Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Razvijamo vašo ustvarjalnost
E-novice                                                   Letnik: 7                                       Številka: 5
Konec kot priložnost za nov začetek
 
Oktober je tukaj. To je mesec, s katerim se na visokošolskih zavodih zaključuje eno študijsko leto in se začenja novo.  V šali zelo rad dodam, da imamo v šolstvu privilegij, saj lahko praznujemo dve novi leti – začetek akademskega leta in začetek koledarskega leta.
 
Zaključka preteklega akademskega leta smo se veselili, saj nam je ponudilo obilico priložnosti za srečanja z našimi študenti ter veselja ob spremljanju njihovega osebnega razvoja. S prijetno nestrpnostjo pa pričakujemo tudi novo generacijo študentov, saj nam to ponuja nove priložnosti za dokazovanje poslanstva FOŠ in našega slogana:
»FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.«  Da ne bo pomote! To ne pomeni da s tem zanemarjamo obstoječe študente – gre za zavedanje, da bolj kot smo različni in več kot nas je, bolj lahko iz te različnosti in množičnosti črpamo  priložnosti za osebni razvoj. Predavatelji smo v tem akademskem procesu sproščanja ustvarjalnih potencialov študentov le »katalizatorji«.
 
Torej konec študijskega leta izkoriščamo za dodaten zagon ob začetku novega. To je priložnost da  vse kar počnemo letos, lahko opravimo boljše  kot lani. Če take odločitve ne sprejmemo na miselni ravni, potem je ni  niti v naših besedah, niti v naših dejanjih in posledično tudi ne v naših rezultatih. Začetek je v našem razmišljanju in če torej sprejmemo odločitev da je vsak konec priložnost za nov začetek, potem lahko pride do zaznanih premikov. Če jih še ni danes, bodo jutri ali malo kasneje. Ob zadostni vztrajnosti to lahko postane navada. Na FOŠ je  to že navad.
 
Vsem študentom in članom akademskega zbora FOŠ želim uspešno akademsko leto 2015/2016 ter s tem veliko priložnosti za nove začetke.

prof. dr. Boris Bukovec, dekan

 
DOGODKI
Inavguracijsko predavanje
V sredo, 2. 9. 2015, je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu potekalo drugo inavguracijsko predavanje. Izvedel ga je dr. Milan Ambrož, z naslovom: "Kulturna paradigma organizacije v novem kapitalizmu". S tem je pridobil naziv rednega profesorja.

Iskrene čestitke!

Slavnostni sprejem dekanov

V novomeškem Rotovžu je v sredo, 30.9.2015, potekal slavnostni sprejem dekanov fakultet s sedežem v Novem mestu. Sprejela sta jih župan Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.  
Uvodni teden FOŠ

V prvem tednu oktobra (1. 10. do 2. 10. 2015)  je na fakulteti potekal uvodni teden FOŠ. Namen tega dogodka je bil predvsem seznanitev študentov s študijem na fakulteti, posredovanje koristnih informacij in odgovorov na morebitna vprašanja o poteku študija.

V tem sklopu je bila pod vodstvom doc. dr. Marije Turnšek Mikačič izvedena tudi dvodnevna delavnica z naslovom Karierno načrtovanje: Kako najti v sebi skriti zaklad?

1. Doktorski kolokvij

V sredo, 14.10.2015, je na fakulteti potekal prvi doktorski kolokvij v tem študijskem letu. Tokratna animatorka je bila doc. dr. Marija Turnšek Mikačič, ki je predstavila temo: "Karierno izobraževanje: Kako najti v sebi skriti zaklad?" in ob tem tudi promovirala svojo znanstveno monografijo z identičnim naslovom.
Sejem štipendij v Zagrebu in Reki

Na pobudo in organizacijo MIZŠ ter ob udeležbi ministrice dr. Maje Makovec Brenčič, se je FOŠ uspešno predstavil na sejmu štipendij v Zagrebu in Reki.
Spoznavni večer novomeških fakultet

V četrtek, 15.10.2015 je potekal spoznavni večer novomeških fakultet. Dogodek je bil odlična priložnost za spoznavanje vrstnikov in druženje študentov.
Volitve v Študentski svet FOŠ
 
Na FOŠ potekajo volitve v Študentski svet. Kandidature je moč vlagati po pošti ali fizično v referatu fakultete in sicer od 14.10.2015 do 19.10.2015 na obrazcu OBR-025. Volitve bodo potekale od 21.10.2015 do 23.10.2015 med 15:45 in 16:15.
Vse študente vabimo, da se volitev udeležijo bodisi kot kandidati, bodisi kot volivci in s tem pokažejo podporo svojim kolegom.
Volitve v študentski svet
SENAT
Senat 1510 (17.09.2015)
Senat se je na seji 1510 strinjal z vložitvijo vloge za reakreditacijo zavoda na NAKVIS, potrdil poročilo o samoevalvaciji FOŠ, sprejel poročilo o anketrianju diplomantov FOŠ za študijsko leto 2014-2015 in rokovnik sej senata za šolsko leto 2015-2016.

