Copy
E-novice (april 2014)                                                                                              letnik 6
                                                                                                                                 številka 3  
Kaj bo UNM ponudila gospodarstvu in regiji?
 
 
Regija odličnosti (Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje) ustvarja velik delež dodane vrednosti celotne države, je prva po čistem dobičku na zaposlenega in beleži največje število dobitnikov Priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost. Ta dejstva odločno in odlično utemeljujejo našo željo po ustanovitvi javne državne Univerze v Novem mestu (UNM). Postavljajo pa tudi velika pričakovanje po odličnosti njene vpetosti v okolje.
UNM bo kot sinergijska povezava samostojnih fakultet svoje akademsko poslanstvo udejanjala preko odličnosti izvajanja študijskih programov ter raziskovalno razvojnega dela. Tako bo gospodarstvo imelo večjo možnost izbire novih sodelavcev v množici kompetentnih in ustvarjalnih diplomantov UNM. Zaradi bližine študija bodo že zaposleni lažje  in manj stresno krepili svoje ustvarjalne potenciale.  UNM bo v svoje raziskovalne projekte vključevala partnerje iz gospodarstva, obljubljamo pa tudi našo proaktivnost pri sodelovanju v razvojnih projektih gospodarstva in regije. S projektno  pisarno UNM se bo ponudila priložnost za iskanje in izvajanje skupnih projektov ter pomoč pri ustanavljanju raziskovalnih skupin v gospodarstvu. S kariernim centrom UNM bomo vzpostavili učinkovito spremljanje osebnega razvoja in kompetenc diplomantov v prehajanju med  akademskim prostorom, gospodarstvom in regijo. Z inštitutom za izobraževanje in svetovanje UNM bomo ponudili sodobne in tudi v  porajajoče novosti usmerjena izobraževanja, konference in posvetovanja. Z izdajanjem revij ter monografij bomo poskrbeli za ustvarjalen preplet znanstvene misli, stroke in najboljše prakse.
 
Regija bo z UNM pridobila pomembnega animatorja regijskega razvoja ter s tem garanta, da regija odličnosti to v prihodnosti tudi ostane. Z UNM bo regija v kontekstu čezmejnega sodelovanja okrepila svoj položaj, še posebej pa to velja za Novo mesto, ki s  pomočjo UNM lahko ohrani status regijskega središča. Največ pa bo UNM regiji dala s tem, da ji bo dvignila ustvarjalni potencial in posledično tudi prihod novih prebivalcev – oziroma povedano drugače: davkoplačevalcev, volivcev, potrošnikov ...
 
Na fakulteti za organizacijske študije smo prepričani, da k vpetosti UNM v gospodarstvo in regijo lahko prispevamo največ s tem, da čim bolj verodostojno udejanjamo naše poslanstvo: »Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja«.
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec
dekan

Seminar za disertacijo

 
V soboto, 21. marca je doktorandka Friderika Kresal predstavila svoj prvi osnutek doktorske disertacije z naslovom: Model obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja pri slovenskih poklicnih voznikih in absentizem, ki jo izdeluje pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Meško. Doktorand Ivan Erenda pa je predstavil drugi osnutek doktorske disertacije z naslovom: Voditeljske kompetence intuitivnega odločanja vršnih in srednjih menedžerjev v avtomobilski industriji, ki jo izdeluje pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Meško in somentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca. Predstavitvama je sledila razprava in izmenjava mnenj.
_____________________________________

Seminar for Dissertation Thesis

 
On 21st March Friderika Kresal presented her dissertation thesis: Model Management of Psychosocial Risk Factors with Slovenian Professional Drivers and Absenteeism. Also, Ivan Erenda presented his doctoral dissertation: Leadership Competencies Intuitive Decision-making Peak and Middle Managers in the Automotive Industry.

