Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Razvijamo vašo ustvarjalnost
E-novice                                                   Letnik: 8                                       Številka: 2
Uspešnost = kaj x kako
 
Ob pojavu katerega koli problema ali priložnosti si  moramo odgovoriti na vprašanje, kaj narediti, istočasno pa moramo oblikovati tudi odgovor na vprašanje, kako narediti.  Predvsem odsotnost ali pa neustreznost odgovora »kako«, je pogosto vzrok za neuspeh.
 
Lahko bi postavili metaforično enačbo:
 

USPEŠNOST OBVLADOVANJA SPREMEMB
=
KAJ  x  KAKO
Enačba kaže, da uspešnosti ne smemo upoštevati kot seštevek, temveč kot zmnožek »kaj« in »kako«, kjer ustreznost in prisotnost obeh faktorjev zagotavljata uspeh. V nasprotnem primeru pa še tako dober »kaj« ob neustreznem »kako« ne daje želenih učinkov. Velja tudi obratno.
 
Bistvo je v razumevanju dejstva, da so v formuli uspešnosti faktorji in ne seštevanci.
 
Uspešnost obvladovanja sprememb je v uravnoteženem multipliciranju in ne v enostavnem seštevanju, pri čemer imajo paradigme, pristopi in modeli odločujoč ter velik pomen.
 
Proces obvladovanja sprememb, s katerim odgovarjamo na vprašanje »kako izvesti spremembe«, ima v svoji zasnovi več brezčasnosti kot pa vsebina sprememb sama. Vsebina, torej odgovor na vprašanje »kaj spremeniti«, je bolj obeležena s trenutno interakcijo organizacije z okoljem ter iskanjem vsebine na izzive okolja v smislu težnje po realizaciji lastne vizije in poslanstva.


prof. dr. Boris Bukovec, dekan
DOGODKI

Doktorska šola FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v mesecu marcu izvedla 2. del doktorske šole v tem študijskem letu, v katerem so se tako domači kot tudi tuji doktorski študenti ponovno srečali s predavanji predmetov iz prvega letnika. V sklopu doktorske šole, so doktorandi tudi sodelovali na 5. mednarodni konferenci GPT, ki je tudi letos potekala na Otočcu.
 

Zagovor diplomske naloge

V ponedeljek, 21. 3. 2016, ob 11.00 je Sabina Zamida, pod mentorstvom doc. dr. Franca Brcarja, uspešno zagovarjala svojo diplomsko nalogo z naslovom Preureditev sistema inoviranja v organizaciji.
 
  

Strateško partnerstvo FOŠ - RC NOVO MESTO

22. marca 2016 smo podpisali pogodbo o strateškem partnerstvu in sicer med FOŠ in Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o., z njeno vsebino pa smo se zavezali k sodelovanju na naslednjih strateških področjih:

• udejanjanje vizije fakultete kot enega vodilnih centrov s področja kakovosti in odličnosti,
• prispevanje k nenehnemu izboljševanju poslovne uspešnosti in odličnosti strateškega partnerja,
• zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med fakulteto, študenti in strateškim partnerjem,
• učinkovito sodelovanje pri razvoju in prenosu najnovejših znanj s področja organizacijskih študij.

Strateško partnerstvo je s to pogodbo sklenjeno za obliko C- Animator odličnosti.

GPT 2016

Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto je organizirala 5. konferenco GPT, ki je potekala 24. in 25. marca 2016 v hotelu Šport Otočec. Tema letošnje konference GPT je bila "Upravljanje v nestabilnem okolju" (Governance in an Unstable Environment).
 

 
Na konferenci je sodelovalo 22 predavateljev med katerimi so bili tudi naši dr. študentje, ki so predstavili svoja raziskovalna področja. Nekaj zanimivih raziskovalnih področij pa smo prepoznali tudi pri predavateljih iz tujine, ki jih bomo nadgradili v nadaljnjih skupnih projektih. To je priložnost za FOŠ in njegovo umeščanje v raziskovalni prostor.
 


Več o GPT 2016 si lahko preberete na spletni povezavi.

Podelitev priznanj PRSPO 2015

 
Dekan, prof. dr. Boris Bukovec je v okviru letošnje podelitvije priznanj RS za poslovno odličnost PRSPO 2015 vodil okroglo mizo. Podelitev se je odvijala v Festivalni dvorani v Ljubljani, kjer so za zaključek Aleš Cantarutti, mag. Mirko Stopar, mag. Boris Sovič, mag. Robert Martinčič in Marko Lotrič skupaj z moderatorjem dr. Borisem Bukovcem izmenjevali dobre prakse in lastne izkušnje pod okvirnim naslovom »Trajnostni razvoj organizacij na temeljih poslovne odličnosti.«
 
 
Podrobnosti si lahko preberete na spletni povezavi.