S sklepom senata je bil v naziv redni profesor za področje turističnega destinacijskega menedžmenta izvoljen dr. Rok Ovsenik.

Imenovane so bile komisije za oceno ustreznosti dispozicij doktorandov Sameerja Dandana, Darije Ščepanović in Anite Jelen.
Senat 1511 (05.10.2015)
Senat je v naziv docenta za področje menedžmenta izvolil izr. prof. dr. Uroša Pinteriča in dr. Marijo Turnšek Mikačić.
Samoevalvacija zavoda

Na FOŠ smo že petič v sklopu posebne delavnice izvedli samoevalvacijo našega zavoda. Ocena je pokazala določen napredek glede na preteklo obdobje, kljub temu pa smo oblikovali nekaj predlogov za izboljšanje. Več si preberite s klikom na spodnjo povezavo.
Samoevalvacija FOŠ
Anketiranje diplomantov FOŠ 2014/2015

Na FOŠ smo, z namenom spremljanja zaposljivosti in kariernih poti diplomantov ter vpeljav izboljšav v sistem dela, izvedli anketiranje diplomantov za leto 2014/2015. Rezultati so vzpodbudni, pripravljamo pa celo vrsto izboljšav, ki bodo v pomoč prihodnjim generacijam diplomantov FOŠ.

Letos smo preko e-anketiranja izvedli drugo anketiranja (2.val), v katerega smo zajeli 47 diplomantov, ki so zaključili študij v letu 2014 in letu 2015 (do vključno 10. julija).

V letu 2014 je diplomiralo 24 študentov in sicer 8 na VS, 5 na MAG in 4 Na DR. V letu 2015 (vključno do 10. julija 2015) je diplomiralo 23 študentov in sicer 10 na VS, 8 na MAG in 5 Na DR.

Spodbudne so visoke ocene pri najboljše ocenjenih trditvah, kot tudi splošna ocena zadovoljstva s študijem (4,54), ki se je glede na pretekli val tudi rahlo dvignila.

Pri ocenjevanju različnih vidikov načinov poučevanja in študija so ocene podane dokaj uravnoteženo. Najvišje ocenjena so predavanja, spoznavanje paradigem in ustne predstavitve.

Nizka ocen glede na svobodno oblikovanje predmetnika je v kontekstu vprašanja pričakovana, saj je predmetnik tako tudi zastavljen. Smiselno bi bilo preoblikovati vprašanje na tak način, da bi dobili odgovor na svobodno oblikovanje znotraj izbirnih predmetov, kjer pa je svobodna izbira bila omogočena. Izvajali smo celo predmete samo za enega študenta.

Vključevanje študentov v projekte in usposabljanja v strokovnem okolju so pričakovano nižje ocenjena, veseli pa porast obeh ocen glede na pretekli val.

Skupna povprečna ocena kompetenc ob diplomiranju je po percepciji diplomantov VS nekoliko nižja kot v preteklem valu, so pa občutne porasle kompetence glede na dejansko raven pri sedanjem delu kot tudi pričakovanja delovnega okolja.

Skupna povprečna ocena kompetenc ob diplomiranju je po percepciji diplomantov MAG občutno višja kot v preteklem valu. Višja je tudi ocena kompetence glede na dejansko raven pri sedanjem delu, ocena glede na pričakovanja delovnega okolja pa se je malo znižala.

Skupna povprečna ocena kompetenc ob doktoriranju je po percepciji diplomantov DR enaka kot ocena kompetence glede na dejansko raven pri sedanjem delu in malenkostno nižja od ocena glede na pričakovanja delovnega okolja.

Razlike med kompetencami MAG pri 1, 2 in 3 so tu dosti manjše kot pri VS. Razlik med kompetencami DR pri 1, 2 in 3 skoraj ni oziroma so zanemarljive.
ZAGOVORI
Zagovori diplomskih nalog

V ponedeljek, 28.9.2015 smo bili na fakulteti priča zagovorom diplomantov menedžmenta kakovosti. Diplomske naloge so zagovarjali trije študenti. Napetost pred zagovori je popolnoma zasenčila številčna podpora članov družin in zainteresirane javnosti.
Dan se je pričel z zagovorom Nastje Urbančič, ki je zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Poslovni načrt podjetja IZIS pod mentorstvom doc. dr. Tatjane Mlakar.
 
Sledil je zagovor diplomske naloge Lee Pušavec z naslovom Medsebojna komunikacija vodja - zaposleni kot dejavnik uspešnosti podjetja pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Dan se je zaključil z zagovorom Mitje Kumpa, ki je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Smernice za vzpostavitev optimalnega sistema fizičnega varovanja v družbi pod mentorstvom prof. dr. Borisa Bukovca.
NAPOVEDNIK

  • 21.10.2015: Inavguracijsko predavanje izr. prof. dr. Roka Ovsenika

  • 21.10. - 23.10.2015: Volitve v Študentski svet

  • 9.11. - 13.11.2015: Doktorska šola

  • 19.11.2015: Presoja sistema vodenja FOŠ po ISO 9001 in 27001

  • 26.11. - 30.11.2015: Jesenske počitnice

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednik: Anže Štupar

unsubscribe from this list    update subscription preferences