Delavnica Osebna odličnost z elementi nevrolingvističnega programiranja


22. marca se je na FOŠ začela odvijati Delavnica Osebna odličnost z elementi NLP. NLP je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja. Bistvo NLP-ja je, da raziskuje, kaj točno je tisto, kar nekoga naredi najboljšega v tistem kar dela in išče optimalne načine, kako lahko ljudje dosežemo odlične ali celo vrhunske rezultate. NLP ponuja niz zelo praktičnih tehnik, ki se jih naučimo enostavno in z lahkoto. Z uporabo NLP tehnik lahko postanemo dober komunikator in dosežemo učinkovitost na zasebnem ali poslovnem področju. NLP nam pomaga, da enostavno in na prijeten način nadomestimo tiste vedenjske vzorce, ki nas ovirajo, z novimi vedenji, ki nas bodo pripeljala do želenega cilja.
Program CERTIFICIRANA NLP diploma traja 32 ur in ga vodi mag. Marija Turnšek Mikačić, mednarodni NLP trener
. Certifikat Mednarodnega združenja za NLP ima sedež v ZDA (INLPTA- International NLP Trainers Association). Slušatelji bodo po opravljenih obveznostih pridobili mednarodni certifikat INLPTA- NLP DIPLOMA, ki potrjuje, da so njeni „lastniki” usvojili osnovna NLP znanja in veščine in si pridobili kompetence na področju učinkovite komunikacije.
_______________________________________________________
 
Personal Excellence Workshop with Elements of Neuro-linguistic Programming

On 22nd March we started with The Neuro-linguistic programming workshop. It is run by Marija Turnšek Mikačić, Msc., international NLP Trainer.
Neuro-linguistic programming (NLP) is an approach of communication, personal development and psychotherapy created by Richard Bandler and John Grinder. Its creators claim a connection between the neurological processes ("neuro"), language ("linguistic") and behavioral patterns learned through experience ("programming") and that these can be changed to achieve specific goals in life.
Bandler and Grinder claim that the skills of exceptional people can be "modeled" using NLP methodology and that such  skills can be acquired by anyone.
Tretji doktorski kolokvij

 
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu je v sredo, 12. 3. 2014, z začetkom ob 17. uri potekal 3. doktorski kolokvij v študijskem letu 2013/14, kjer je zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej predstavil zanimivo temo z naslovom »Novejši trendi v razvoju inoviranja in odličnosti s pomočjo družbene odgovornosti«.
__________________________
 
The Third Doctoral Colloquium
 
On 12th March was the third doctoral colloguium held by DDr. Matjaž Mulej with an interesting topic entitled
"Recent Trends in the Development of Innovation and Excellence with the Assistance of Social Responsibility."

Posvetovanje 2014:
Kaj bo Univerza v Novem mestu ponudila gospodarstvu in regiji

Dolenjska akademska pobuda je v sredo, 26. marca 2014 v banketni dvorana Gostišča na trgu - Hiše kulinarike in turizma v Novem mestu organizirala 4. posvetovanje z naslovom "Kaj bo Univerza v Novem mestu ponudila gospodarstvu in regiji."

Društvo Dolenjska akademska pobuda že več kot dvajset let vlaga napore, dobro voljo in entuziazem v svoja načrtovanja in prizadevanja za ustanovitev Univerze v Novem mestu, ki bi s svojim delovanjem pokrivala celotno jugovzhodno regijo, t.j. Belo krajino, Dolenjsko, Kočevsko-Ribniško in Posavje. Od leta 2011 sodi v ta okvir tudi organizacija letnih posvetovanj, kjer je osrednja tema umeščanje univerze v jugovzhodno regijo.

Kljub različnim poudarkom na posameznih posvetovanjih, je bila vedno prisotna zamisel, da mora biti razvoj Univerze v Novem mestu tesno povezan s potrebami regionalnega gospodarstva. V tej smeri so razvili tudi idejo za letošnje posvetovanje.

