P2, v prostorih fakultete. Tokratni animator je bil gostujoči predavatelj iz Romunije, dr. Măgureanu Alexandru Florin. Tema tokratnega kolokvija je bila "Challenges in European research methodology; social research; interdisciplinary research".
Sledila je predstavitev interesnih raziskovalnih področij doktoradnov, ki so se letos prvič vpisali na FOŠ.

___________________________________

Bachelor's, Master's and Doctoral Colloquium

Faculty of Organizational Studies in Novo mesto invited all  their students, members of the Academic Assembly and all interested public members to the colloquium, which was held on Wednesday, 22nd  October  2014 at 4 pm. Our guest lecturer from Spiru Haret University was Dr. Magureanu Alexandru Florin. The topic of the colloquium was "Challenges and European Research Methodology, Social Research, Interdisciplinary Research". After the colloqium, our new PhD students presented their  research area interests.


Dostop do podatkovnih baz  SpringerLink, ProQuest in Scopus
 

Vse študente in predavatelje FOŠ obveščamo, da smo uredili dostop do Podatkonih baz ProQuest in Scopus z enotnim geslom. Geslo bo enako kot je za Knjižnico FOŠ, torej vse nove študente, ki se še niso vpisali v našo knjižnico, vabimo k včlanitvi.
Za dostop do podatkovne baze SpringerLink, pošljite zahtevo po elektronski pošti na vesna.grabnar@fos.unm.si. Poslali vam bomo osebno povezavo do baze ter navodila za prijavo.
_______________________________________

Access to SpringerLink, ProQuest and Scopus databases for FOS students and teachers
 
FOS has arranged access to ProQuest and Scopus databasesusing a single password.  The  password will be the same one you use for  Library FOS. All new students who have not yet enrolled in our library are kindly  invited to visit Library FOS.
All further information can be obtained by writing to Ms. Vesna Grabnar at: vesna.grabnar@fos.unm.si
.
NAPOVEDNIK

 
  • 26. 10. 2014 - Zadnji rok za prijavo za vpis v štud. letu 2014/2015
  • 10. - 14.11. 2014 - Doktorska šola FOŠ
WHAT'S TO COME

 

  • 26th October  - Deadline for applications for the 2014/2015 Academic Year
  • 10th – 14th November - Doctoral School for all newly enrolled
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)

Lektorica: Jerneja Šurla Gašperšič
Lektorica angleških tekstov: Annmarie Gorenc Zoranunsubscribe from this list    update subscription preferences