Predstavitev knjige: Zgodovina organizacijske misli


V četrtek, 14. aprila 2016, ob 17.00, je v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto prof. dr. Štefan Ivanko predstavil svoje prvo in celovito delo s področja organizacije na Slovenskem. Knjiga zajema najpomembnejše dosežke s področja organizacije od prvih začetkov njenega razvoja pa vse do današnjih dni.
 

Za ogled celotne galerije in videa sledite spletni povezavi.
 

Volitve organov FOŠ

Senat FOŠ je na svoji seji dne 18. 3. 2016 izdal Sklep o začetku rednega postopka za izvolitev dekana Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu za mandatno obdobje 1. 10. 2016 – 1. 10 .2018. Kandidate za dekana FOŠ so lahko predlagali katedre FOŠ ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora FOŠ. S predlogom mora kandidat za dekana soglašati in podati pisno soglasje.

Na FOŠ se je začel tudi postopek za volitve članov Senata FOŠ (sklep). Za člana Senata FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora z nazivom najmanj docent oz. z ekvivalentnim znanstvenim nazivom, pri čemer je treba zagotoviti enakopravno zastopanost vseh znanstvenih disciplin ter strokovnih področij FOŠ. Kandidate za člana Senata FOŠ so lahko predlagale katedre FOŠ ali najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora FOŠ (OBR-027).

AKADEMSKI VEČER: Kemija je moje življenje

 
Na 33. akademskem večeru je prof. dr. Miha Japelj predstavil svoj obsežni raziskovalni opus v predavanju z naslovom Kemija je moje življenje. Akademski večer je potekal v torek, 19. aprila 2016, ob 18. uri v Hiši kulinarike in turizma, Glavni trg 30, Novo mesto.
 
Dogodek so organizirali:
Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI), Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (VŠ GRM)
 

 

Poletna šola 2016


Vabimo vas na Poletno šolo FOŠ 2016: Podjetništvo - delovno mesto si znam ustvariti sam, ki bo potekala od 3. - 17. junija 2016, na kateri se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev in podjetnikov kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih posamezniki in organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do uspešnosti.

Ključen poudarek bo na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših podjetij v Sloveniji.

Namen:

• Pridobivanje kompetenc iz področja podjetništva.
• Mreženje z odličnimi strokovnjaki.
• Predstavitev najboljših praks StartUp.
• Pridobitev novih podjetniških idej.
• Pridobitev 6 ECTS točk.

Poletna šola je namenjena:

Študentom dodiplomskega in podiplomskega študija Fakultete za organizacijske študije in drugih visokošolskih zavodov ter vsem zainteresiranim, ki jih izbrana tematika zanima.

Rok za prijavo: 27. maj 2016, oz. do zasedbe prostih mest. Udeležba za študente FOŠ je brezplačna. Kotizacija za zunanje udeležence znaša 50 € do 20. maja, po tem datumu pa 75 € z DDV.
Razvojni center Novo mesto v okviru programa Izobraževanje podjetnikov v sodelovanju z dolenjskimi občinami Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Mirna, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, nudi 50% sofinanciranje kotizacije za udeležence iz navedenih občin.

Več o Poletni šoli FOŠ 2016, utrinke iz preteklih Poletnih šol in samo prijavnico najdete na naši spletni strani.

 
NAPOVEDNIK

25. 4. - 29. 4. 2016: KOLEKTIVNI DOPUST
25. 4. 2016: ODHOD PROFESORJA NA IZMENJAVO ERASMUS+ V LITVO
3. 5. 2016: ODHOD ŠTUDENTKE NA PRAKSO ERASMUS+ V VELIKO BRITANIJO

17. 5. 2016: INFORMATIVNI DAN

19. 5. 2016: SEJA SENATA

27. 5. 2016: 5. NOVOMEŠKE ŠPORTNE IGRE

1. 6. - 26. 6. 2016: 1. PRIJAVNI ROK ZA VPIS V MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MENEDŽMENT KAKOVOSTI

3. 6. - 17. 6. 2016: POLETNA ŠOLA 2016: PODJETNIŠTVO - DELOVNO MESTO SI ZNAM USTVARITI SAM
6. 6. - 10. 6. 2016: DOKTORSKA ŠOLA

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednik: Mira Kastelic

unsubscribe from this list    update subscription preferences