Za osvetlitev te zamisli iz različnih perspektiv – univerze in gospodarstva – so na posvet povabili strokovnjake iz akademskega prostora in gospodarstva, in sicer mag. Majdo Androjna, direktorico slovenskega oddelka Duropack (Brestanica, Logatec), dr. Japca Jakopina, ustanovitelja podjetja Seaway, in prof. dr. Vojteha Leskovška iz Inštituta za kovinske materiale in tehnologije. Po predstavitvah je sledila razprava.

___________________________________________________

Panel 2014: What will the University of Novo Mesto offer to the Commerce and the Region

The Academic initiative of Dolenjska on 26th March 2014 organized its fourth panel entitled "What will the University of Novo Mesto offer to  the Commerce and the Region." Many mayors, heads of administrative units, economists and deans of higher education institutions participated.
Despite the different perspectives from various panes, the central idea is the development of the University of Novo Mesto that is closely linked to the needs of regional businesses. Consequently, various panels have been organized to discuss this idea with interested parties. The fourth panel was focused on ties between the university and economy and experts from academia and commerce were invited. Ms. Majda Androjna, MSc, the Director of the Slovenian branch DUROPACK, Dr. Japec Jakopin, Founder of Seaway, and  Dr. Vojteh Leskovšek, Professor from the Institute of Metals and Technology participated as panel experts. After individual presentations, the floor opened for discussions.
Delo organov FOŠ
 
V mesecu marcu sta na FOŠ potekali dve seji Senata, ki sta bili izvedeni na dopisni način. Člani Senata so sprejeli besedili razpisa za vpis na magistrski in doktorski študijski program Menedžment kakovosti za leto 2014/2015, sprejeli so sklepa o začetku rednega postopka za izvolitev dekana in članov Senata FOŠ za mandatno obdobje od 1. 10. 2014 - 1. 10. 2016 ter obravnavali vloge doktorskih študentov. Vsi sprejeti dokumenti so objavljeni na spletni strani fakultete.
__________________________________________________
 
FOS's Governing Bodies at Work
In March, FOS held two Senat sessions. All decisions have been published on the Faculty's website.

Startup vikend

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je ponovno organiziral Stratup vikend - Samo en vikend je potreben, da uresničiš svojo podjetniško idejo!, katere pobudo je podprla tudi Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu. Odvijal se je od 4. do 5. aprila 2014 v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik.

Med udeleženci je bilo tudi veliko študentov FOŠ, ki so izkoristili izjemno priložnost in spoznali, kako poteka razvoj poslovne ideje in njena realizacija v praksi. Razvijali so veščine, ki so danes nujno potrebne za karierni uspeh!
Startup Weekend je intenziven podjetniško-zabaven vikend, na katerem ekipe sestavljene iz študentov različnih fakultet, tekmujejo v tem, kdo bo v izjemno kratkem času, ustvaril boljši prototip oziroma poslovni model podjetja po najsodobnejših metodologijah (»d.school«, »lean startup« in »business model generation«) in ga tudi preveril na trgu. Na tokratnem vikendu so posebno pozornost skupaj z mentorji namenili idejam, ki rešujejo posebne družbene izzive. Dotaknili so se torej tudi socialnega podjetništva.

Startup vikend je udeležencem nudil:

 • Najbolj zabavno pridobivanje podjetniškega znanja
 • Najnovejša znanja in metode za gradnjo startup podjetij
 • Ustvarjanje novih poslovnih kontaktov in poznanstev
 • Pomoč priznanih podjetniških mentorjev in strokovnjakov
 • Hrano in nepozabno vzdušje
Pridobili so  praktične podjetniške veščine, od prodajanja, nastopanja, mreženja do vodenja, kadrovanja, pogajanja in še mnogo več. Vse, kar po svetovnih in domačih raziskavah podjetij in kariernih agencij potrebujejo danes za svoj osebni in karierni razvoj.
__________________________________________

StartUp Weeked

From the 4th to 5th April 2014 the Development Center Novo mesto organized Startup Weekend, supported by the Faculty of Organisation Studies.
Many of FOS's students attended to this event. Why? Startup Weekends are weekend-long, hands-on experiences where entrepreneurs and aspiring entrepreneurs can find out if their startup ideas are viable. Startup Weekends are all about learning through the act of creating. The event attracts community’s best makers and do-ers. The participants spent a weekend working on building scalable companies that solve real-world problems. Startup Weekends are perfect opportunities to work on a new idea, learn a new programming language, or just try something different.

3. mednarodna znanstvena konferenca GPT

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu organizira tretjo mednarodno znanstveno konferenco upravljanja v (post) tranzicijskih državah, ki bo potekala od 24. do 25. aprila 2014 v Hotelu Šport Otočec. Tema konference 2014 je: "Učinek lokalne samouprave na sistemske reforme”.

Dogodka se bo udeležilo večje število predavateljev iz Slovaške, Francije, Srbije, Poljske, Avstrije in Slovenije. Jedro razprave bo usmerjeno v reformne procese v upravljanju v zadnjih dvajsetih letih v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Konferenca je zanimiva za strokovno in znanstveno javnost tako z vidika širjenja vedenja o problematiki tranzicijskega upravljanja kot z vidika odpiranja novih priložnosti za sodelovanje. Letošnje konference se bo udeležil tudi mag. Franci Žohar iz Ministrstva za notranje zadeve, Službe za lokalno samoupravo.

Več o konferenci si lahko preberete na spletni strani FOŠ.
Prijavite se lahko preko spletne prijave.

Vljudno vabljeni!

__________________________________________________________

3th Annual Governance in (Post)Transition Conference

The Faculty of Organisation Studies Novo mesto is organizing its 3rd Annual Governance in (Post)Transition Conference that will take place between the 24th and 25th April 2014 at Hotel Šport Otočec. The topic of the 2014 conference is  “Effects of Local Government on System Reforms”.
You can read more about the conference on
our website.
You can apply by using the following
application form.

We are looking forward to meeting you at Otočec.

Prijavni roki za vpis na FOŠ
 
Obveščamo vas, da poteka prvi prijavni rok za VS študij, in sicer do 27.6.2014, ko lahko kandidati oddajo svojo prijavo za vpis. Navodila so na spletni strani. Sprejeta pa sta bila tudi že razpisa za vpis na magistrski in doktorski študijski program Menedžment kakovosti. Oba razpisa sta objavljena na spletni strani: http://www.fos.unm.si/si/studij/vpis/. Prvi prijavni rok bo začel teči 3. 6. 2014 in se bo zaključil  27.6.2014. Prijazno vabljeni k prijavi.
 
_____________________________________________________

Apply to FOS

First application rounds are opening in June! Future Bachelor’s, Master’s or PhD students wishing to apply to the Faculty of Organisation may do so by submitting their applications during one of the 3 application periods. The first application period begins 3 June 2014 and ends on 27 June, 2014. The second and third rounds open in August and early October. For more information contact: info@fos.unm.si
N A P O V E D N I K

 
 • 14. april 2014: Krvodajalska akcija
 • 16. april 2014: 4. doktorski kolokvij
 • 16. april 2014: Informativni dan
 • 17. april 2014: Seja Senata FOŠ
 • 22. - 25. april 2014: Doktorska šola
 • 24. in 25. april 2014: Tretja konferenca GPT
 • 28. - 30 april 2014: Kolektivni dopust FOŠ
 • 14. maj 2014: Erasmus izmenjava zaposlenega
WHAT'S TO COME

 
 • 14 April 2014: Blood Donation
 • 16 April 2014: 4th Doctoral Colloquium
 • 16 April 2014: Information Sessions
 • 17 April 2014: Senat Session
 • 22 – 25 April 2014: PhD School
 • 24 – 25 April 2014: 3rd GPT Conference
 • 28 - 30 April 2014: FOS Holiday Break
 • 14 May 2014: Erasmus Staff Exchange
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2014 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 


Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)

unsubscribe from this list    update subscription preferences